Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
ukrepi.png

Dostopnost

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovirProgram / naročnik / financer itd.:
MDDSZ

Trajanje projekta:
2008 - 2011Spletna stran

Kratko o projektu:


Dostopnost do grajenega okolja, informacij in komunikacij je eno od splošnih načel Organizacije združenih narodov, ki omogoča integracijo invalidov v družinsko, delovno in širše družbeno okolje. Raziskava analizira dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij za invalide v javnih objektih po Sloveniji ter ugotovlja, kako se izvajajo ukrepi, ki so bili sprejeti na državni ravni za zagotavljanje invalidom prostega gibanja in socialnega vključevanja, ter kakšni so dejanski učinki teh ukrepov. Glavni cilji projekta so: •Identificirati glavne ovire, s katerimi se srečujejo invalidi v javnih objektih v Sloveniji. •Predstaviti primere dobrih praks pri odpravljanju ovir na podlagi analize politik in ukrepov Evropske unije in Slovenije ter drugih medna¬rodnih dokumentov. •Oblikovati predloge ukrepov za učinkovito zagotavljanje dostopnosti in pripraviti ustrezno metodologijo ter orodje, ki nosilcem odločanja omogočajo učinkovito odpravljanje grajenih, komunikacijskih in informacijskih ovir .


Vodja projekta:


Dr. Richard Sendi univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 29
richards@uirs.siKONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut
  UIRS

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top