Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
life_1 resize.jpg

CARE4CLIMATE

CARE4CLIMATE - Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, OVE in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rabo tal z namenom prehoda v nizkoogljično družboProgram / naročnik / financer itd.:
LIFE Programme 2014 -2020

Trajanje projekta:
2019 - 2026Spletna stran

Kratko o projektu:


LIFE IP CARE4CLIMATE, je integralni projekt katerega namen je spodbujanje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na leto 2030, skozi promocijo trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne rabe tal, pri prehodu v nizkoogljično družbo.

V projektu sodeluje 15 projektnih partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje. Vodilni partner projekta je Ministrstvo z okolje in prostor.

Splošni cilji IP projekta: 

 • podpreti izvajanje OP TGP in AN URE, ki sta ključna načrta za doseganje ciljev po Odločbi 406/2008/ES;
 • zmanjšati vrzeli pri izvajanju OP TGP 2020, kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja 2030;
 • povečati kadrovske zmogljivosti in kompetence, ki bodo omogočile kakovostno pripravo ukrepov in njihovo izvajanje ter s tem zmanjšanje emisij TGP do 2030;
 • usposabljanje za krepitev kadrovske usposobljenosti za prehod v nizkoogljično družbo (NOD);
 • zagotoviti zmanjšanje emisij na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, med drugim prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo idr.;
 • omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih, komplementarnih virov financiranja ukrepov;
 • povečati stroškovno učinkovitost pri izvajanju ukrepov, doseči večje dodatne koristi in hitrejše izvajanje ukrepov.


Vodja projekta:


Dr. Luka Mladenovič univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 43
luka.mladenovic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top