Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Porudarske regije srednje Evrope - problemi, potenciali, možnosti

Peter Wirth, Barbara Černič Mali, Wolfgang FischerZaložba: Oekom - 2012


Kratka predstavitev


Osrednja tema monografije so problemi, potenciali in razvojne možnosti nekdanjih rudarskih regij srednje Evrope na začetku 21. stoletja. Posebna pozornost je namenjena regijam z majhnimi in srednjevelikimi mesti, v katerih najdemo zanje značilen institucionalni okvir in dejavnike regionalnega razvoja. Večina prispevkov je namenjenih raziskavi tako imenovanih porudarskih potencialov in možnosti, ki jih ti ponujajo za regionalno in urbano revitalizacijo. Pogosto je dediščina rudarstva namreč obravnavana kot problem, čeprav je nasprotno večkrat priložnost, ki bi jo bilo treba izkoristiti. Potenciale delimo na naravne, med katere prištevamo na primer krajino, geotermalno vodo iz rudnikov in zapuščene deponije, in kulturne, ki vključujejo infrastrukturo, stavbe ter rudarsko tradicijo in običaje. Osnovna zamisel je, da lahko ovrednotenje in uporaba teh potencialov za ureditev rekreacijskih površin, turističnih znamenitosti ali oskrbe z energijo prispevajo k trajnostnemu razvoju po zaključku rudarjenja. Prvi del knjige je posvečen uvodu v koncept porudarskih potencialov in pregledu dosedanjih raziskav na tem področju. Teoretičen koncept služi kot osnovna za ovrednotenje pomena porudarskih potencialov, kot jih v nadaljevanju prepoznavajo regionalni deležniki in raziskovalci. V drugem delu najdemo opis stanja v sedmih izbranih regijah, v katerih se je rudarjenje že zaključilo ali se zaključuje: v dveh nemških in po eni iz Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije. Analiza izpostavlja tako strukturne in institucionalne značilnosti kot tudi sodelovanje deležnikov in pristope k regionalnemu razvoju. V tretjem delu so predstavljeni primeri dobre prakse uporabe porudarskih potencialov v srednji Evropi. Pregled vključuje projekte dobre prakse in centre znanja, ki se ukvarjajo s preučevanjem porudarskih regij in jim hkrati nudijo ekspertna znanja v procesu preobrazbe. Četrti del je sestavljen iz prispevkov, v katerih so posamezne teme razvoja rudarskih regij v tranziciji obdelane podrobneje. Obravnavane so funkcionalne spremembe manjših mest v teh regijah, zagotavljanje institucionalne usposobljenosti, vloga mladih v procesu sprememb, kot tudi posamezne gospodarsko obarvane teme, na primer ponovna industrializacija, ekoturizem in doživljajski turizem. V zadnjem delu so podana priporočila za pripravo politik na različnih upravljavskih ravneh – lokalni, regionalni, nacionalni in evropski, ki naj bi zagotovila zadostno in učinkovito podporo za preobrazbo porudarskih regij. Vsebina, predstavljena v tej knjigi, je rezultat znanstvenega dela v projektu »ReSource – Uporaba porudarskih priložnosti za trajnostni razvoj rudarskih regij srednje Evrope«, ki je potekal v letih med 2009 in 2012 v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Cilj 3 Teritoralno sodelovanje, program srednje Evrope. Empirična raziskava je bila izvedena v regijah Mansfeld-Südharz (Nemčija), Salgótarján (Madžarska), Sokolov-vychod (Češka republika), Steirische Eisenstraße (Avstrija), Wałbrzych (Poljska), Zasavje (Slovenija) in Zwickau-Lugau-Oelsnitz (Nemčija). Mednarodna skupina raziskovalcev je tako v treh letih dobila dober vpogled v sedanje stanje obravnavanih srednjeevropskih regij in v njihove razvojne potenciale, ki ga je kritično ovrednotila in pripravila usmeritve za naprej.

Avtorji poglavij Peter Wirth, Barbara Černič Mali, Wolfgang Fischer, Jorn Harfst, Gergely Horvath, Gabor Csullog, Zdenka Lipovska, Antonin Vaishar, Milada Štastna, David Osebik, Sylwia Dolzblasz, Naja Marot, Gerd Lintz, Judith Pizzera
Finančni vir Central Europe Cooperating for Success, European Union: European Regional Development Foun, ReSource
Kolofon Lektoriranje: Rhodes Barrett Oblikovanje naslovnice: Elisabeth Furnstein Slika na naslovni strani: Thomas Klaber Tisk: Digital Print Group, Nurnberg

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top