Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora

Barbara GoličnikZaložba: Urbani izziv, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana 2006 - 2006


Kratka predstavitev


Knjiga izhaja iz doktorske disertacije avtorice z naslovom People in Place: A configuration of physical form and the dynamic patterns of spatial occupancy in urban open public space, ki preučuje uporabo, razmestitev in način zasedbe javnih odprtih prostorov mestnih središč Edinburga in Ljubljane. Je prevod in priredba omenjenega angleškega izvirnika in se posveča izključno ljubljanskim primerom. Na podlagi podatkov, zbranih z opazovanji in kartiranji dogajanja v obliki vedenjskih zemljevidov (GIS) obravnava javne mestne odprte prostore Ljubljane. V Uvodu je poudarek na utemeljitvi problematike in opredelitvi pojmov, Utrip ljubljanskih trgov in parkov se nanaša na empirične podatke v obliki vedenjskih zemljevidov, poglavji Uspešni prostori in Uporabnost vedenjskih zemljevidov v načrtovanju in urejanju prostora pa obravnavata zakonitosti odnosov med uporabniki in prostori, vlogo empiričnega znanja ter s tem vlogo in pomen vedenjskih zemljevidov v načrtovalskih postopkih in procesih odločanja. S poznavanjem in povezovanjem družbenih razsežnosti prostorov z ekološkimi, oblikovalskimi in kulturnimi vidiki urbanističnega načrtovanja in oblikovanja kot tudi urejanja in programskega opremljanja prostora je publikacija pomemben prispevek k trajnostnemu reševanju prostorskih in okoljskih problemov mestne krajine.

Predgovor prof. Catharine Ward Thompson, Ivan Stanič
Lektoriranje Nataša Simončič
Redakcija Marko Polič
Avtorji poglavij Barbara Goličnik
Oblikovanje Biba Tominc
Finančni vir Izdajo znanstvene monografije je sofinancirala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost.
Kolofon
Izdal: Urbanistični inštitur Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana
Zanj odgovorna: izr.prof.dr. Kalipa Dimitrovska Andrews
Zbirka Urbani izziv - publikacije
Urednik zbirke: Ivan Stanič
Portret avtorice knjige: Žiga Koritnik
Kartografija in fotografije: Barbara Goličnik
Obdelava fotografij, oblikovanje in prelom: Biba Tominc
Tisk: Jež & Jež d.o.o.
Naklada: 500 izvodov

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top