Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Stanovanje v starosti

Barbara Železnik, Richard Sendi, Boštjan KerblerZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2020Prelistaj ali prenesi PDF


Kratka predstavitev


V okviru raziskovalnega projekta ARRS in založbe Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je izšel priročnik Stanovanje v starosti. Knjiga avtorjev Barbare Železnik, Richarda Sendija in Boštjana Kerblerja ima podnaslov Prilagoditve domačega okolja za kakovostno bivanje. Obsega 240 strani besedil ter barvnih skic in fotografij. Namenjena je strokovnjakom, ki se ukvarjajo s proučevanjem in načrtovanjem prostora, in posameznikom, ki si zase in za svoje bližnje želijo, da bi lahko v svojih domovih čim dalj časa živeli samostojno, varno, zdravo in zadovoljno.

Lektoriranje Demat d. o. o.
Avtorji poglavij Barbara Železnik, Richard Sendi, Boštjan Kerbler
Oblikovanje Demat d. o. o.
Finančni vir Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Kolofon
Barbara Železnik, Richard Sendi, Boštjan Kerbler
STANOVANJE V STAROSTI
Prilagoditve domačega okolja za kakovostno bivanje
Založnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Za založnika: Igor Bizjak, direktor
Zbirka: Urbani izziv − publikacije
Fotografije in slike: Barbara Železnik
Lektoriranje, oblikovanje, prelom in tisk: Demat d. o. o.
Naklada: 50 izvodov
Ljubljana, 2020
© Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Priročnik je bil izdan v okviru projekta Model za staranje starejših v domačem bivalnem okolju v Sloveniji (J5-8243), ki ga je iz državnega proračuna financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Drugi natis
Cena: 15 evrov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
728-053.9
ŽELEZNIK, Barbara
Stanovanje v starosti : prilagoditve domačega okolja za kakovostno bivanje / Barbara Železnik, Richard Sendi, Boštjan Kerbler ; [fotografije in slike Barbara Železnik]. - 2. natis. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2020. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)
ISBN 978-961-6390-57-6
1. Sendi, Richard 2. Kerbler, Boštjan Kefo
COBISS.SI-ID 26452483

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top