Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Priročnik o dostopnosti objektov pravosodnih organov

Igor Bizjak, Jani Demšar, Nina Goršič, Tilen Jurca, Marina Lovrić, Sabina Mujkić, Roman Rener, Richard SendiZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2021Prelistaj ali prenesi PDF

Kratka predstavitev


Priročnik, ki je pred vami, je rezultat naloge CRP - Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov in dolgoletnega raziskovalnega dela na podobnih nalogah s področja dostopnosti sodelavcev Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Pri ocenjevanju dostopnosti smo se za ta priročnik osredotočili na objekte pravosodnih organov. Pri tem smo izhajali iz strategije Dostopna Slovenija, ki je eden ključnih dokumentov, ki ureja področje dostopnosti za invalide v Sloveniji. V strategiji je namreč določeno, da morajo biti vsi objekti v javni rabi dostopni brez ovir. Za prikaz dostopnosti smo v priročniku izbrali elemente zunanje dostopnosti (avtobusna postaja, dostopna pot od postaje do objekta, parkirno mesto,  klančina pred glavnim vhodom) in elemente notranje dostopnosti (glavni vhod, prostor za varnostno preverjanje obiskovalcev, informacijski pult, stopnice, dvigalo, klančina, dvižna ploščad, hodniki, razpravna dvorana, pisarna, prostor zemljiške knjige in sanitarni prostor).
Predstavitve izbranih prostorov in opreme v objektih pravosodnih organov so v priročniku zasnovane tako, da obsegajo uvodne opise, zakonodajo in zakonodajne kriterije, ilustracije, ki ponazarjajo ustrezne rešitve, ter primere, pri katerih je označeno, kaj je ustrezno (zelena oznaka) in kaj ni (rdeča oznaka). Predstavitve so opremljene s številnimi fotografijami, ki nazorno kažejo, kako naj bi bili prostori in oprema urejeni, da bi omogočali neoviran dostop, in katere so najpogostejše ovire.


Redakcija Igor Bizjak
Finančni vir Priročnik je bil izdan v okviru ciljno raziskovalnega programa »CRP 2019« – Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov (št. projekta V5-1919), ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za pravosodje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Kolofon
Igor Bizjak, Jani Demšar, Nina Goršič, Tilen Jurca, Marina Lovrić, Sabina Mujkić, Roman Rener, Richard Sendi
 
Priročnik o dostopnosti objektov pravosodnih organov
 
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 
Za založnika: Igor Bizjak, direktor
 
Zbirka: Urbani izziv − publikacije
 
Urednik zbirke: Boštjan Kerbler
 
Redakcija: Igor Bizjak
 
Fotografija naslovnice: Simon Koblar
 
Fotografije: Arhiv UIRS
 
Ljubljana, junij 2021 © Urbanistični inštitut Republike Slovenije Vse pravice pridržane
 
V okviru določil zakona o avtorskih pravicah je to knjigo in njene dele brez pisnega dovoljenja založbe prepovedano fotokopirati, shranjevati v elektronski obliki, ponatiskovati, na druge načine reproducirati in predelovati, javno objavljati in distribuirati.

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top