Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

(NE)DOSTOPNA SLOVENIJA? Grajene komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi

Richard Sendi in Barbara KobalZaložba: Urbani izziv, Urbanistični inštitut RS, Ljubljana 2010 - 2010


Kratka predstavitev


Popoln pregled in sistematizacija najnovejših dognanj o odpravljanju ovir v grajenem okolju za invalide in mobilno obremenjene ter omejene ljudi. Iz recenzije izr. prof. dr. Marjana Hočevarja /.../ [I]zvirno znanstveno delo, podkrepljeno s številnimi aktualnimi in najnovejšimi izsledki, tako na ravni teorije in empiričnega raziskovanja kot na ravni umeščenosti politik in ukrepov Evropske unije (in posebej Slovenije) na področju dostopnosti grajenega okolja, komunikacij in informacij ter predlogov ukrepov za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir. Iz recenzije izr. prof. dr. Darje Kobal Grum

Predgovor Boris Šuštaršič
Lektoriranje Nina Novak
Redakcija Boštjan Kerbler
Avtorji poglavij Richard Sendi, Barbara Kobal, Barbara Černič Mali, Boštjan Kerbler, Mateja Nagode
Oblikovanje Biba Tominc
Kolofon
Recenzija: Marjan Hočevar in Darja Kobal Grum
Prelom in računalniško oblikovanje: Biba Tominc
Izdajatelja: Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Založba: Urbani izziv - publikacije
Urednik založbe: Boštjan Kerbler
Tisk: Tiskarna Pleško
Naklada: 500 izvodov
V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo in njene dele bez pisnega dovoljenja založbe prepovedano fotokopirati, shranjevati v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in predelovati, javno objavljati in distribuirati. 

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top