Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi

Richard Sendi, Igor Bizjak, Nina Goršič, Boštjan Kerbler, Sabina Mujkić, Biba TomincZaložba: Urbani izziv − publikacije - 2015Prelistaj ali prenesi PDF

Kratka predstavitev


V priročniku so zbrani prostori in oprema za ocenjevanje dostopnosti v objektih v javni rabi, in sicer parkirno mesto, dostopna pot, glavni vhod, informacijski pult, stopnice, dvigalo, klančina, dvižna ploščad in sanitarni prostor. Med večjimi prostori, kot so športne, koncertne in izobraževalne dvorane, knjižnice, bazeni in podobno, smo za predstavitev izbrali razstavni prostor. Predstavitve izbranih prostorov in opreme v objektih v javni rabi so v priročniku zasnovane tako, da obsegajo uvodne opise, zakonodajo in zakonodajne kriterije, ilustracije, ki ponazarjajo ustrezne rešitve, ter primere, pri katerih je označeno, kaj je ustrezno (zelena oznaka) in kaj ni (rdeča oznaka). Predstavitve so opremljene s številnimi fotografijami, ki nazorno kažejo, kako naj bi bili prostori in oprema urejeni, da bi omogočali neoviran dostop, in katere so najpogostejše ovire. Opisi dostopnosti so pripravljeni za gibalno in senzorno ovirane. Pri gibalno oviranih smo se osredotočili na tiste osebe, ki so na invalidskih vozičkih, pri senzorno oviranih pa na slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Zavedamo se, da v priročniku še zdaleč niso predstavljeni vsi prostori in oprema v objektih v javni rabi. Izbrali smo le tiste, ki smo jih z vidika dostopnosti do zdaj najpodrobneje preučili. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in oblikovanjem prostora in objektov (arhitektom, oblikovalcem, inženirjem, gradbenikom, proizvajalcem opreme in drugim), oblikovalcem politik in zakonodajalcem, upraviteljem objektov v javni rabi, osebju, ki je zaposleno v objektih v javni rabi, ter uporabnikom. Z njim želimo osveščati o problematiki dostopnosti in ovirah, s katerimi se srečujejo invalidi, ter načinih, na katere lahko te ovire odpravimo.

Predgovor Avtorji priročnika
Lektoriranje Demat, d.o.o.
Redakcija Boštjan Kerbler
Avtorji poglavij Richard Sendi, Igor Bizjak, Nina Goršič, Boštjan Kerbler, Sabina Mujkić, Biba Tominc
Oblikovanje Oblikovanje, prelom in tisk: Demat, d.o.o.
Finančni vir Projekt, v okviru katerega sta bili sofinancirani priprava in izdaja tega priročnika, smo izvedli leta 2015. Gre za projekt z naslovom Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov (Zmoremo), financiran v okviru programa PROGRESS Evropske unije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Kolofon
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Za založnika: Breda Mihelič, direktorica
Urednik zbirke: Boštjan Kerbler
Zasnova naslovnice: Nina Goršič in Biba Tominc
Fotografije: Darja Demšar, Nastija Fijolič, Nina Goršič, Sabina Mujkić, Biba Tominc
Naklada: 300 izvodov
Prvi natis
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Vse pravice pridržane
 

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top