Search
en-USsl-SI

Mitski park

Slika: Mitski park
0 1927

Mitski park

Zadnji dnevi za ogled razstave Mitski park

Knjižnica Urbanističnega inštituta RS, 17. april 2023 – 15. november 2023

Fotografska razstava prikazuje dve tematski poti: brkinsko in kraško, ki sta bili urejani na participativen način in z željo, da se ohranja bogastvo ljudskega izročila in mistika narave tega območja. Razstava predstavlja 9 točk na poteh, ki so označene s kiparskimi skulpturami iz lokalnega materiala in govorijo o mitskem izročilu.

V okviru mednarodnega projekta SMOTIES, ki ga vodi Urbanistični inštitut RS, so bile pregledane dobre prakse participativnega urejanja javnega prostora v odmaknjenih krajih. Med njimi je bil med slovenskimi primeri izbran tudi Mitski park, ki predstavlja dober primer sodelovanja med lokalno skupnostjo in stroko s ciljem urejanja tematskih poti skozi kraj Rodik. Primer iz Rodika je predstavljen v mednarodni knjigi Creative works in small and remote places: European best practices exploration. 

Razstavo je pripravila Občina Hrpelje – Kozina.

Organizator postavitve v knjižnici UIRS je partner projekta SMOTIES.

Več informacij.

Foto Neža Janderlič

 

Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani

Slika: Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani
0 1842

Projekt PlanToConnect – Ustanovitev sveta strokovnjakov in delavnica v Ljubljani

Delavnica bo potekala 27. in 28. 11. 2023 v prostorih Urbanističnega inštituta RS v Ljubljani ali preko spleta

Projekt z akronimom PlanToConnect in naslovom Vključevanje ekološke povezljivosti v sisteme prostorskega načrtovanja v alpskem prostoru poteka v programu Interreg Območje Alp. Poglavitni cilj projekta je opredeliti ključna območja za načrtovanje ekološke povezljivosti v alpskem prostoru in spodbuditi vključitev tematike ekološke povezljivosti v politike razvoja prostora in prostorsko načrtovanje. Predvidena je izdelava strategije načrtovanja ekološke povezljivost za alpski prostor in priprava izobraževalnih vsebin za deležnike.

Svet strokovnjakov je namenjen vključevanju deležnikov, predvsem strokovnjakov s področij, povezanih z ekološko povezljivostjo in prostorskim ter sektorskim načrtovanjem, v aktivnosti projekta PlanToConnect na transnacionalni ravni. Gre predvsem za sodelovanje pri pripravi strategije načrtovanja ekološke povezljivosti, pa tudi pri širjenju rezultatov projekta. Predvideno je dolgoročno delovanje, to bo zagotavljalo sodelovanje z omrežjem AlpPlan, delovno skupino v okviru Akademije za prostorski razvoj pri združenju Leibniz.

Svet je bil ustanovljen 2. 10. 2023, prvi javni dogodek pa bo delavnica z naslovom Ekološka povezljivost in prostorsko načrtovanje: Od zasnov k izvajanju. Poglavitna tematska sklopa programa se nanašata na ravni, zasnove in modeliranje zelene in modre infrastrukture ter vključevanje varstva narave v prostorsko načrtovanje v alpskem prostoru. Program dogodka je na voljo tukaj.

Delavnica bo potekala 27. in 28. 11. 2023 v prostorih Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v Ljubljani. Možna je tudi udeležba preko spleta. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Prijave so možne do petka, 10. 11. 2023, za udeležbo preko spleta pa do petka, 23. 11. 2023. Prijavo prosimo pošljite po e-pošti na naslov AlpPlan@arl-net.de. Za dodatne informacije lahko stopite v stik s Sergejo Praper Gulič, e-poštni naslov je sergeja.praper@uirs.si.

Prijazno vabljeni!

Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov

Slika: Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov
0 1986

Misije EU zagotavljajo rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov

poročilo o okrogli mizi, 4. 10. 2023

Do leta 2030 je mogoče uresničiti zadane cilje, vprašanje je le koliko smo v to pripravljeni investirati.

Pod okriljem Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in v okviru projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU, so za okroglo mizo sedli:

- predstavnik Evropske komisije in Strateškega programskega odbora, ki sprejema delovni program za Misije EU, g. Tit Neubauer,

- generalna direktorica Operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti, dr. Nevenka Cukjati,

- predstavnik slovenskih upravičencev Misije Podnebno nevtralna in pametna mesta iz MO Kranj, g. Tomaž Lanišek,

- koordinator uspešnega projekta Remedies vezanega na Misijo Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode iz javne raziskovalne organizacije Kemijski inštitut, doc. dr. Uroš Novak,

- ambasadorka za občansko znanost, dr. Zarja Muršič,

- predstavnik zainteresirane javnosti, direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije dr. Igor Bizjak.

Okrogla miza je ponudila vpogled v izvajanje Misij EU neposredno iz terena.

Misije EU so povezale politike in programe širokega spektra na ravni EU in uspele privabiti k sodelovanju in implementaciji tudi javnost. V okviru programa Obzorje Evropa je bilo za rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo tudi na področju EU zagotovljenih 1,8 milijard evrov. Kar pomeni med 320 in 380 milijonov evrov na posamezno misijo. Pa je to dovolj?

Geopolitična vzhajajoča zvezda Indija že od leta 2015 uvršča Pametna mesta relativno visoko na lestvici svojih prioritet in je uresničitvi tega cilja skupno namenila 23 milijard evrov. Kar jasno kaže na to, da podnebne nevtralnosti ne bo mogoče doseči brez sinergije v vključevanju sredstev iz različnih virov financiranja. Raziskovalne dejavnosti so seveda ključne za razvijanje ustreznih rešitev, za njihovo implementacijo pa nujno potrebujemo državni vložek s politično odgovornostjo kot tudi vključitev zasebnega in nevladnega sektorja. Prav slednji namreč lahko pomembno prispeva k vključevanju javnosti, ji približa znanost in prida k skupnemu oblikovanju ustreznih rešitev. Hkrati pa dosega najmanjše celice družbe, ki so ključni mobilizator sprememb v družbi.

Slovenija v misiji Podnebno nevtralna in pametna mesta sodeluje s tremi mesti oz. mestnimi občinami: Ljubljana, Velenje in Kranj. Pri tem pa je nujno zavedanje, da so kapacitete mestnih občin omejene, zato je ključnega pomena, da udeležbo razširimo. Potrebna je jasna in odgovorna vključitev države. Pomembno je dati glas stroki, ki razpolaga s kapacitetami, da preverjene dobre prakse smiselno umesti v prostor. S kupom malih jezerc nepovezanih podatkov namreč ni mogoče biti hiter in ažuren v svojih odzivih na izzive, ki se vrstijo na vsakodnevni bazi. To se je jasno pokazalo tudi v času letošnjih poplav. Prav tako zeleno mesto ne more pomeniti, da imamo betonsko džunglo na eni strani in nekaj gozdnih površin na drugi strani mesta. Urbane prostore je potrebno smiselno načrtovati, v kolikor imamo resnično ambicijo oblikovati kvalitetne življenjske okoliščine za vse.

Več na temo nacionalnega dogodka »Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU« lahko izveste na POVEZAVI in v medijskem prispevku »Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?«: 

Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?

Slika: Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?
0 1854

Pametna mesta Evropske unije. So res pametna?

medijski prispevek, 15. 10. 2023, MMC

V okviru programa Obzorje Evropa za raziskave in inovacije dve leti deluje pet misij, katerih cilj je dolgoročno izboljšanje življenjskih razmer v Evropi in naj bi želene rezultate dosegle do leta 2030. Na to temo je v Hiši Evropske unije v začetku oktobra potekala razprava Novosti financiranja EU-ja in evalvacija izvajanja misij EU-ja, ki naj bi do leta 2030 pomagale ustvariti bolj trajnostno Evropsko unijo. Okrogla miza je potekala pod okriljem Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v okviru projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Več v prispevku Polone Balantič, MMC na POVEZAVI.

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij

Slika: Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij
0 1675

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Slovenij

1. nacionalni dogodek

Za nami je 1. nacionalni dogodek projekta »𝗦𝗣𝗢𝗭𝗡𝗔𝗝 - 𝗣𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶 𝘂𝘃𝗮𝗷𝗮𝗻𝗷𝘂 𝗻𝗮č𝗲𝗹 𝗼𝗱𝗽𝗿𝘁𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘃 𝗦𝗹𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗷𝗶«, pri katerem kot del konzorcija sodeluje tudi Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 

Na dogodku smo: 

začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti in 

spoznali uspešne prakse uvajanja načel odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. 

Pa še nekaj misli z dogodka: 

»Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo podpiramo odprto znanost in se zavedamo, kako pomembna je. Vemo pa tudi, koliko lahko digitalizacija prispeva k odprti znanosti – tako pri zbiranju, pri obdelavi kot pri deljenju podatkov.« Dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo 

»Pri uvajanju načel odprte znanosti moramo biti izredno pazljivi. Osnovni koncept, ki mu sledimo tako na nacionalnem kot na evropskem nivoju, je, da smo odprti, kolikor je možno, po drugi strani pa tudi previdni.« Dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

»Odprta znanost je sodelovalna znanost. Ne smemo si dovoliti tekmovanja na področju znanstvene infrastrukture. Projekt SPOZNAJ vidim tudi kot platformo za dialog – tukaj namreč prihajajo v stik raziskovalci, raziskovalna skupnost, financerji in širša skupnost.« Mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani 

#SPOZNAJ #NOO #NextGenerationEU #EUsredstva #MVZI 

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Slika: 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«
0 5616

1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

5. 10. 2023, od 9.00 do 15.00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana in spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino

PRIJAVA (v živo)

PRIJAVA (Zoom)

PROGRAM

Vljudno vabljeni na 1. nacionalni dogodek projekta »SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, s katerim bomo obeležili začetek projekta ter skupaj z najpomembnejšimi deležniki začrtali smernice izvedbe nacionalne politike odprte znanosti. Predstavili bomo tudi nekatere uspešne tovrstne prakse v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru projekta SPOZNAJ bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Resolucijo o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprti dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

1. nacionalni dogodek projekta SPOZNAJ bo potekal v četrtek, 5. oktobra 2023, od 9.00 do 15.00 v atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, po priloženem programu. Organiziran bo tudi spletni prenos v živo prek Zooma s simultanim tolmačenjem iz slovenščine v angleščino.

Zaradi lažje organizacije vse udeleženke in udeležence vljudno naprošamo, naj svojo udeležbo predhodno registrirajo, in sicer:

Financira EU, NextGenerationEU ; NOO Načrt za okrevanje in odpornost ; RS Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU

Slika: Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU
0 2024

Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU

Okrogla miza, 4. 10. 2023 v Hiši EU, Dunajska 20, Ljubljana

Namen raziskovalnih in inovacijskih Misij EU v programu Obzorje Evropa je zagotoviti rešitve nekaterih največjih globalnih izzivov, s katerimi se soočamo tudi na področju EU. Po dveh letih izvajanja se bo v okviru projekta ROAD3P izvedel pregled vmesne evalvacije, izmenjava izkušenj na tem področju in načrtovanje nadaljnjih korakov. Razprava udeležencev okrogle mize bo vključevala tako poglede Evropske komisije, sodelujočih pri uresničevanju Misij EU, Strateškega programskega odbora za Misije EU pa tudi vidik državljanov in zainteresirane javnosti. Okrogla miza bo torej ponudila vpogled v izvajanje Misij EU neposredno iz terena.

Namen projekta ROAD3P, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU, je krepiti kapacitete raziskovalnega sektorja v smislu uresničevanja zastavljenih ciljev EU ter zagotoviti večjo uspešnost Slovenije v projektnih prijavah. V sklopu dejavnosti projekta, Urbanistični inštitut Republike Slovenije dne 4. 10. 2023 v Hiši EU organizira nacionalni dogodek »Novosti EU financiranja in evalvacija izvajanja Misij EU«.

Sloveniji je namreč ponujena zanimiva priložnost v okviru Widening in Hop-on sheme, ki omogoča priključitev inštitucij iz Widening držav (med katere sodi tudi Slovenija) kot polnopravnih partnerjev že odobrenih projektov na Pillar 2 in EIC Pathfinder. S tem se stremi k dvigu kapacitet pri formiranju uspešnih partnerstev na razpisih Obzorje Evropa.

Nadalje bo na dogodku obravnavan tudi nov trend v financiranju EU projektov - Lump Sum. Ta način financiranja bo v prihodnje razširjen na večinski del programov Evropske unije, zato se smiselno dileme in vprašanja še pravočasno nasloviti, ter s tem pripomoči k večji uspešnosti Slovenije v projektnih prijavah in s tem črpanju evropskih sredstev.

Podrobnejšo vsebino in časovnico dogodka si lahko ogledate v priloženem PROGRAMU, udeležbo pa potrdite s PRIJAVO do ponedeljka, 2. 10. 2023.

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite!

Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«

Slika: Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«
0 2326

Vabilo na spletni posvet: »Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev?«

v ponedeljek, 16. oktobra, med 13.00 in 14.00 na platformi Zoom

Skupina za transformativno prometno načrtovanje pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (UIRS) je ob zaključku Evropskega tedna mobilnostni pripravila strokovni povzetek o spodbujenem prometu.

Preberite strokovni povzetek

Z njegovo objavo želimo razširiti razpravo o tej problematiki, ki jo bomo skupaj s štirimi mednarodnimi strokovnjaki nadaljevali na spletnem posvetu v ponedeljek, 16. oktobra, med 13.00, in 14.00 na platformi Zoom

Program izobraževanja

Prijave sprejemamo do petka, 13. oktobra 2023 do 12h. Prijava

Posvet organizira Skupina za transformativno prometno načrtovanje pri UIRS v okviru projekta CARE4CLIMATE. Namenjen je strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa, medijem in zainteresirani javnosti.  Udeležba na posvetu je brezplačna. Potekal bo v slovenskem jeziku.

Naslovna grafika: clipchamp.com

Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev

Slika: Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev
0 2194

Spodbujeni promet: zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev

Strokovni povzetek

POVEZAVA

 
 

 

Ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti in pred dnevom brez avtomobila je Skupina za transformativno prometno načrtovanje pri Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izdala strokovni povzetek o problematiki zastojev in gradnje cest, ki se nahaja na tej POVEZAVI. Želimo vam prijetno branje.

Naslovna grafika: induced.mrcagney.works/info

Carlos Moreno: Mesto kratkih poti

Slika: Carlos Moreno: Mesto kratkih poti
0 2475

Carlos Moreno: Mesto kratkih poti

predavanje in okrogla miza, 22. 9. 2023, ob 11h, Klub CD

22. 9. 2023, od 11.00 do 13.00, Klub Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Obvezna PRIJAVA

Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor ter Ministrstvom za naravne vire in prostor RS organizira predavanje in okroglo mizo s profesorjem Carlosom Morenom na temo mest kratkih poti.

Carlos Moreno je profesor in znanstveni direktor katedre za “Podjetništvo – ozemlje – inovacije” na pariški univerzi Sorbona v Franciji. Pri svojem delu se ukvarja z izzivi, s katerimi se soočajo mesta, regije in metropole v 21. stoletju. Vodi razvoj Globalnega observatorija dostopnosti v okviru Svetovnega urbanega foruma v sodelovanju z organizacijami UN-Habitat, Mesta C40, Združenje mest in lokalih oblasti (UCLG) ter drugimi partnerji. Je avtor različnih konceptov urbanega razvoja, med drugim “Humano pametno mesto” in “30-minutno območje”. Mednarodno odmevnost je doživel leta 2020 z vključitvijo koncepta “15-minutno mesto” v mestni načrt Pariza. Koncept temelji na ustvarjanju naselij, mest in mestnih območij, kjer so vse bistvene potrebe stanovalcev zlahka dosegljive v 15 minutah peš ali s kolesom. Gre za poskus transformacije avtomobilsko usmerjenih urbanih območij s kombinacijo uporabe klasičnih orodij prostorskega in prometnega načrtovanja ter novejših orodij, načrtovanja digitalne dostopnosti. Njegovi pogledi na urbani razvoj so utemeljeni v okviru publikacij Urbano življenje in bližina v času Covid-19 (2020), Svoboda mesta – Od globalnega do 15-minutnega mesta (2020) in vrsti znanstvenih člankov. Več informacij (v francoskem jeziku).

Na predavanju v Ljubljani bo predstavil trenutne trende v urbanističnem načrtovanju in njihove potenciale za razvoj naselij v Sloveniji. 

Predavanje Carlos Moreno: Mesto kratkih poti bo potekalo na lokaciji: Klub Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Vhod je iz Erjavčeve ulice, nasproti Predsedniške palače.

Zaradi omejenega prostora je potrebna predhodna prijava.

Več o dogodku.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Kongres REAL CORP 2023

Slika: Kongres REAL CORP 2023
0 5821

Kongres REAL CORP 2023

LET IT GROW, LET US PLAN, LET IT GROW – Nature-based Solutions for Sustainable Resilient Smart Green and Blue Cities, 18. - 20. september 2023, Ljubljana

Od 18. do 20. septembra 2023 se bo na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani odvijal kongres  LET IT GROW, LET US PLAN, LET IT GROW – Nature-based Solutions for Sustainable Resilient Smart Green and Blue Cities (REAL CORP 2023 28th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia).

Partnerji REAL CORP-a 2023 so:

VEČ O KONFERENCI

PROGRAM

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti

Slika: Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti
0 5313

Projekt SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti

Serija jesenskih predstavitev na temo odprte znanosti (september in oktober 2023)

V septembru in oktobru bo konzorcij projekta SPOZNAJ organiziral serijo predstavitev na temo odprte znanosti, ki bodo potekale vsak četrtek od 10:30 do 12:00 prek platforme Zoom. Dodatne dogodke bosta organizirali tudi Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Več informacij in povezave do prijavnih obrazcev so na voljo tukaj. Konzorcijske predstavitve bodo potekale v slovenščini in se bodo snemale, posnetki bodo na voljo za ponovni ogled na platformi Arnes Video. Naknadno ji bomo opremili s slovenskimi in angleškimi podnapisi. Če želite prejemati novice o projektu SPOZNAJ, se lahko prijavite na e-poštno obveščanje. Vljudno vabljeni!

Začenja se projekt »SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

Slika: Začenja se projekt »SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«
0 5500

Začenja se projekt »SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«

S projektom SPOZNAJ na slovenske raziskovalne organizacije uvajamo načela odprte znanosti v Sloveniji

2. 8. 2023 se je pričel projekt »SPOZNAJ - Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji«, v okviru katerega bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij prilagodile svoje delovanje v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter s praksami in načeli odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Odprta znanost obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

 

Projektni konzorcij sestavljajo:

 • Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot koordinatorka projekta,
 • Geološki zavod Slovenije,
 • Gozdarski inštitut Slovenije,
 • Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana,
 • Institut "Jožef Stefan",
 • Inštitut za narodnostna vprašanja,
 • Inštitut za novejšo zgodovino,
 • Kemijski inštitut,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Nacionalni inštitut za biologijo,
 • Pedagoški inštitut,
 • Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto,
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
 • Zavod za gradbeništvo Slovenije,
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
 • Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje,
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu,
 • Univerza v Ljubljani (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Arhiv družboslovnih podatkov),
 • Univerza v Mariboru (v okviru katere enega od delovnih sklopov vodi Univerzitetna knjižnica Maribor) in
 • Univerza na Primorskem.

Namen projekta je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti. Poleg konzorcijskih partnerjev bo projekt naslovil druge pomembne deležnike v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, tj. zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (ARIS, NAKVIS), druge javne zavode (npr. Arnes, knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti.

Do zaključka projekta dne 30. 6. 2026 bo konzorcij izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter 4 nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo. Definiral bo profile podpornih strokovnjakov za področje odprte znanosti in ravnanja z raziskovalnimi podatki ter izdelal katalog njihovih kompetenc. Izvedel bo serijo specialističnih izobraževanj za začetne tovrstne strokovnjake na konzorcijskih partnerjih in drugih zainteresiranih institucijah ter vzpostavil podporne strukture ob začetku njihovega delovanja. Pripravil bo izobraževalno gradivo za delovanje po načelih odprte znanosti s poudarkom na ravnanju z raziskovalnimi podatki, tako v spletni kot tiskani obliki. Evalviral bo obstoječe akte in procese  na konzorcijskih partnerjih, izdelal predloge za formalne podlage delovanja po načelih odprte znanosti ter izvedel pilotne prilagoditve. Zavedanje o pomenu odprte znanosti bo v čim večji meri razširil tudi v strokovni in splošni javnosti.

Projekt »SPOZNAJ« se umešča v širše evropsko dogajanje na področju razvoja odprte znanosti. Evropska unija je namreč odprto znanost opredelila kot enega  ključnih ukrepov Pakta za raziskave in inovacije v obdobju 2022–2024 ter jo tudi uzakonila s prenovljeno Direktivo (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Slovenija se je novim evropskim smernicam prilagodila s sprejemom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti leta 2021, Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 leta 2022 ter Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti in Akcijskega načrta za odprto znanost leta 2023. S temi pravnimi akti je izvajalce znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavezala k zagotavljanju odprtega dostopa do  rezultatov raziskav, odgovornemu vrednotenju raziskovalnega dela in vključevanju občanov v raziskovanje.

Za vse dodatne informacije o projektu lahko pišete na NOO.spoznaj@ctk.uni-lj.si.

SMOTIES Skupaj v Polhograjcih

Slika: SMOTIES Skupaj v Polhograjcih
0 2157

SMOTIES Skupaj v Polhograjcih

Odprtje razstave skupnostnih prtov in predstavitev projekta, 18. avgust 2023, od 19.00 do 23.30

Razstava v zvoniku cerkve sv. Marjete v Žlebah bo na ogled do 24. 9. 2023, vsak petek, soboto in nedeljo med 14. in 19. uro

POVEZAVA

 

V okviru mednarodnega projekta Smoties, ki ga vodi Urbanistični inštitut RS smo v sodelovanju z  Zavodom CCC s Hišo na hribu sooblikovali prav posebno razstavo skupnostnih prtov.  

Projekt se osredotoča na vzpostavljanje sodobnih oblik javnih prostorov v odmaknjenih krajih, s poudarkom na povezovanju skupnosti skozi kulturo in umetnost.
Delavnice skupnostnih prtov so bile ena od ključnih aktivnosti projekta, saj so v sodelovanju z lokalnimi umetniki združevale prebivalce in obiskovalce odmaknjenih krajev za skupno mizo. Ustvarjanje prtov je krepilo vezi in spodbujalo razmislek o potrebah majhnih krajev v današnjem času.
Razstava skupnostnih prtov predstavlja pomemben mejnik projekta, saj izpostavlja unikatnost vsakega prta in njihov pomen za lokalno kulturo. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati različne prte, njihove zgodbe ter druge inovativne pristope k vzpostavljanju javnega prostora v odmaknjenih krajih.

Vabljeni na to pristno razstavo, kjer se prepletata umetnost in skupnost. Pridružite se nam in doživite čarobnost ustvarjanja, ki bogati odmaknjene kraje z vključujočimi javnimi prostori! 

Odprtje razstave in predstavitev projekta bo 18. 8. 2023 ob 19.30, obiskovalcem pa bo razstava v čudovitem prostoru zvonika cerkve sv. Marjete v Žlebah na ogled še do 24. 9. 2023, vsak petek, soboto in nedeljo med 14. in 19. uro.

Projekt vodi in omogoča Urbanistični inštitut Republike Slovenije, avtorska zasnova skupnostnih delavnic in razstavne predstavitve je delo kolektiva Hiša na hribu. 

   Organizacija projekta Hiša na hribu 2023, zasnova in priprava razstav: Zavod CCC - Hiša na hribu

   Podpora: Javni zavod Sotočje Medvode, Občina Medvode, Ministrstvo za Kulturo RS, Domačija Pr' Lenart, podjetje BB.Bio.si

   Organizacija in podpora razstave "Skupaj v Polhograjcih": Urbanistični Inštitut Republike Slovenije, Human Cities - Smoties, Zavod CCC

   Gostovanje umetnic in umetnikov na ustvarjalni rezidenci omogoča Domačija Pr' Lenart

   Organizacija koncerta na otvoritvenem dogodku: KUD Zbilje s podporo Občine Medvode in Župnije Preska

Ocena preskrbljenosti naselja z zelenimi površinami za telesno dejavnost

Slika: Ocena preskrbljenosti naselja z zelenimi površinami za telesno dejavnost
0 2180

Ocena preskrbljenosti naselja z zelenimi površinami za telesno dejavnost

Razpis za izbor občine za pilotni projekt

Vse slovenske občine vabimo, da se prijavite na razpis za izvedbo pilotnega projekta, v okviru katerega bo strokovna ekipa projekta CRP - Priprava kazalnikov za oceno preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost v odprtem prostoru izvedla oceno stanja preskrbljenosti izbranega naselja v občini z zelenimi površinami, ki spodbujajo telesno dejavnost.

Izbrana občina bo s sodelovanjem pridobila boljši vpogled v svoje stanje na področju preskrbljenosti z zelenimi površinami. Pridobila bo tudi strokovno podporo pri oblikovanju lokalnih ciljev in standardov razvoja javnih zelenih površin v podporo aktivnemu življenjskemu slogu in s tem tudi izboljšanju prostorskih dejavnikov javnega zdravja. V okviru pilotnega projekta se bo preverilo tudi možnosti in koristi sodelovanja sektorjev javnega zdravja in načrtovanja prostora ter drugih lokalnih deležnikov na občinskem nivoju.

Od občine se pričakuje, da za potrebe pilotnega projekta:

 • Zagotovi sodelovanje predstavnikov, ki na občini ali za občino delujejo na področjih načrtovanja prostora, urejanja javnih površin, spodbujanja telesne dejavnosti in javnega zdravja in drugih družbenih dejavnosti, ki bodo v projektu sodelovali kot posvetovalci. Posvetovalci bodo v času izvajanja pilotnega projekta na voljo za morebitna vsebinska vprašanja, udeležili se bodo do treh skupnih strokovno-posvetovalnih delavnic in do treh skupnih sestankov. 
 • Zagotovi dostop do občinskih prostorskih podatkov in evidenc, ki se nanašajo na zelene površine in druge javne odprte prostore ter peš in kolesarske poti, njihovo stanje, opremljenost in vzdrževanje.
 • Opredeli odgovorno kontaktno osebo.

Za prijavo izpolnite nekaj vprašanj na povezavi.

Prijave bodo odprte do 31. 8. 2023, o izboru pa boste obveščeni do najkasneje 8. 9. 2023.

Glede na odgovore bosta izbrana dva pilotna projekta in sicer eden z urbanim naseljem in eden s podeželskim naseljem. V primeru majhne občine bo oceno preskrbljenosti izvedena za njeno celotno območje.

Izvajanje pilotnih projektov je predvideno v času med 30. 9. 2023 in 15. 5. 2024.

Za kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na mag. Ino Šuklje Erjavec po e-mailu inas@uirs.si ali po telefonu 040 296 201.

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja
0 5965

Izšla je nova številka Urbanega izziva - znanstvena izdaja

letnik 34, številka 1, junij 2023

Izšla je nova številka znanstvene revije Urbani izziv, v kateri je objavljenih pet znanstvenih člankov! Vabimo vas k branju člankov v slovenskem  in angleškem jeziku.

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

Slika: Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja
0 2474

Izšla je nova številka Urbanega izziva - strokovna izdaja

številka 16, junij 2023

Izšla je nova številka strokovne revije Urbani izziv. V njej smo dali prednost predvsem študentom in njihovim mentorjem, ki so napisali zelo kakovostne in po vsebini raznovrstne prispevke o načrtovanju prostora. Kazalo revije si lahko ogledate TUKAJ. Do polnih besedil člankov lahko dostopate z nakupom revije, ki stane 5 evrov (+ poštnina). Naročite jo na urbani.izziv-strokovni@uirs.si.

Jeseni bo izšla 17. številka strokovne izdaje. Rok za oddajo prispevkov je 4. 9. 2023. Glede navodil in pomoči pri pripravi se obrnete na e-naslov uredništva. Če vam do navedenega roka ne bo uspelo, lahko brez zadržkov kontaktirate uredništvo in se boste glede oddaje prispevka dogovorili individualno.

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Slika: Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru
0 2239

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

vabilo na predstavitev, petek, 23. 6. 2023, od 10.00 do 11.30, ZOOM

V petek, 23. 6. 2023, od 10.00 do 11.30 see pridružite izjemnem dogodku, kjer bo konzorcij projekta SPOZNAJ organiziral predstavitev tematike "Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru".

 

Predaval bo mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. Ne zamudite edinstvene priložnosti, da se poučite o temeljnih načelih politik odprte znanosti in njihovem vplivu na raziskovalni prostor. 

Med predstavitvijo bomo zajeli številne vidike politik odprte znanosti, kot so:

Določbe financerjev Evropske unije o odprti znanosti

Zahteve glede odprtega dostopa do znanstvenih objav

Deljenje raziskav po načelih FAIR

 Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Infrastruktura odprte znanosti in Evropski oblak odprte znanosti (EOSC)

Vključevanje skupnosti in občanska znanost

Krepitev zmogljivosti za odprto znanost

Reforma vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela

 Reforma avtorskopravnih vidikov

Posebno pozornost bomo namenili tudi zahtevam izvajanja praks odprte znanosti v programu Obzorje Evropa.

Ne zamudite priložnosti za nova znanja in izmenjavo mnenj. Predstavitev bo potekala na daljavo prek platforme Zoom.

POVEZAVA

 

Vljudno vabljeni! Skupaj gradimo prihodnost odprte znanosti.

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)

Slika: Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)
0 2142

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day)

4. - 10. junij 2023, Ljubljana, predavanja, vodstva, sprehod, delavnice za družine

10. junija praznujemo svetovni dan art nouveauja, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja spremenil podobo mest v Evropi in tudi izven nje. Na ta dan sta umrla Antoni Gaudi in Ödön Lechner, dva izmed najbolj karizmatičnih artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost popeljala v novo stoletje.

Zamisel o praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se je leta 2013 porodila sodelavcem madžarske revije Art Nouveau Magazine. Od tedaj vse aktivnosti ob svetovnem dnevu art nouveauja koordinirata mednarodna mreža Réseau Art Nouveau Network (RANN) v Bruslju in Ruta del Modernisme v Barceloni, katerih članica je tudi Ljubljana. V tednu okrog 10. junija v vseh partnerskih mestih mreže RANN potekajo najrazličnejši dogodki – razstave, predavanja, vodeni sprehodi po mestih in muzejskih zbirkah.
Praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se pridružuje tudi Ljubljana, ki pripravlja vrsto dogodkov, s katerimi pomaga v javnosti krepiti zavest o kulturnih vrednotah in evropski razsežnosti te nam tako bližnje dediščine.

Vsi dogodki so brezplačni.
Kot navedeno v programu, so za določene dogodke potrebne vnaprejšnje prijave.

Nedelja, 4. junij 2023

10.00–13.00
Ustvarjalna delavnica za družine v Narodni galeriji
Narodna galerija, Vhodna avla Narodne galerije (Prešernova 24)

Na ustvarjalni delavnici za družine Art Nouveau bomo iz paus papirja in barvne folije izdelovali vitraje.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Torek, 6. junij 2023

18.00
Predavanje Maks Fabiani – med Dunajem in Ljubljano
SAZU, Dvorana štirih letnih časov (Mala dvorana), Novi trg 4

Predava: dr. Franci Lazarini (UIFS ZRC SAZU

Četrtek, 8. junij 2023

16.00
Voden ogled po Mestni hranilnici ljubljanski
Bankarium / Muzej bančništva Slovenije, Čopova ulica 3

Vodi: dr. Meta Kordiš, Bankarium (Muzej bančništva Slovenije)
Obvezna prijava na bankarium@nlb.si (največ 12 obiskovalcev).

Petek, 9. junij 2023

17.00
Predavanje Secesijska tapiserija in Kranjski zavod za umetniško tkanje v Ljubljani (1898–1909)
Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1

Predava: dr. Miha Valant (Oddelek za umetnostno zgodovino FF UL)
Več informacij najdete tukaj. Predhodne prijave niso potrebne.

Sobota, 10. junij 2023

11.00
Delavnica za družine Kako narediti človeško figuro iz gline?
Narodni muzej Slovenije, Muzejska ulica 1

Delavnica je primerna za vse starostne stopnje. Trajanje 90 minut.

Vodi: zasl. prof. Dragica Čadež Lapajne

Obvezna prijava na arheozabava@nms.si Več informacij je dostopnih tukaj

11.00
Vodstvo Art Nouveau v Ljubljani
Stalna razstava, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

Vodi: Barbara Savenc (MGML)
Več informacij najdete tukaj, prijavite pa se na prijava@mgml.si.

18.00
Sprehod po secesijski Ljubljani (iz serije Arhitektura v živo)
Zbirno mesto: Prešernov trg, Spomenik Francetu Prešernu

Vodita: Marija Režek Kambič (ZVKDS OE Ljubljana) in Natalija Lapajne (MAO)
Obvezna prijava na izobrazevanje@mao.si

Krasni nori svet:

Slika: Krasni nori svet:
0 2189

Krasni nori svet:

pregledna letna razstava projektov Fakultete za arhitekturo UL

8. 6. – 29. 6. 2023

Otvoritev: 8. 6. 2023 ob 17.00

Fakulteta za arhitekturo UL, Zoisova cesta 12, Ljubljana

Letošnji naslov pregledne letne razstave projektov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Krasni nori svet, v distopični perspektivi išče nove utopije. Študentke in študenti arhitekture ter urbanizma namreč načrtujejo in oblikujejo za negotov svet. Ekonomske in ekološke krize se stopnjujejo, a jih spremljajo tudi tehnološki in kulturni preskoki. Avtoritarni glasovi so vse glasnejši, a se za njimi odstirajo novi univerzumi možnega. Svet gori. Mi vseeno gradimo.

Nekaj nevzdržnega in protislovnega je pri nadaljevanju stanja, kot je, zato se sprašujemo: kaj storiti zdaj in kaj početi dolgoročno?

Arhitektura in urbanizem sta že od nekdaj bili umetnosti napovedovanja. Pri tem pretresata podedovane družbene dogovore in sklepata nove. Prihodnje pogoje bivanja napovedujeta v odsotnosti generacij, ki jim novi svet namenjata.

Kaj so nove kvalitete, s katerimi se opremljata arhitekt in urbanistka prihodnosti? Kaj zahtevata od sedanjosti? Naši stroki sta vselej hkrati anticipatorni in vpeti v realno. Arhitektura in urbanizem sta tako strukturno nezmožna pesimizma. Lahko distopijo še prelisičimo in projektiramo vzdržen svet za vse?

Vabimo vas, da se pridružite študentom in študentkam arhitekture in urbanizma na otvoritvi razstave v četrtek, 8. junija 2023, ob 17:00. Razstava bo na ogled vse do 29. junija, informacije o vodenih ogledih in spremljevalnem programu pa najdete na spletni strani UL FA.

RSS
245678910Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top