Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjekti

Spletne strani projektov v delu

Spletne strani končanih projektov

Raziskovalni program UI RS 2018 (plače,MS)

Raziskovalni program UI RS 2018 (plače,MS)

CONNECTING NATURE

CONNECTING NATURE Coproduction with nature for city transitioning, innovation and governance

Obzorje 2020

BhENEFIT

Built heritage, energy and environmental-friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas

Interreg Central Europe

Parkirni standardi MOP

Analiza in izhodišča za prenovo mirujočega prometa v urbanih naseljih v povezavi na prometno politiko

Domači

Simulacija demografskega razvoja

Simulacija demografskega razvoja Škofje Loke

Občina Škofja Loka

QAPS

Model za kakovostno staranje v odmačem bivalnem okolju

ARRS

KRASen

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora

ARRS-temeljni raziskovalni projekt

C3PLACES

C3Places Using ICT for Co-creation of inclusive public places

Urban Europe / Obzorje 2020

DANUBE ART NOUVEAU

Sustainable protection and promotion of ART NOUVEAU heritage in the Danube Region

Inetrreg Transnacionalni program Podonavje

ASTUS

Alpine Smart Transport and UrbanismStrategiesPremišljene prometne in urbane strategije za območje Alp

EU program

PlurAlps

Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space

Alpine Space

LOS_DAMA!

Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas

Območje Alp

ZMOREMO-Nadaljevanje

DOSTOPNOST III

Razno: Malteški Red Slovenia; Zdravstveni domovi

CRP MORJE

Razvoj procesa in postopkov integralnega pomorskega prostorskega načrtovanja

ARRS-MOP

OPN MOL SD

Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana

MOL

ŠV Ljutomer Ormož

Študija variant za vzpostavitev kolesarske povezave med Ljutomerom in Ormožem

Domači

Mikrosimulacijski model prebivalstva Občine Domžale

Mikrosimulacijski model prebivalstva Občine Domžale

Občina Domžale

CPS NM

Celostna prometna strategija Novo mesto

Domači

PROSPERITY

Podpora lokalnim in nacionalnim upravam pri izboljšanju kakovosti in uvajanju Celostnih prometnih strategij. / Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans.

Horizon 2020

LUMAT

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj)

Central Europe

INSIST.PP

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja

ARRS - temeljni raziskovalni

ZMOREMO-UIRS

Combating discrimination

PROGRESS

INSPIRATION

INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

Horizon 2020

ZMOREMO

Promoting equality and combating discrimination of persons with disabilities

PROGRESS

UCITIES

Human Cities: Challenging the city scale

Creative Europe Culture

Informes

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji

ARRS

PUSH&PULL

PUSH&PULL

IEE STEER

EVIDENCE

EVIDENCE

IEE STEER

Razširimo obzorja kulturnega

Razširimo obzorja kulturnega – invalidi in pripadniki različnih narodov: spodbujevalci razvoja kulture

Študentska založba

CULTINE

Cultural heritage and its potential for a territorial cohesion in the integrated Europe

FP7

SPHERA

Spatial planning and health systems: enhancing territorial governance in Alpine Space

Alpine Space

SFECE

Sustainable Futures and E-Platform Citizen Engagement: Sharing experiences of European communities

CITIZENSHIP EACEA Action 2 - Active Civil Society in Europe

MER

Upravljanje in trženje industrijskih območij

EU program Mediteran 2007 - 2013

SUNSHINE

Energetska učinkovitost s pomočjo prostorskega načrtovanja

CIP - Competitivveness and inovattion framework programme 2007-2013

STATUS

Strategic Territorial Agendas for Small and middle sized Towns urban systems

Cilj3 - Jugovzhodna Evropa

GenderSTE

Networking the way to gender equality in science and technology

COST

ANN children online activities

ANN children online activities

EU program

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

PartagePlus

Digitising Art Nouveau for Europeana, ICT Policy Support Programme

ICT Policy Support

CyCity

CyCity: WHICH WAY URBAN CYCLISTS REALLY GO?Research project: Quantitative analysis of the route choice preferences of cyclists using GPS-tracking and questionnaires.Part of the Swedish Research Programme CyCity, Work Package 6b

ADAPT2DC

ADAPT2DC

Central Europe Programme

WEB_Art Nouveau & Ecology

Art Nouveau & Ecology; oblikovanje in vzdrževanje spletne strani projekta

Kultura 2007-2013

HUMAN CITIES 2

HUMAN CITIES 2: Reclaiming the public space

Kultura 2007-2013

Poslovne cone

Interaktivna spletna stran

JAPTI

Art Nouveau & Ecology

Art Nouveau & Ecology

Culture 2007-13

DEMOCHANGE

Demografske spremembe v Alpah: prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj / Demographic change in the Alps: adaptation strategies to spatial planning and regional development

Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje: Območje Alp

Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje

Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje

ARRS, Ministrstvo za kulturo RS

Muzeji, javnost, dostopnost

Muzeji, javnost, dostopnost

Ministrstvo za kulturo RS

COBRAMAN

COBRAMAN is a European-funded project dealing with the revitalisation of brownfield sites. All over Europe, revitalisation of brownfield sites plays an important role in avoiding urban sprawl and improving the quality of the urban environment.

CENTRAL EUROPE

Dostopnost

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju : priporočila za prostorske analize na lokalni ravni

Urad vlade RS

GenderAlp! Prostorski razvoj za moške in ženske

Spatial development for women and men

INTERREG IIIB Alpine Space Programme

Interaktivna karta dostopnosti

Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

Ministrstvo RS za kulturo, ARRS

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

ARRS

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo RS, ARRS

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

NOVIČNIK

Bi bili radi obveščeni o novicah
in delu Urbanističnega inštituta RS?

Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Loading
Copyright 2018 by UIRS
Back To Top