Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti

Mojca Balant, Polona Demšar MitrovičZaložba: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo - 2019

Kratka predstavitev


Raziskovalci Urbanističnega inštituta Republike Slovenije so v sodelovanju s podjetjem ZUM urbanizem za Ministrstvo za infrastrukturo pripravili publikacijo Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti: Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanovo. Publikacija je izšla januarja 2019, avtorji pa so: Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant, Simon Koblar ter Mateja Kukovec. Celotna publikacijo vam je na voljo: https://bit.ly/2ISRuTg

Lektoriranje Anja Miklavčič
Avtorji poglavij Aljaž Plevnik, Luka Mladenovič, Mojca Balant, Simon Koblar, Mateja Kukovec
Oblikovanje Blaž Medja
Kolofon
Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti
Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove
januar 2019
 
Naročnik in založnik:
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
 
Izvajalec:
ZUM urbanizem, projektiranje in planiranje, d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor
 
Podizvajalec:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana
 
Operacijo je delno financirala Evropska unija in Kohezijskega sklada. izvajala se je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območji, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
 
Avtorji:
dr. Aljaž Plevnik, dr. Luka Mladenovič, Mojca Balant, Simon Koblar, mag. Mateja Kukovec
 
Urednici:
Mojca Balant, mag. Polona Demšar Mitrovič
 
Lektorica:
Anja Miklavčič
 
Fotografije:
UIRS, E-fronta, ELTIS (Harry Schiffer, Carlo Corso)
 
Oblikovna zasnova in kreativno oblikovanje besedila:
Rdeči oblak
 
Oblikovanje:
Blaž Medja
 
Prelom:
Rastko Milivojević
 
Tisk:
Formatisk
 
Naklada: 
2200 izvodov
 
Publikacija je brezplačna. 

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top