Search
en-USsl-SI

"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)

Slika: "Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)
0 5730

"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)

prof. dr. Lucija Ažman Momirski, Barbara Mušič in Boštjan Cotič

V posebni izdaji znanstvene revije Sustainability (ISSN 2071-1050) z naslovom “Industrial Energy Symbiosis” je bil objavljen članek avtorjev prof. dr. Lucija Ažman Momirski, Barbara Mušič in Boštjan Cotič:"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia".

Članek je rezultat dela na projektu LUMAT (Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - INTERREG CENTRAL EUROPE) ter nadaljnjih raziskav v okviru Raziskovalnega programa UIRS. V projektu LUMAT (http://www.uirs.si/sl-si/Raziskovanje/Projekt/id/300) smo sodelovali trije slovenski partnerji (poleg UIRS še Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Kranj). Članek temelji na podatkih pridobljenih v okviru priprave pilotnega projekta, kjer je kot zunanji strokovnjak sodelovala tudi prof. dr. Lucija Ažman Momirski iz Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

ABSTRAKT

POLNI TEKST

Anketa "Ven za zdravje"

Slika: Anketa "Ven za zdravje"
0 5679

Anketa "Ven za zdravje"

Prosimo vas, da izpolnite anketo, ki je na povezavi. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut časa.  Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

ANKETA

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajamo raziskavo, s katero želimo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajamo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želimo nadgraditi, zato vas prosimo, da nam z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

Prosimo vas, da izpolnite kratko anketo, ki je na povezavi. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut časa.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!

Slika: Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!
0 6007

Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!

Knjižnica in pasaža Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana, od 12. aprila 2021 do 30. aprila  2021

fotografska razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije

Prizori krajin izpred trideset in več let in poleg njih današnje stanje, ponujajo priložnost uvida v spremembe. Tako kot ne moremo ustaviti časa, ne moremo ustaviti niti spreminjanja krajine – lahko se le ozremo nazaj, spremembe raziščemo razumemo in ovrednotimo ter s tem znanjem začrtamo pot v prihodnost.

Ob fotografijah krajin, ki jih je pred več kot tremi desetletji posnel krajinski arhitekt profesor Dušan Ogrin in objavil v monografiji Slovenske krajine, so razstavljene fotografije istih vedut v današnjem času. Prizori izpostavljajo širok nabor sprememb, ki sega od pozidave, širjenja infrastrukture in intenzifikacije kmetijstva do opuščanja rabe, zaraščanja in naravnih procesov. Spremembe, na katere morda niti nismo (več) pozorni, nam nazorno pokažejo pari fotografij, ob katerih začutimo tudi svoj pogled na prostor in dogajanje v njem. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave, ki je vidna iz zunanje pasaže. Razstava je organizirana v sklopu Meseca krajinske arhitekture program.

Ko družba v prostoru uresničuje svoje raznolike interese, ustvarja krajino.

Pri tem nastaja mnoštvo podob – takih, ki krasijo razglednice,

in tistih vsakdanjih, ki se nam zdijo povsem običajne – 

a v vsaki se odražajo tisti, ki so jo spremenili.

Krajina je podoba družbe.

Več informacij na info@uirs.si.

Otvoritvenega dogodka zaradi ukrepov povezanih s covid-19 ne bo.

COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

Slika: COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti
0 5767

COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

webinar in panelna razprava, torek 13. 4. 2021, od 10.00 do 12.30, preko spletne platforme ZOOM

Kako so se evropska mesta odzvala na COVID-19 in pospešila spremembe v načrtovanju trajnostne mobilnosti? Kateri so najboljši primeri ukrepov in kako je pandemija pospešila prehod na trajnostno mobilnost? Odgovore na ta vprašanja poiščite na webinarju in panelni razpravi, ki bo v torek, 13. aprila 2021, od 10.00 do 12.30 na platformi ZOOM. Predstavniki akademskih krogov in evropskih mest bodo predstavili raziskave in pregled ukrepov, uvedenih po vsej Evropi v času pandemije. Rok prijave je 11. april 2021. Webinar bo potekal v hrvaškem in angleškem jeziku. Program dogodka.

Med pandemijo so številna mesta začela razširjati svojo obstoječo infrastrukturo za kolesarjenje in/ali hojo, najprej kot začasne rešitve, z namenom, da se jih sčasoma uvede kot trajne, kjer je to mogoče. Evropska mesta in države so za aktivno mobilnost namenile več kot 800 milijonov EUR in od začetka faze okrevanja po koronavirusu napovedale več kot 1.200 km kolesarske infrastrukture. Ob številnih slabih stvareh, ki jih je prineslo leto 2020, ukrepi, uvedeni med trenutno zdravstveno krizo, zagotovo dajejo upanje v boljši jutri. 

Vas ta tema zanima? Pridružite se nam in poslušajte zanimive predstavitve domačih in tujih predavateljev o tem, kako so se nekatera evropska mesta zaradi pandemije prilagodila spremembam. 

Webinar je namenjen članom mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, prometnim strokovnjakom, predstavnikom občin, organizacij civilne družbe in znanstvene skupnosti, študentom in vsem drugim zainteresiranim deležnikom, ki delujejo na področju prometa in trajnostne mobilnosti. Več o dogodku na povezavi.

Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje

Slika: Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje
0 13290

Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje

transnacionalni seminar/srečanje, Urbanistični inštitut RS v okviru projekta CREATURES (program INTERREG ADRION), 23. 3. 2021 in 24. 3. 2021, preko spleta

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (www.uirs.si) je organiziral transnacionalni seminar/srečanje z naslovom Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje.

Srečanje je bilo organizirano v okviru projekta CREATURES (program INTERREG ADRION).

Zaradi trenutne epidemiološke situacije, smo srečanje organizirali preko spleta in je potekalo  23. 3. 2021 in 24. 3. 2021. V okviru srečanja smo gostili več uglednih predavateljev, kot so:

 • Dr. Pietro Elisei, PhD., Predsednik združenja ISOCARP (International Society of City and Regional Planners),
 • Mag. Aša Rogelj, pomočnica direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije
 • Mag. Mart Grisel, direktor EUKN (European Urban Knowledge Network)
 • Gorazd Jenko, sekretar, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana
 • Neda Rusjan Bric, vodja projekta Nova Gorica/Gorizia Evropska prestolnica kulture 2025 2025,
 • Mag. Anja Zorko, direktorica Centra za Kreativnost, (v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje)

V okviru dogodka smo prvi dan gostili 81 registriranih udeležencev ter 57 registriranih udeležencev drugi dan. V okviru dogodka smo organizirali tudi okroglo mizo z udeleženci iz 7 držav ter intervjuje z nekaterimi ključnimi deležniki iz območja ADION. Ker je namen projekta CREATURES spodbujati inovativni turizem in promocija kulturne dediščine, smo za udeležence pripravili tudi dva interaktivna študijska ogleda po Ljubljani. Prvi dan smo jih vodili po območju Metelkove, drugi dan pa smo predstavili Plečnikove mojstrovine v centru Ljubljane.

O projektu CREATURES

CreaTourES je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanju trajnostnega in izkustvenega turizma v regiji ADRION z izkoriščanjem potenciala kreativne kulturne industrije. Skupni izziv, s katerim se spoprijemajo partnerji projekta, je povečati trajnost in konkurenčnost turističnega sektorja z izboljšanjem ključne vloge kulturne in ustvarjalne industrije in iskanjem pravega ravnovesja med inovacijami in ohranjanjem bogate kulturne dediščine. Projekt bo zato razvil ukrepe in orodja za dvig kompetenc, podprl procese odločanja in preizkusil predlagane rešitve. Vodja projekta Creatures na UIRS je Boštjan Cotič (bostjan.cotic@uirs.si).

https://creatures.adrioninterreg.eu/

http://www.uirs.si/sl-si/Raziskovanje/Projekt/id/554

O Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bil leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993. Na UIRS je trenutno zaposlenih okoli 31 uslužbencev, 26 teh je raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino strokovnjakov različnih znanstvenih disciplin.

O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

Slika: O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog
0 5671

O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

spletni izobraževalni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja, 7. april 2021, od 10.00 do 13.30, preko spletne platforme ZOOM

PRIJAVA

PROGRAM

BREZPLAČEN PRIROČNIK

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).
Po dogodku lahko udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Urbanistični inštitut RS ob Svetovnem dnevu zdravja in v Mesecu krajinske arhitekture 2021 organizira spletni dogodek osveščanja in prenosa znanja na občine ter druge zainteresirane, ki lahko s svojim delovanjem podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski ravni. Tokratno izobraževanje se bo osredotočalo na zelene površine in njihov pomen za spodbujanje gibanja prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja.
"Ven za zdravje" je slogan, ki povzema osrednjo temo dogodka, hkrati pa je to tudi naslov priročnika, ki ga je Urbanistični inštitut RS izdal leta 2019 v okviru programa, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Vabimo vas, da se pridružite brezplačnemu izobraževanju, ki bo potekalo v sredo, 7. aprila 2021, od 10.00 do 13.30, preko spletne platforme ZOOM.

Namen dogodka bo osvetliti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in v tem kontekstu predstaviti pristop za načrtovanje zelenih površin pri pripravi občinskega prostorskega načrta. S tem bomo naslovili številna v času epidemije še bolj aktualna vprašanja o urejanju javnega prostora v občinah in naseljih. Zelo jasno se je namreč pokazala vrednost kakovostnega lokalnega okolja, bližina zelenih površin in rekreacijskih poti ter možnosti izbire in pogojev za različne telesne dejavnosti zunaj. Izostrilo se je tudi dejstvo, da obstoj in dostopnost ustrezno urejenih javnih zelenih površin in drugih odprtih prostorov nista samoumevna. Za izboljšanje kakovosti bivanja, zdravo okolje in enakovredne možnosti je potrebno zagotoviti celovito prostorsko načrtovanje, upravljanje, obnovo in vzdrževanje. Na dogodku bodo predstavljene tudi usmeritve za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje pogojev za aktiven življenjski slog prebivalcev. Odprta bo razprava o dejanskih možnostih za večjo vključitev zahtev po kakovostno urejenem javno dostopnem prostoru v prostorske akte.

Program dogodka je na povezavi.

Prijave zbiramo najkasneje do 6. aprila 2021 do 12.00 na povezavi. Na dan pred dogodkom vam na vaš e-mail naslov pošljemo povezavo na spletno platformo ZOOM.

Program "Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni" sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj "Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano".

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).
Po dogodku lahko udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Več o programu Ven za zdravje TUKAJ.
Naročilo brezplačnega priročnika TUKAJ.

Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"

Slika: Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"
0 5809

Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"

četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom

PRIJAVA

VPRAŠANJA (do 1. 3. 2021)

Vabimo vas, da sodelujete na prvi razpravi na temo priročnikov DPR, ki jo organizira ZAPS kot nadaljevanje izobraževanj za načrtovalce. Razprava z naslovom »Uporaba usmeritev in priporočil za kakovostno načrtovanje zelenih površin v okviru priprave prostorskih aktov« bo potekala v četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom. Prijava >>.

UIRS kot izvajalec in pripravljavec vsebin k sodelovanju vabi vse občine, da na razpravo pošljejo svoje predstavnike, prostorske načrtovalce, ki se pri svojem strokovnem delu vključujejo v strateško in izvedbeno načrtovanje zelenih površin. Vsi člani ZAPS z udeležbo na razpravi prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

Izhodišča za razpravo predstavljata dva priročnika. Udeležence prosimo, da si priročnika predhodno ogledajo in nam v povezavi z njuno vsebino pisno zastavijo vprašanja, najkasneje do ponedeljka, 1. 3. 2021, preko povezave >>.
Na izobraževalnem dogodku bo v kratkem povzetku predstavljena vsebina priročnikov, sledil bo osrednji sklop z odgovori na vnaprej postavljena vprašanja ter zaključna odprta razprava.

Predlagamo, da priročnika skupaj pregledajo predstavniki različnih oddelkov vaše občine in skupaj tudi pripravijo vprašanja, ki so za vašo občino še posebej aktualna. Na vprašanja bosta odgovarjali krajinski arhitektki mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, soavtorici obeh priročnikov z Urbanističnega inštituta RS.

Oba priročnika sta namenjena prostorskim načrtovalcem, krajinskim arhitektom, urbanistom in arhitektom ter občinskim upravam, lokalnim skupnostim in ministrstvom, kot tudi drugi strokovni javnosti. Vsebujeta usmeritve za dvig kakovosti in zagotavljanje ustreznosti načrtovanja zelenih površin ter drugih odprtih prostorov v mestih in naseljih in se medsebojno tematsko povezujeta in podpirata. 

Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih. Usmerjanje razvoja zelenih površin (priročnik DPR, Ministrstvo za okolje in prostor) se osredotoča na celovitost usmerjanja razvoja zelenih površin z različnih vidikov zagotavljanja funkcij zelenega sistema, podaja osnovna izhodišča za razumevanje, obravnavo in načrtovanje zelenih površin in opredeljuje tipologijo zelenih površin za uporabo pri prostorskem načrtovanju na različnih nivojih. Poleg splošnih usmeritev za načrtovanje zelenega sistema ter urejanje, vzdrževanje in spremljanje stanja zelenih površin, podaja podrobnejše usmeritve in pravila za načrtovanje in urejanje po posameznih tipih zelenih površin, ki so namenjena predvsem opredeljevanju prostorskih izvedbenih pogojev in drugih določil načrtovanja na izvedbeni ravni. V prilogi so zbrana tudi različna uporabna in uveljavljena načela, smernice in standardi.

Priročnik Ven za zdravje je zaključno gradivo programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva (naročnik: Ministrstvo za zdravje) in je namenjen tako širši javnosti kot strokovnim krogom. Povezuje področje zdravja in prostorskega načrtovanja ter se osredotoča na načela in smernice kakovostnega urejanja površin za omogočanje in spodbujanje telesne dejavnosti, s tem pa tudi vpliva na zdrav življenjski slog prebivalstva. V njem so na pregleden način predstavljeni ključni vidiki obravnavane tematike: zakaj in kako sta zdravje in načrtovanje prostora povezani vsebinski vprašanji, kakšne so potrebe in značilnosti uporabnikov po gibanju in uporabi zunanjega prostora, kakšne so značilnosti in prostorske zahteve različnih vrst telesnih dejavnosti in kako pristopiti k načrtovanju zelenih površin za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti za podporo javnemu zdravju. Priročnik vsebuje tudi priporočila za načrtovanje zunanjega prostora po vrstah telesnih dejavnosti in glede vključevanja vsebin v strateške in podrobnejše planske akte. Brezplačno naročite priročnik v tiskani obliki na povezavi.

Urbanistični inštitut RS načrtuje v letu 2021 v okviru projekta Ven za zdravje 2 tudi druge dogodke, zato spremljate našo spletno stran oziroma FB 

Vabljeni k sodelovanju!

Bivanje v starosti

Slika: Bivanje v starosti
0 5945

Bivanje v starosti

znanstvena monografija

V okviru raziskovalnega projekta ARRS in založbe Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je izšla znanstvena monografija z naslovom Bivanje v starosti. Avtorji so Boštjan Kerbler, Richard Sendi (oba Urbanistični inštitut RS) in Maša Filipovič Hrast (Fakulteta za družbene vede). V knjigi je predstavljen obsežen in podroben pregled različnih vidikov bivanja starejših ljudi v Sloveniji ter tudi rešitve in priporočila za dvig kakovosti bivanja v starosti. Knjiga obsega 158 strani in stane 15 evrov. Kupiti jo je mogoče pri Urbanističnem inštitutu RS, naročite pa jo TUKAJ.

Po knjigi lahko na kratko prelistate TUKAJ, ali pa si ogledate PREDSTAVITEV.

AlpPlan - Omrežje za prostorsko načrtovanje v alpskem prostoru

Slika: AlpPlan - Omrežje za prostorsko načrtovanje v alpskem prostoru
0 14616

AlpPlan - Omrežje za prostorsko načrtovanje v alpskem prostoru

V podporo transnacionalnemu sodelovanju na področju prostorskega načrtovanja partnerji projekta OpenSpaceAlps in ARL – Akademija za prostorski razvoj pri Združenju Leibniz iz Nemčije vzpostavljamo omrežje AlpPlan

Omrežje oblikujemo z namenom, da bi spodbudili transnacionalno izmenjavo izkušenj z načrtovalskimi praksami in orodji ter tako prispevali h krepitvi prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru. Usklajevanje med državami in regijami na področju prostorskega načrtovanja je namreč – kljub sicer dobro razvitemu sodelovanju – še vedno nezadostno. Omrežje je namenjeno strokovnjakom, načrtovalcem in odločevalcem z vseh ravni upravljanja, pa tudi zainteresiranim deležnikom iz zasebnega sektorja.

V letu 2021 bo izvedenih več spletnih ali hibridnih dogodkov, kot sta tematska konferenca in izobraževalni seminar. V pripravi je izjava o sodelovanju, v kateri bodo opredeljeni cilji in način delovanja omrežja. Vzpostavljamo tudi spletno mesto in osrednjo kontaktno točko kot poglavitni orodji za posredovanje informacij.

Za več podatkov obiščite spletno stran omrežja AlpPlan, kjer se lahko tudi prijavite za prejemanje novičnika.

Prijazno vas vabimo, da sodelujete pri dejavnostih omrežja AlpPlan!

UIRS Odlični v znanosti

Slika: UIRS Odlični v znanosti
0 6029

UIRS Odlični v znanosti

Izbor ARRS za leto 2020

Delo Sendi, R, Filipovič M. in Kerbler, B.: Asset-based welfare: Is housing equity release a viable option for pensioners in Slovenija je bilo izbrano kot eden od dosežkov za odličnost v znanosti  za leto 2020. 

Prispevek obravnava teorijo blaginje, ki temelji na premoženju (angl. »asset-based welfare«), po kateri  naj bi naložbe v stanovanja ustvarile kapital, ki bi v starosti ljudem zagotavljal vir dohodka in jim tako olajšal finančno stisko. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšna je verjetnost, da bodo slovenski upokojenci res črpali dohodek iz svojega stanovanjskega premoženja. Glavni namen raziskave je torej bil, proučiti smiselnost in sprejemljivost tega koncepta za starejše ljudi v Sloveniji ter ugotoviti, ali se lahko uvede in uporabi kot instrument stanovanjske politike države. Rezultati raziskave so sicer pokazali, da velika večina anketirancev ni naklonjena rešitvam, ki naj bi izhajale iz koncepta blaginje, ki temelji na premoženju. Ne glede na ugotovljeno nenaklonjenost, ti rezultati predstavljajo pomembno osnovo za začetek resnih razprav glede iskanja rešitev za izkoriščanje »mrtvega« kapitala v obliki lastniških stanovanj.

Članek, ki je bil objavljeni v reviji Journal of European Social Policy je del rezultatov raziskave z naslovom Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju, ki jo je financirala ARRS.

Naše hiše

Slika: Naše hiše
0 5980

Naše hiše

Priročnik za lastnike, uporabnike, načrtovalce in izvajalce novogradenj in prenov stanovanjskih stavb v občini Idrija

Urbanistični inštitut je v sodelovanju z občino Idrija in lokalnimi strokovnjaki izdal Naše hiše : priročnik za lastnike, uporabnike, načrtovalce in izvajalce novogradenj in prenov stanovanjskih stavb v občini Idrija.

Priročnik si lahko ogledate na spletnih straneh občine Idrija (tukaj) in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (tukaj). Omejeno število brezplačnih tiskanih izvodov je na voljo v tajništvu občine, če bi ga želeli prejeti po pošti pa nam sporočite na urbani.izziv@uirs.si.

Izobraževanje "Hoja"

Slika: Izobraževanje "Hoja"
0 6300

Izobraževanje "Hoja"

sreda, 20. januar 2021 od 10:00 do 14:00 na spletu

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« in je šesto v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, organiziranih v letih 2020, 2021 in 2022.

V okviru izobraževanja bodo predstavljeni nekateri novi poudarki na področju načrtovanja za hojo, kot so uvajanje ukrepov za spodbujanje hoje med epidemijo in uporaba orodij za ocenjevanje kakovosti prostora s stališča pešca. Glavni poudarek izobraževanja pa bo na uspešnih domačih in tujih primerih prenosa politik in strategij za spodbujanje hoje v prakso.

Na izobraževanju bodo z nami svoje izkušnje delili trije strokovnjaki.

Bronwen Thornton – mednarodna strokovnjakinja na področju hoje in izvršna direktorica organizacije Walk21. Zavzema se za promocijo hoje, pri čemer sodeluje s skupnostmi in strokovnjaki po vsem svetu.  Njeno delo med drugim vključuje razvoj in izvajanje inovativnih in praktičnih projektov ter orodij v podporo hoji kot načinu mobilnosti.

Dieter Schwab – ustanovitelj in vodja avstrijske iniciative Walkspace Mobility Research in avstrijskega združenja pešcev Walk-space.at, ki promovira hojo v Avstriji. Je tudi član upravnega odbora Mednarodnega združenja pešcev IFP in organizator konference Walkspace.at.

Marko Peterlin – soustanovitelj in direktor IPoP – Inštituta za politike prostora iz Ljubljane, ki podpira skupnosti v smeri trajnostnega urejanja prostora. Njegovi trenutni projekti vključujejo teme kot so hoja kot način mobilnosti ter prometna politika.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in angleškem jeziku.

Na izobraževanje se lahko prijavite TUKAJ.
Program izobraževanja pa je dosegljiv TUKAJ.

Avtor fotografije: Nela Halilović, IPoP – Inštitut za politike prostora

Izšla je nova številka Urbanega izziva

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva
0 13375

Izšla je nova številka Urbanega izziva

Letnik 31, številka 2, december 2020

Izšla je nova številka Urbanega izziva, ki prinaša pet znanstvenih člankov.

Lepo vabljeni k branju in oddaji znanstvenih prispevkov za junijsko številko revije!

Srečno 2021!

Slika: Srečno 2021!
0 13538

Srečno 2021!

Vabljeni na predavanja

Slika: Vabljeni na predavanja
0 5746

Vabljeni na predavanja

Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu - Introduction to Research in Architecture and Urbanism

V sredo, 16.12.2020 ob 13:00 na platformi ZOOM

Predavanja bodo potekala v okviru predmeta Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu - Introduction to Research in Architecture and Urbanism, Magistrski študij urbanizma na FA v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Republike SlovenijeFiume Fantastika, izr. prof. dr. Luka Skansi, Politecnico di Milano

(Ne)vidni markerji prostora, doc. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Rezmejitve prostora, asist. Janez P. Grom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Predavanja se začnejo v sredo, 16. 12. 2020 ob 13:00 ter končajo predvidoma ob 16:00

Povezava na Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95231235405?pwd=bn-RLS2RmYnRlVVpZQVFrR000bUw4Zz09
Meeting ID: 952 3123 5405
Passcode: 278069

Vljudno vabljeni!

Smoties - Humana mesta

Slika: Smoties - Humana mesta
0 12697

Smoties - Humana mesta

nove aktivnosti posvečene javnim prostorom v majhnih in oddaljenih krajih

Mreža Humana mesta (http://humancities.eu/) je bila vzpostavljena leta 2006 kot platforma za interdisciplinarne izmenjave na področju participativnega oživljanja javnih prostorov.  Poteka v okviru EU programa Ustvarjalna Evropa in v Sloveniji z organizacijsko podporo Motovile – Centra Ustvarjalna Evropa Slovenija (https://sl-si.facebook.com/CEDSlovenia/). Mrežo sestavlja 10 evropskih partnerjev, aktivnosti v Sloveniji vodi Urbanistični inštitut Republike Slovenije (http://www1.uirs.si/sl-si/). Leta 2018 je partnerstvo s svojimi aktivnostmi v Aziji postalo globalno.

Novo nadaljevanje Humanih mest se začenja novembra 2020 z aktivnostmi #Smoties. Naslednja štiri leta bodo posvečena iskanju novih oblik sodelovanja in vzpostavljanja lokalnih partnerstev za izvajanje participativnih in inovativnih pristopov, katerih cilj je boljše razumevanje in oživitev javnih prostorov v majhnih in oddaljenih krajih. Ste pripravljeni preizpraševati svoje predstave o pojavnih oblikah javnega življenja v oddaljenih krajih našega sveta? Potovanje se začenja, dobrodošli, da se pridružite in spremljate #Smoties (https://www.facebook.com/humancitiesEU/) za sveže informacije!

Ven za zdravje 2 - načrtovanje zunanjega prostora mest in naselij za zdrav življenjski slog

Slika: Ven za zdravje 2 - načrtovanje zunanjega prostora mest in naselij za zdrav življenjski slog
0 5598

Ven za zdravje 2 - načrtovanje zunanjega prostora mest in naselij za zdrav življenjski slog

predstavitev v okviru letnega srečanja Zdravih mest 2020 (18. 11. 2020)

Strokovna skupina programa Ven za zdravje 2 z Urbanističnega inštituta RS, je v okviru letnega srečanja Zdravih mest 2020 (18. 11. 2020) predstavila projekt Ven za zdravje - načrtovanje zunanjega prostora mest in naselij za zdrav življenjski slog. Večdelna predstavitev mag. Ine Šuklje Erjavec in Jane Kozamernik je vključevala tako predstavitev programa, ki je s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje potekal v letih 2017-2019, kot tudi vpogled v možnosti uporabe vsebin v okviru prostorskega načrtovanja na občinski ravni.  

Na primeru občine Kočevje, testnega primera v programu Ven za zdravje,  se je izpostavilo poglede ter priložnosti in ovire za vključevanje obravnavanih vsebin v okvir prostorskega načrtovanja  na ravni občine. Z udeleženci je izkušnje delila tudi predstavnica občine Kočevje Tanja Štajdohar Urh, ki se ji za sodelovanje najlepše zahvaljujemo. 

Program Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni, sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022 in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Več o dogodkih, ki se odvijajo v okviru projekta tukaj.

 

Izšla je nova številka strokovne izdaje Urbanega izziva

Slika: Izšla je nova številka strokovne izdaje Urbanega izziva
0 5410

Izšla je nova številka strokovne izdaje Urbanega izziva

11/2020

Uredništvo revije Urbani izziv sporoča, da je izšla jesenska strokovna izdaja revije Urbani izziv. Obsega 140 strani. Cena enega izvoda je 5 evrov.

Vsebina se nanaša na urejanje in načrtovanje prostora v Sloveniji. Osrednja tema je Podoba slovenskih naselij in krajine – aktualna tematika letošnjega strokovnega srečanja Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije.

Za kazalo vsebine nove številke kliknite tukaj.

Če želite publikacijo prejeti, nam pišite na e-naslov: urbani.izziv-strokovni@uirs.si.

Vabimo vas tudi, da do konca januarja pošljete svoje prispevke za spomladansko strokovno izdajo revije Urbani izziv.

Delovanje knjižnice UIRS od 26. 10. 2020 dalje

Slika: Delovanje knjižnice UIRS od 26. 10. 2020 dalje
0 5612

Delovanje knjižnice UIRS od 26. 10. 2020 dalje

Knjižnica je zaprta, omogočamo pa brezstični prevzem in vračilo gradiva

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi bo knjižnica UIRS od 26. 10. 2020 dalje zaprta vendar pa bomo omogočali brezstično izposojo in vračilo gradiva ter obisk knjižnice po predhodnem dogovoru.

Naročilo gradiva je možno preko servisa Moja knjižnica ali elektronske pošte knjiznica@uirs.si. Ko bomo gradivo pripravili vas bomo o tem obvestili in se dogovorili kdaj boste gradivo lahko prevzeli. Naročiti je možno največ 5 enot gradiva. Omogočamo tudi spletni vpis v knjižnico. Članarina je brezplačna. Če gradiva ne morete prevzeti osebno vam ga lahko pošljemo po pošti. Poštnino plača uporabnik.

Možno je tudi vračilo knjig, bomo pa vsemu izposojenemu gradivu avtomatično podaljšali rok izposoje. Nov rok vračila bo en mesec po ponovnem odprtju knjižnice. Gradivo ima podaljšan rok izposoje tudi, če to ni vidno v servisu moja knjižnica.

Če imate zahtevnejšo iskalno zahtevo oziroma bi želeli našo pomoč pri iskanju gradiva nas o tem obvestite in dogovorili se bomo za pomoč preko telefona oziroma videoklica z aplikacijo zoom. Omogočamo tudi obisk knjižnice po predhodnem dogovoru.

Za dodatne informacije nam pišite knjiznica@uirs.si ali pa nas pokličite 031 581 528.

Ostanite zdravi!

Izobraževanje Mikromobilnost

Slika: Izobraževanje Mikromobilnost
0 5700

Izobraževanje Mikromobilnost

21. oktober 2020 od 10:00 do 14:00 na spletu

PRIJAVA do 15. 10. 2020

Vabimo vas, da si rezervirate termin za udeležbo na izobraževanju  
»Mikromobilnost«, ki bo potekalo v sredo, 21. oktobra 2020 od 10:00 do 14:00 na spletu.

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« in je peto v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022.

Mikromobilnost je vroča tema načrtovanja prometa v mestih. Nanaša se na majhna in lahka vozila na lasten ali električni pogon, ki ne presegajo 25 km/h in jih upravljajo uporabniki sami. Ob klasičnih kolesih, skirojih in rolkah, ki jih uporabljamo že desetletja, se mesta soočajo s hitro rastjo uporabe novih potovalnih načinov mikromobilnosti, kot so električna kolesa, skiroji, rolke in podobna vozila ter različni sistemi njihove izposoje, zaradi katerih so lahko mestne ulice čez noč preplavljene s temi vozili. Njihov množičen pojav je v mnogih mestih razplamtel vročo razpravo in pozive k ukrepanju ter regulaciji področja mikromobilnosti.

Gre za obliko mobilnosti, ki je še v povojih in odpira mestom številna vprašanja. Svoje izkušnje z upravljanjem in razvojem mikromobilnosti bodo z nami delili Karen Vancluysen iz evropske mreže mest POLIS, Tim Asperges iz belgijskega mesta Leuven in Peter Žnidaršič iz podjetja Nomago.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Na izobraževanje se lahko prijavite do 15. 10. 2020 TUKAJ.
Program izobraževanja pa je dosegljiv TUKAJ.

RSS
123468910Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top