Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
GIS_MOP_RPP.jpg

pilot MOP – področje RPP

Pilot MOP, zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravniProgram / naročnik / financer itd.:
GEODETSKI INŠTITUT

Trajanje projekta:
2021 - 2022

Kratko o projektu:


Namen naloge je poenotiti način priprave ter vsebino in obliko regionalnega prostorskega plana (RPP), kot določajo vsebinske in postopkovne določbe ZUreP-2, ter ob tem opredeliti terminske, kadrovske in finančne pogoje za pripravo in izdelavo RPP. Cilj je tudi preizkusiti pripravo RPP z vidika sistemske uvedbe regionalnega prostorskega planiranja kot kontinuiranega procesa. Rezultati in ugotovitve bodo lahko podlaga za sistematično uvedbo regionalnega prostorskega planiranja v Sloveniji.
 
Izdelava metodologije priprave in izdelave RPP ter posamezne metodološke rešitve sproti ustrezno testno preverjati na izbranih testnih regijah. Po posameznih fazah testnega preverjanja se sproti ovrednoti tudi doseganje namena in ciljev.
 
Sočasno z izdelavo metodologije priprave in izdelave RPP poteka tudi izdelava in testiranje vzorčne kartografske podlage v M 1:100.000 za namen regionalnega prostorskega planiranja. Kartografska podlaga v M 1:100.000 se testira v okviru priprave vzorčnega primera RPP.
 
UIRS je vključen kot eden od članov projektne skupine. Naloga članov projektne skupine je svetovalna in recenzentska. Člani Projektne skupine vsebinsko svetujejo pri izvedbi vseh nalog, pregledajo rezultate testenega preverjanja priprave in izdelave RPP, ki jih bodo zagotovile testne regije in se do njih opredelijo s svojimi pripombami in dopolnitvami.


Vodja projekta:


 Simon Koblar magister geografije 
+ 386 (0)1 420 13 00 int. 45
simon.koblar@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top