Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
UInfo_PlanToConnect_logo.png

PlanToConnect

Vključevanje ekološke povezljivosti v sisteme prostorskega načrtovanja na območju programa Alpine SpaceProgram / naročnik / financer itd.:
ALPINE SPACE Interreg VI-B 2021-2027

Trajanje projekta:
2022 - 2025Spletna stran

Kratko o projektu:


V projektu PlanToConnect bo potekalo načrtovanje ekoloških omrežij na pilotnih območjih. Pri tem bo uporabljeno znanje in izkušnje, pridobljene v projektu, kakor tudi iz že zaključenih projektov, kot so ALPBIONET2030, OpenSpaceAlps in DinAlpConnect. Projekt bo prispeval k razvoju celovitega omrežja zelene in modre infrastrukture v alpskem prostoru. Izvajalci projekta bodo v sodelovanju z deležniki pripravili strategijo načrtovanja za ekološko povezljivost v alpskem prostoru. V strategiji bodo opredeljena skupna prednostna področja načrtovanja in celovit nabor instrumentov za krepitev zmogljivosti (smernice, orodja in sistem praktičnega usposabljanja) za usklajeno ohranjanje/vzpostavljanje prednostnih ekoloških koridorjev. Pripravljeni instrumenti bodo preizkušeni na pilotnih območjih. Poudarek projekta je na posodobitvi sistemov načrtovanja na Območju Alp z vključevanjem vprašanj biotske raznovrstnosti, podnebja in ekološke povezljivosti v orodja prostorskega načrtovanja in sektorske politike. V projektu bo vzpostavljena transnacionalna delovna skupina, ki bo prispevala k boljši prenosljivosti rezultatov projekta in njihovi trajnosti po zaključku projekta. Sodelovanje z organi Alpske konvencije in akcijskimi skupinami EUSALP bo povečalo pomen rezultatov projekta in olajšalo njihovo razširjanje.
 
Več informacij lahko najdete na spletni strani projekta.
 


Vodja projekta:


Mag. Andrej Gulič univ. dipl. soc. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 17
andrej.gulic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top