Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
Strench.png

STRENCH

STRENCHProgram / naročnik / financer itd.:
CENTRAL EUROPE Interreg V-B 2014-2020

Trajanje projekta:
2020 - 2022

Kratko o projektu:


Naravna in ustvarjena tveganja, antropogeni učinki in ekstremni dogodki podnebnih sprememb vztrajno negativno vplivajo na naravno in kulturno dediščino, in se s časom povečujejo. Takšne nesreče nalagajo nove, nenehno spreminjajoče se izzive na področju varstva dediščine in nujno potrebujejo inovativen pristop za ohranjanje in varovanje. Rezultati projekta STRENCH bodo močno prispevali, in izkoristili rezultate prejšnjih EU projektov, k izboljšanju zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja pri blažitvi vplivov podnebnih sprememb in naravnih katastrof na ogroženih območjih, stavb in stavbah kulturne dediščine, kot je bilo  določeno v prednostni nalogi 6 razpisa. Obstoječe rešitve bodo prilagojene in predlagane za pripravo strategij za varstvo ogrožene kulturne dediščine kot pomoč lokalnim zainteresiranim stranem pri izboljšanju njihovega znanja o postopku določanja prednostnih nalog intervencije in strategije. V skladu s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030 in Evropsko agendo za kulturo bo tudi na politični ravni razvoj inovativnih strategij koristen, skupaj s predstavitvijo varstva kulturne dediščine v glavnih političnih in planskih dokumentih za naslednje EU programsko obdobje. Z doseganjem načrtovanih ciljev naj bi STRENCH proaktivno ciljal na potrebe in zahteve deležnikov in lokalnih skupnosti.


Vodja projekta:


Dr. Vlasta Vodeb univ. dipl. soc. kult. in fil. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 41
vlasta.vodeb@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top