Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
foto_mala ulica.jpg

Urban Vertical Green 2.0 - ARRS

Vertical greening for liveable cities - co-create innovation for the breakthrough of an old conceptProgram / naročnik / financer itd.:
JPI Urban Europe

Trajanje projekta:
2018 - 2021Spletna stran

Kratko o projektu:


Projekt spodbuja preoblikovanje mest v trajnostne, prožne in odporne prostore z uporabo sodobnih pristopov za vertikalne ozelenitve ali zelene stene  na objektih. Namen projekta je proučitev možnosti, ki jih ponujajo tradicionalne oblike urbanih ozelenitev ter možnosti za njihovo povezovanje z inovativnimi pristopi in raziskavami na različnih področjih od urbanističnega načrtovanja in oblikovanja do ekohidrologije, strojništva, vodnega inženirstva in gospodarstva. 
 
V projektu raziskujemo in razvijamo vertikalne ozelenitve v arhitekturno-tehničnem kontekstu (Kje v mestu in na katerih stavbah?) in v biološko-tehničnem kontekstu (Katere so najprimernejše tehnološke rešitve in rastline?).
 
Vertikalne ozelenitve imajo obsežne zmogljivosti ekosistemskih storitev in lahko prispevajo k boljši kvaliteti mestnega okolja z doprinosom k pasivnemu hlajenju, zadrževanju padavinske vode, proizvodnji bioenergije in hrane, biotski raznovrstnosti, blaženju hrupa,  kar je posebno relevantno v mestnih predelih z veliko gostoto pozidave.  
 
Z namenom raziskave in razvoja celotnega potenciala VO bomo v povezavi z deležniki izvedli pilotne projekte v partnerskih mestih srednjih zemljepisnih širin (Berlin, Dunaj in Ljubljana). Projekti bodo naslavljali tri ključne vidike načrtovanja in upravljanja, ki so:
1) integracija vertikalnih ozelenitev stavb na lokalnem nivoju,
2) tehnološke inovacije za vzdrževalne in avtomatizirane naprave za pobiranje pridelkov in
3) prilagajanje načrtovalskih strategij in upravljanja za varno in integrirano uresničevanje in delovanje na nivoju mest.
Uporaba povezovalnega pristopa, ki upošteva tako skupne prednosti kot kompromise naravnih rešitev za mesta prihodnosti, bo omogočila tudi ustrezno odločanje za spodbujanje uporabe vertikalnih ozelenitev v mestih.


Vodja projekta:


Dr. Damjana Gantar univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 47
damjana.gantar@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top