Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
LOS_DAMA_logo_positive_RGB.png

LOS_DAMA!

Razvoj krajine in odprtega prostora na alpskih metropolitanskih območjihProgram / naročnik / financer itd.:
ALPINE SPACE Interreg V-B 2014-2020

Trajanje projekta:
2016 - 2019Spletna stran

Kratko o projektu:


Projekt LOS_DAMA! – Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas je bil odobren na drugem razpisu programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp 2014-2020. Vodilni partner je Mesto München (DE). Od lokalnih in regionalnih skupnosti v projektu sodelujejo še metropolitansko območje Grenoble (FR), Mesto Dunaj (AUT), Občina Trento (IT), Regija Piemont (IT), vanj pa je vključenih tudi več izobraževalnih in raziskovalnih ustanov: univerzi v Münchnu (DE) in Grenoblu (FR), Visoka šola Weihenstephan-Triesdorf (DE) in Inštitut za prostorsko načrtovanje in stanovanje iz Salzburga (AUT). V Sloveniji v projektu kot partner sodeluje Urbanistični inštitut Republike Slovenije, v vlogi opazovalca pa Mestna občina Ljubljana in Krajinski park Ljubljansko barje.
 
Izhodišče projekta je, da se metropolitanska območja, ki obkrožajo Alpe, srečujejo s podobnimi izzivi: naraščajočim pritiskom za rabe tal za stanovanja, gospodarske dejavnosti, sivo infrastrukturo. To po eni strani vodi v zgoščanje, po drugi pa v razpršitev prostorskih struktur. Prostor je omejen, družbene in demografske spremembe ter spremembe življenjskega sloga pa delujejo v nasprotni smeri. Posebej obremenjene so krajine na peri-urbanih območjih v zaledjih velikih mest, naravni in kulturni viri ter dediščina teh območij, pa tudi kvaliteta življenja.
 
Kot osrednji cilj projekta je bilo opredeljeno razumevanje, urejanje, razvoj in uporaba odprtega prostora oz. krajin v zaledju osrednjih mest metropolitanskih območij ter naravnih in kulturnih virov ter dediščine kot dela širših omrežij zelene infrastrukture. V ospredju so celoviti pristopi in prispevek k udejanjanju strategij ali politik EU, kot so EUSALP, Teritorialna agenda, strategiji za zeleno infrastrukturo in za biotsko pestrost, ter Sveta Evrope, kot sta Evropska konvencija o krajini in Faro konvencija.
 
Predvideni rezultati zajemajo pripravo (1) priporočil glede krajin in zelene infrastrukture v zaledju alpskih metropol za EUSALP in druge evropske strategije, (2) priporočil za odločevalce v mestih in regijah, (3) nabora orodij za kooperativno izvajanje ukrepov, (4) nabora celovitih pristopov za trajnostni razvoj odprtega prostora na metropolitanskih območjih, (5) ustanovitev omrežja alpskih metropol in omrežja strokovnjakov.
 
Izvajanje projekta se je pričelo v novembru 2016, zaključilo se bo v oktobru 2019. Vrednost projekta znaša 2.598.520 EUR, sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 2.208.742 EUR.
 


Vodja projekta:


 Sergeja Praper Gulič univ. dipl. inž. agr. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 18
sergeja.praper@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top