Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
ASTUS interreg 2 CMJN.jpg

ASTUS

Premišljene prometne in urbane strategije za območje AlpProgram / naročnik / financer itd.:
ALPINE SPACE Interreg V-B 2014-2020

Trajanje projekta:
2016 - 2019Spletna stran

Kratko o projektu:


ASTUS - Premišljene prometne in urbane strategije za območje Alp
 
V projektu ASTUS se soočamo z izzivi: (1) naraščajoče privlačnosti Območja Alp za razvoj industrije, turizma in bivanja, ki poleg metropolitanskih in urbanih območij vse bolj zajema tudi obmestna, podeželska in hribovita območja, (2) krepitve razpršene poselitve in neprimerne porazdelitve dejavnosti v prostoru, kar povzroča povečanje netrajnostnih oblik  mobilnosti, ki temeljijo predvsem na individualnem avtomobilskem prevozu, (3) naraščanja odvisnosti obmestnih, podeželskih in hribovitih območij od avtomobilnosti, (4) nadaljevanja negativnih demografskih sprememb v odročnih, manj razvitih in hribovitih območjih katerih prebivalci lahko le v omejenem obsegu uporabljajo individualni avtomobilski prevoz, (5) vplivanja omenjenih procesov na zaostrovanje podnebnih sprememb in jačanja potreb po njihovem blaženju (zmanjševanje izpustov TGP) z bolj trajnostno rabo omejenih energetskih virov.
 
Splošni cilj projekta je pomoč lokalnim skupnostim pri opredeljevanju in udejanjanju dolgoročnih rešitev na področju medsebojno povezane trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja z namenom zmanjševanja izpustov CO2 (TPG), ki jih prispeva dnevna mobilnost prebivalstva predvsem z individualnim avtomobilskim prevozom.
 
Specifični cilji projekta so: (1) razvoj orodij za sprejemanje odločitev, ki bodo pomagala pri ocenjevanju vplivov možnih mobilnostnih rešitev in sprejemanju odločitev lokalnih oblasti, (2) podpora lokalnim skupnostim pri opredeljevanju in udejanjanju ustreznih dolgoročnih rešitev za razvoj nizkoogljične mobilnosti, (3) razvoj prenosljivih instrumentov za vsako regijo / lokalno skupnost v okviru (Programa) Območja Alp, ki si prizadeva izboljšati svoj ogljični odtis na področju mobilnosti.
 
Projekt vsebuje 4 vsebinske delovne pakete: (1) Značilnosti prostorske dinamike v okviru Območja Alp kot izhodišče za obravnavanje nizkoogljičnih mobilnostnih rešitev, (2) Orodja za sprejemanje odločitev glede možnosti udejanjanja scenarijev nizkoogljične mobilnosti, (3) Lokalno eksperimentiranje za transnacionalne rešitve, (4) Komunikacija in ozaveščanje.
 
V projekt je vključenih 12 partnerjev: Rhone-Alps Region (vodilni partner) (FR), SIR - Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen (A), CEREMA - Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (FR), RSA iSpace (A), Université Grenoble Alpes (FR), Région Bourgogne Franche-Comté (FR), Technische Universität München (D), UNCEM (I), MVV - Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (D), Landeshauptstadt München (D), Provincia di Belluno (I), Urbanistični inštitut RS (SLO) in 57 opazovalcev.
 
Vrednost projekta je 2.395.951,10 EUR (od tega 2.036.558,43 EUR sofinancira ESRR)
 


Vodja projekta:


Mag. Andrej Gulič univ. dipl. soc. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 17
andrej.gulic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top