Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Urbanistični terminološki slovar

Breda Mihelič, Marjeta Humar in Matej NikšičZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ZRC SAZU - 2015Prelistaj ali prenesi PDF

Kratka predstavitev


Urbanistični terminološki slovar je razlagalni, normativni in prevodni slovar sodobnega slovenskega urbanističnega izrazja, izdelan na podlagi slovenskega gradiva. Obsega 2150 slovarskih gesel s področja urbanizma in z njim povezanih disciplin (arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, urbanistične zgodovine, urbanistične teorije, komunale, geodezije, demografije, kmetijstva in gozdarstva, kulturne in naravne dediščine, zakonodaje, geografije, sociologije, antropologije, informatike, stanovanj, prometa, urbane ekonomije, prenove, varstva okolja) z razlagami in angleškimi ustrezniki. Slovar je opremljen z risbami in fotografijami, ki pojasnjujejo posamezna, zlasti težje razložljiva gesla. Dopolnjen pa je tudi z obsežnim seznamom uporabljene literature in pregledom zakonodaje s področja urbanizma. Cilj slovarja je zapolniti vrzel v naši strokovni terminologiji na področju urbanizma in prispevati k poenotenju terminologije v zakonodaji, načrtovanju in strokovni literaturi. Slovar je namenjen arhitektom, urbanistom in strokovnjakom, ki so na kakršenkoli način povezani z urbanistično stroko, arhitektom in urbanistom, občinskim in upravnim službam, odgovornim za prostorsko in urbanistično problematiko, pa tudi študentom in širši javnosti. Cena v redni prodaji je 34€ (z vključenim DDV).

Predgovor prof. dr. Andrej Pogačnik in prof. dr. Ivan Marušič
Finančni vir Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Kolofon
Zbirka Slovarji
Urednik zbirke: Marko Snoj
Zbirka Urbani izziv – publikacije
Urednik zbirke: Boštjan Kerbler
Urbanistični terminološki slovar © 2015, ZRC SAZU, Urbanistični inštitut Republike Slovenije​Uredniki in glavni avtorji: Breda Mihelič, Marjeta Humar in Matej Nikšič
Avtorji za posamezna področja: Boštjan Cotič, Barbara Černič Mali, Damjana Gantar, Barbara Goličnik Marušić, Nina Goršič, Andrej Gulič, Marjeta Humar, Boštjan Kerbler, Naja Marot, Breda Mihelič, Luka Mladenovič, Sabina Mujkić, Barbara Mušič, Matej Nikšič, Sergeja Praper Gulič, Lea Ružić, Richard Sendi, Vesna Slabe, Mojmir Slaček, Mojca Šašek Divjak, Ina Šuklje Erjavec, Nataša Viršek Ravbar, Vlasta Vodeb, Franc Zakrajšek
Angleški ustrezniki : Avtorji in Ivan Stanič
Pregled angleških ustreznikov: Mitja Trojar
Recenzenta: Ivan Marušič in Andrej Pogačnik
Recenzenti za posamezna področja: Danijel Boldin, Vlasta Cvar, Andrej Černigoj, Saša Galonja, Pavel Gantar, Mojca Golobič, Lojze Gosar, Milena Hazler Papič, Joška Hegler, Ljubo Lah, Ivo Lavrač, Marjan Lipoglavšek, Srna Mandić, Matej Ogrin, Jelka Pirkovič, Renata Resnik, Ivan Stanič, Andrej Udovč, Domen Zupančič
Terminografski pregled: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer
Terminografska obdelava in vnos podatkov z računalniško aplikacijo SlovarRed 2.1 Tomaža Seliškarja in Borislave Košmrlj Levačič: Marija Djurović in Karmen Nemec
Urejanje literature in virov: Alenka Porenta in Vesna Slabe
Ilustracije: Urša Križman in Damjana Zaviršek Hudnik
Viri fotografij: Arhiv Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in Wikimedia Commons
Aksonometrična risba na naslovnici: Evita Lukež
Oblikovalska zasnova naslovnice: Dušan Grobovšek, Idejološka ordinacija
Oblikovanje naslovnice: Nina Goršič in Biba Tominc
Prelom: Simon Atelšek in Igor Bizjak
Izdajatelja​: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, zanj Breda Mihelič in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, zanj Marko Snoj
Založnika: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, zanj Breda Mihelič in Založba ZRC SAZU, zanjo Oto Luthar, glavni urednik Aleš Pogačnik
Tisk: Garmond, d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
Prva izdaja, prvi natis

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top