Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
logo_projekta_Ven za zdravje 3.jpg

Ven za zdravje 3

Zelene površine za aktiven življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje 3Program / naročnik / financer itd.:
MZ

Trajanje projekta:
2023 - 2025Spletna stran

Kratko o projektu:


Program Ven za zdravje 3 predstavlja nadgradnjo programa Ven za zdravje 2 in nadaljnji razvoj in implementacijo vsebin projekta Ven za zdravje - Strokovne podlage za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev (UIRS 2017-2019) in njegovih rezultatov, še posebno splošnih smernic in priročnika Ven za zdravje. Program se osredotoča na osveščanje, informiranje ter izobraževanje tako občin kot regij glede pomena, možnosti in načinov zagotavljanja ustrezne preskrbljenosti z zelenimi površinami za redno, vsakdanjo telesno dejavnost prebivalcev kot zdravega načina življenja.

Namen programa je občinam zagotoviti čim bolj uporabno in konkretno strokovno podporo pri zagotavljanju in načrtovanju kakovostnih, enakovredno uporabnih in dostopnih ter ustrezno obsežnih in razporejenih zelenih površin, ki omogočajo in spodbujajo telesno delavnost.

V okviru programa se bodo izvajala izobraževanja in svetovalnice, namenjene strokovni podpori pri iskanju praktičnih rešitev različnih problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo občine pri načrtovanju zelenih površin za telesno dejavnost in zdrav življenjski slog. Program je namenjen več različnim ciljnim skupinam, tako prostorskim načrtovalcem in odločevalciem na občinah in regijah v Sloveniji ter tudi drugim občinskim službam in organizacijam v okviru lokalnih skupnosti, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravega okolja in telesne dejavnosti. V okviru programa se bo poskušalo okrepiti tudi medsektorsko sodelovanje za izboljšanje pogojev in ukrepov za omogočanje in spodbujanje telesne aktivnosti in zdravja prebivalcev na občinskem nivoju.Vodja projekta:


Mag. Ina Šuklje Erjavec mag. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 19
ina.suklje-erjavec@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top