Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
OPN MOL_logo.png

OPN MOL SD

Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana



Program / naročnik / financer itd.:
Mestna občina Ljubljana

Trajanje projekta:
2016 - 2018

Kratko o projektu:


Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Urbanistični inštitut Republike Slovenije pripravlja spremembe in dopolnitve trenutno veljavnega krovnega prostorskega akta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL). Partner v projektu je LUZ d.d. V tokratnih spremembah in dopolnitvah se ne spreminja koncept prostorskega razvoja MOL, ki še vedno temelji na strokovnih podlagah iz Prostorske zasnove, ki jo je pripravil UIRS. Gre za manjše dopolnitve v skladu z najnovejšimi dognanji, ki se jih da izvesti brez poseganja v koncept prostorskega razvoja.


Vodja projekta:


 Barbara Mušič univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 25
barbara.music@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top