Search
sl-SIen-GB

 

Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja
Tiskaj  / Knjiznica 2208
/ Kategorije: Novice

Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja

Okrogla miza

Vabimo vas, da se 14. 10. 2019, ob 13:00 udeležite okrogle mize z naslovom »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, ki bo potekala v dvorani »Veliki stolp« Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana.

Dogodek bo organiziran v okviru Meseca prostora kot okrogla miza z uvodnimi predavanji. Tema okrogle mize je vezana na eno od izpostavljenih tem ob svetovnem dnevu HABITAT 2019 in na 11. svetovni cilj trajnostnega razvoja o mestih – »zagotavljanje ustreznih in dostopnih stanovanj«.

Dostopnost do stanovanja predstavlja zmožnost prebivalcev, da si zagotovijo funkcionalno primerno stanovanje za svoje potrebe. Primarni cilj stanovanjske politike  je, da zagotovi ustrezno število stanovanj po dostopnih cenah kot tudi dostopnost do ponudbe kakovostnih stanovanj. Država naj bi pri tem najbolj pomagala ranljivim skupinam, predvsem mladim in tudi starejšim, katerih delež v družbi se zaradi pospešenega staranja prebivalstva zelo hitro povečuje. Države to uresničujejo s pomočjo spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbo pilotnih projektov, z usklajenim izvajanjem javnih politik itd. Slovenija ima glede dostopnosti do stanovanj zaveze zapisane v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu in akcijskem načrtu, opredeljene pa ima tudi predvidene učinke izvajanja programa in načrta.


Ključna vprašanja okrogle mize:

 • Ali si res lahko vsak prebivalec Slovenije sam zagotovi bivališče?
 • Najemna ali lastniška stanovanja – kakšna je percepcija prebivalcev, zlasti mladih generacij do najemnih stanovanj?
 • Kako lokalne skupnosti načrtujejo  razvoj najemnega trga (od planiranja, preskrbe z zemljišči, opremljanja zemljišč do gradnje)?
 • Kaj je »kakovostno bivališče« (funkcionalnost stanovanja, dostopnost do storitev, dostopnost do zelenih površin; dostopnost do javnega potniškega prometa…)?
 • Alternativne oblike zagotavljanja najemnih stanovanj.


Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da udeležbo potrdite preko spletne prijavnice: https://www.1ka.si/a/231922.

Vljudno vabljeni!


PROGRAM

13.00-13.15       Uvodni pozdrav      

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, generalna direktorica

dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, direktor

13.15- 14.15      Sklop predavanj

∙ dr. Richard Sendi in dr. Boštjan Kerbler, UIRS: Dostopnost do stanovanja: izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu

∙ dr. Liljana Jankovič Grobeljšek, DUPPS: Zagotavljanje primernih lokacij za (javno) najemno stanovanjsko gradnjo na primeru OPN Mestne občine Ljubljana

∙ Monika Fink Serša, ZAPS: Kvalitetno projektiranje cenovno dostopnih stanovanj

∙ Luka Javornik, DKAS: Načrtovanje kvalitetnega zunanjega prostora območij za stanovanja

∙ dr. Marjan Hočevar, FDV: Rezultati Javnomnenjske raziskave družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija 2003 – 2018

14.15- 16.00      Okrogla miza

     moderator: dr. Boštjan Kerbler, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

udeleženci:

∙ Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

∙ Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

∙ Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, Skupnost občin Slovenije

∙ Prof. mag. Tadej Glažar, Fakulteta za arhitekturo

∙ Klemen Ploštajner, gibanje Kje bomo pa jutri spali?

Pogostitev v Kavarni MAO

Sodelujoči:

 • Društvo urbanistov in prostorskih Planerjev Slovenije
 • Društvo Krajinskih arhitektov Slovenije
 • Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede


Predhodni članek Hrup v okolju in zdravje
Naslednji članek Ven za zdravje – Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga
Seznam novic

Prenos datotek

Ime:
E-pošta:
Zadeva:
Sporočilo:
x


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut
  UIRS

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top