Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

NAČRTOVANJE IN PRILAGAJANJE GRAJENEGA OKOLJA V KORIST FUNKCIONALNO OVIRANIM LJUDEM

Marija VovkZaložba: Urbani izziv -publikacije, Urbanistični inštitut RSLjubljana 2000 - 2000


Kratka predstavitev


Priročnik na večino vprašanj graditve prostorov brez arhitekturnih in grajenih ovir daje praktične odgovore. Vsebuje predloge za odpravljanje ovir v stanovanjskih in nestanovanjskih prostorih ter na javnih prostorih, tudi z vidika prometa. Na koncu je dodana priloga o osnovnih antropometričnih podatkih za funkcionalno ovirane ljudi, različnih starosti in obeh spolov.

Predgovor prof.mag. Vladimir Braco Mušič, Karel Pollak
Lektoriranje Alenka Lokar Blatnik
Oblikovanje Vilma Zupan
Finančni vir Izid priročnika sta finančno podprla: Oddelek za kulturo in raziskovlano dejavnost, Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana in Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in prostor.
Kolofon
Zbirka: Urbani izziv - publikacije
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Zanj odgovorna direktorica: doc.dr. Kaliopa Dimitrovka Andrews
Urednik: Ivan Stanič
Oblikovanje in ilustracije: Vilma Zupan
Računalniški prelom: Žaba design, k.d, Ljubljana
Osvetljevanje: Raf, d.o.o., Ljubljana
Tisk: Tiskarna Simčič, Ljubljana
Naklada: 500 izvodov
Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, vnos na elektronske medije in nadaljnje posredovanje knjige in njenih posameznih delov ali strani (v vseh možnih oblikah - mehanskih, elektronskih, fotokopiranje in drugih) je možno le s predhodnim pisnim privoljenjem avtorjev.
 

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top