Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
HR-SLO.jpg

BILATERAL PROJECT SLO-HR

Urbana revitalizacija mestnega središča na primeru Ljubljane: primerjava z mestnim središčem ZagrebaProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2018 - 2019

Kratko o projektu:


Čeprav sta oba primera glavnih mest na prvi pogled relativno podobna zaradi geografskega položaja in podobne zgodovine ter tradicije, bi bilo zelo koristno in potrebno napraviti primerjalno raziskovanje, ki bo pokazalo realno sliko obeh mest. V dosedanjih raziskavah se je pokazalo, kako se je podobnost v nekaterih najpomembnejših družbenih pojavih značajno izgubila. Na primer, na področju kakovosti življenja in stanovanj ter opremljenosti neposredne okolice, v kateri stanovalci vsakdan živijo, potem tudi na področju varstva okolja in obstoju ter dostopnosti javnih prostorov in institucij ter na področju participacije meščanov in civilnih akterji ter sodelovanja z mestnimi institucijami – pri vsem tem obstajajo razlike, a jasno je, da je Ljubljana na vseh navedenih področjih dosegla znaten napredek v primerjavi z Zagrebom. Sodelujoča inštituta se bosta zato v zvezi z navedenim podrobneje seznanila na medsebojnih obiskih. Cilj in namen nadaljevanja raziskovanja je, da se preučijo metode in načine dela ljubljanskega primera revitalizacije, enako pa se nato uporabi v središču Zagreb in mesta kot celote v korist vseh njenih prebivalcev. Pozitivna revitalizacija mestnega središča na primeru Ljubljane se kaže v povečanju in dostopnosti odprtih javnih prostorov (na primer povečanju območij za pešačenje in kolesarjenje, zmanjšanju avtomobilskega prometa, ureditve dostopnosti nabrežij reke Ljubljanice in povečanje zelenih območij ter aktivnosti mestnega središča v kulturnem in turističnem smislu). Takšne razvojne prakse so značilne za razvita zahodna mesta, a treba jih je uporabiti za mesta v tranziciji, kot je še vedno Zagreb. Poleg prednosti, ki jih tak razvoj mestu prinaša, pa bodo sodelujoči raziskovalci Urbanističnega inštituta Republike Slovenije kolegom iz Inštituta za društvena istraživanja predstavili tudi slabosti takega razvoja. S povečanjem privlačnosti mestnega središča in turističnim razvojem namreč mestno središče postaja manj privlačno ter bivalno in cenovno nedostopno za prebivalce. Odvija se proces gentrifikacije, ki pa ga nekatera mesta v zahodni Evropi uspešno uravnavajo. Predstavili bodo tudi, kaj se je v letih hitrega razvoja mestnega središča Ljubljane dogajalo izven samega mestnega središča. Ostalim mestnim območjem je bilo namreč posvečeno bistveno manj pozornosti (in sredstev), čeprav v njih prebiva največji delež mestnega prebivalstva.


Vodja projekta:


Dr. Boštjan Kerbler univ. dipl. geog. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 38
bostjan.kerbler@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top