Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
TAP logo_350x247p_72DPI.jpg

TAP for uncertain futures (ARRS)

Načrtovanje z orodjem TAP za izboljšanje urbane dostopnosti in povezanosti v težko napovedljivi prihodnostiProgram / naročnik / financer itd.:
JPI Urban Europe

Trajanje projekta:
2021 - 2024

Kratko o projektu:


Tradicionalni pristopi načrtovanja mobilnosti, ki temeljijo na paradigmi napovedovanja, so privedli do neuresničenih pričakovanj o lajšanju težav kot so na primer prometni zastoji, in doseganju gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov. Dokazi kažejo, da načrti hitro zastarajo in so slabo prilagodljivi na možnosti prihodnjega razvoja. Cilj projekta je izboljšati celostne prometne strategije (ang. SUMP), ki obravnavajo pretok ljudi in blaga, in sicer z uporabo dveh pomembnih novih premislekov:
 
• Načrtovanje z orodjem TAP (ang. Triple Access Planning) - izboljšanje urbane dostopnosti je mogoče doseči s pomočjo usklajenega načrtovanja prometnega sistema (fizična mobilnost), sistema rabe zemljišč (prostorska bližina) in telekomunikacijskega sistema (digitalna povezljivost); ti elementi skupaj tvorijo sistem trojnega dostopa.
• Prilagajanje negotovosti - nepredvidljiva dinamika sprememb na raznolikih področjih, kot so demografija, gospodarski razvoj, umeščanje v prostor, zakonodajni okvir, tehnološki preboj, povpraševanje po potovanjih in odnos deležnikov, so lahko v smislu razvoja in izvajanja v načrtu izrecno upoštevani.
 
 
Raziskovalni projekt daje pomemben poudarek sodelovanju med raziskovalnimi institucijami, poleg tega pa vključuje sedem testnih mest iz petih držav. Z metodološkim pristopom, ki po korakih obravnava teorijo, prakso, načrtovanje in uporabo, bo v okviru projekta razvit pristop TAP in smernice za načrtovanje za negotovo prihodnost, ki bodo dopolnile obstoječe smernice za pripravo celostnih prometnih strategij. Projekt bo okrepil odpornost in prilagodljivost celostnih prometnih strategij z razvojem teorije in njenim preoblikovanjem v razumljive in praktično uporabne smernice.


Vodja projekta:


Dr. Aljaž Plevnik univ. dipl. geog. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 23
aljaz.plevnik@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top