Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
UIRS-Logo.png

Raziskovalni program UI RS 2018

Raziskovalni program UI RS 2018Program / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2018 - 2023

Kratko o projektu:


Raziskovalni program Prostorsko načrtovanje 2018 - 2024 predstavlja jedro razvoja znanj za potrebe sodobnega prostorskega načrtovanja.
Ključna znanstvena izhodišča so:
 • pametna mesta in skupnosti s poudarkom na interpretaciji in vključevanju sodobnih pristopov kot so ekosistemski pristop (EsA) in na naravi temelječe rešitve (NBS) ter razvoju uporabe sodobnih IT in GIS-a za optimiziranje procesov razvoja mest in skupnosti
 • trajnostni razvoj s poudarkom na nizko ogljični družbi, prilagajanju podnebnim spremembam z bolj učinkovito organizacijo dejavnosti v prostoru, porabo razpoložljivih naravnih virov, učinkovito uporabo energije ter sočasnim in usklajenim načrtovanjem drugih sistemov in nosilcev kakovosti bivanja, še posebej zelene infrastrukture in mobilnostnih sistemov
 • kakovost bivanja v vključujočih in zdravih skupnostih s poudarkom na razvoju prostorske demografije, ki upošteva strukturne, kulturne in družbeno ekonomske soodvisnosti v prostoru; ter stanovanjske oskrbe kot dejavnika kakovosti življenja in blaginje ljudi.
Skladno z razvojnimi programi EU in raziskovalskimi usmeritvami (H2020) ter cilji mednarodnih (UNEP, 2015), evropskih (UA-EU, EC, 2016; Transition towards sustainable and liveable urban futures-JPI Urban Europe, 2015; BS, EC, 2011) in slovenskih usmeritev (SPRS 2, v pripravi, MOP, 2017; SRS, MGRT, 2013) bodo raziskave in razvoj usmerjeni na štiri medsebojno povezane in dopolnjujoče sklope:
 • vrednotenje sodobnih razvojnih paradigem in usmeritev z namenom ugotavljanja njihove uporabne vrednosti v procesih prostorskega načrtovanja
 • mobilnost in nizko ogljična družba
 • prostorska demografija, migracije in socialne inovacije ter izzivi za stanovanjsko oskrbo
 • razvoj metod in orodij za izvajanje načrtovalskih procesov ter prikaz stanj, sprememb in simulacij razvoja prostora.


Vodja projekta:


Dr. Barbara Goličnik Marušić univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 46
barbara.golicnik-marusic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top