Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Koncept domov za vse življenje

Ajda Šeme, Boštjan KerblerZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2022Prelistaj ali prenesi PDF


Kratka predstavitev


Vsak od nas se v življenju vsaj enkrat sooči s funkcionalno oviranostjo, če ne prej v starosti. Pogosto se šele takrat zavemo, kako pomembna je ustrezna prilagojenost naših stanovanj. Ker stanovanja v Sloveniji niso grajena glede na spreminjajoče se stanovanjske potrebe v času življenjskega cikla in ker se nismo pripravljeni seliti v nove domove, postanejo stanovanja v določenem trenutku neprilagojena našim potrebam, s čimer se zmanjša kakovost bivanja v njih. To je še posebej zaskrbljujoče, ker se naša družba pospešeno stara. V starosti namreč človekove fizične, kognitivne in senzorične sposobnosti pešajo in neprilagojeno stanovanje lahko postane velika ovira za samostojno bivanje. Vendar pa želja, da bi lahko vse življenje ostali v svojih domovih, ni neuresničljiva. To namreč omogočajo t. i. domovi za vse življenje, ki so v obliki koncepta predstavljeni v knjigi. Gre za bivalne prostore, ki so zasnovani tako, da so upoštevane potrebe uporabnika v vseh njegovih življenjskih obdobjih ter za vse okoliščine, ki so lahko pričakovane (na primer starost) in nepričakovane (na primer funkcionalna oviranost zaradi nezgode ali bolezni). Ob spremembi uporabnikovih potreb in zmožnosti zato prilagoditve niso potrebne ali so majhne, saj so že vnaprej predvidene. Knjiga ni pomembna le za celostno seznanitev s konceptom domov za vse življenje, ampak so v njej predstavljene tudi možnosti in priporočila za njegovo uvedbo pri nas, kar bi pomembno vplivalo na dvig kakovosti bivanja. Knjigo priporočamo vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s stanovanji in stanovanjsko gradnjo, odločevalcem na vseh ravneh odločanja in vsem posameznikom, ki bi se radi seznanili, kako zasnovati dom za vse življenjske okoliščine in vsa življenjska obdobja – od otroštva do pozne in izpolnjujoče starosti.


Redakcija Boštjan Kerbler
Oblikovanje Demat
Finančni vir Knjiga temelji na spoznanjih raziskave, opravljene na Katedri za management infrastrukture in nepremičnin Evropske pravne fakultete Nove univerze, in projektov s šiframi J5-8243, J5-2568 in J5-2569, ki jih je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kolofon
Ajda Šeme, Boštjan Kerbler KONCEPT DOMOV ZA VSE ŽIVLJENJE
 
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 
Za založnika: Igor Bizjak, direktor
 
Zbirka: Urbani izziv − publikacije
 
Recenzenta: prof. dr. Bojan Grum in doc. dr. Boštjan Aver
 
Redakcija: Boštjan Kerbler
 
Lektoriranje, oblikovanje, prelom in tisk: Demat d. o. o.
 
Naklada: 50 izvodov
 
Ljubljana, 2022
 
Prvi natis
 
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije Vse pravice pridržane
 
V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo in njene dele brez pisnega dovoljenja založbe prepovedano fotokopirati, shranjevati v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in predelovati, javno objavljati in distribuirati.
 
Knjiga temelji na spoznanjih raziskave, opravljene na Katedri za management infrastrukture in nepremičnin Evropske pravne fakultete Nove univerze, in projektov s šiframi J5-8243, J5-2568 in J5-2569, ki jih je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top