Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik

Kaliopa Dimitrovska AndrewsZaložba: Urbani izziv − publikacije - 2011


Kratka predstavitev


Pregled orodij za usmerjanje in nadzor urbanih oblik v veljavni zakonodaji o prostorskem planiranju v Sloveniji je pokazal njihovo izjemno zastopanost, vendar pa jih, kot opažamo, večinoma redko uspešno udejanjamo v načrtovanju bivalnega okolja. Vzrokov je gotovo veliko, od političnih do ekonomskih, med njimi sta tudi slabo razumevanje zakonskih določil in nestrokovnost načrtovalcev. Zato je treba podrobneje določiti vplive oblikovalskih meril na razvoj fizičnih struktur in ugotoviti, katere elemente razvoja fizičnih struktur bi morali z vidika varovanja podobe mesta in posameznih vrednot lokalnega urbanega okolja usmerjati in nadzorovati. To je danes še posebej pomembno, ker v skladu s paradigmo trajnostnega razvoja načrtujemo predvsem rast naselij »navznoter« – v obstoječe urbano tkivo –, kot so posegi dograditve, prenove in (re)urbanizacije obstoječih stavbnih zemljišč. Na osnovi takih izhodišč, proučevanja planerske zakonodaje v državah z razvito tržno ekonomijo in poglobljene interdisciplinarne razprave o estetiki grajenega okolja smo opredelili osnovna urbanističnooblikovalska merila, ki so pomembna za estetski razvoj mesta. Poskusili smo jih razvrstiti tudi glede na značaj, ki ga imajo na posameznih ravneh planiranja (generalni in lokalni), in glede zahtevnosti posamezne lokacije (od nadzora pri urbanistični zasnovi do arhitekturnega detajla). Mnoga od naštetih oblikovalskih meril so pomembna za generalno zasnovo mesta oz. mestnega območja, za lokalno urbano kompozicijo in tudi za arhitekturno oblikovanje objekta. Namen pričujoče monografije je, da v besedi in sliki ponazori vpliv teh meril na razvoj fizičnih struktur mesta. Ugotovili smo namreč, da so jasno opredeljene kategorije primerljive oz. značilne za posamezne ravni planiranja ter hierarhično stopnjevanje zahtevnosti pri umerjanju in izvajanju nadzora v oblikovanju. V praksi je posamezne elemente teh kategorij treba predstaviti z oblikovalskimi merili urejanja, razložiti njihove značilnosti in v obliki priporočil povzeti tiste vidike, ki so pomembni za planiranje/načrtovanje in izvajanje nadzora pri oblikovanju. Tako zasnovana monografija z elementi priročnika je lahko tudi poučno gradivo in bo koristen pripomoček za načrtovalce ter upravne in planerske službe, ker je, kot smo ugotovili, kvalitativna merila težko nadzorovati brez predhodnega osnovnega znanja o urbanističnem oblikovanju oz. načelih dobrega oblikovanja. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Predgovor Kaliopa Dimitrovska Andrews
Lektoriranje Nina Novak
Redakcija Boštjan Kerbler
Avtorji poglavij Kaliopa Dimitrovska Andrews
Oblikovanje Barbara Železnik Bizjak, Barbara Mušič
Finančni vir Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Kolofon
Recenzenta: prof. dr. Fedja Košir, doc. dr. Breda Mihelič
Lektorica: Nina Novak Redaktor: Boštjan Kerbler
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Za založnika: Breda Mihelič, direktorica
Zbirka: Urbani izziv − publikacije
Urednik zbirke: Boštjan Kerbler
Oblikovanje naslovnice: Barbara Mušič
Oblikovanje, prelom in tisk: Garamond, d. o. o.
Naklada: 300 izvodov
Prvi natis
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Vse pravice pridržane
V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo in njene dele brez pisnega dovoljenja založbe prepovedano fotokopirati, shranjevati v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in predelovati, javno objavljati in distribuirati.

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top