Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Vladimir Braco Mušič - Spominski zbornik

Breda MiheličZaložba: Urbanistični inštitut RS - 2017


Kratka predstavitev


Spominski zbornik Vladimirja Braca Mušiča predstavlja njegov izjemen opus, ki sega na številna področja, od teorije in prakse, urbanističnega in arhitekturnega načrtovanja in oblikovanja, političnega in pedagoškega dela do publicistike, slikarstva in grafičnega oblikovanja.

Redakcija Breda Mihelič, Boštjan Kerbler
Avtorji poglavij Kaliopa Dimitrovska Andrews ... in ostali
Oblikovanje Uvid.si: Barbara Filipčič, Žiga Okorn
Finančni vir UIRS, MOL
Kolofon
Vladimir Braco Mušič
Spominski zbornik
Urbanistični inštitut RS,
Trnovski pristan 2,
1000 Ljubljana
www.uirs.si
Zanj: Igor Bizjak, direktor
Uredila: Breda Mihelič
Uredniški odbor:
Predsednik: Miran Gajšek
Člani: Kaliopa Dimitrovska Andrews, Boštjan Kerbler, Luka Skansi, Bogo Zupančič
Avtorji: Kaliopa Dimitrovska Andrews, Ranko Bon, Marjan Debelak, Boris Gaberščik, Pavle Gantar,
Nuša Kerševan, Miha Kos, Grega Košak, Dinko Kovačić, Vladimir Kulić, Breda Mihelič, Zdravko Mlinar,
Jay Moor, Marko Mušič, Ksenija Petovar, Janez Pirnat, Andrej Pogačnik, Andrei Rogers, Bogo Zupančič
Fotografije, načrti, risbe: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Arhiv UIRS, osebni arhivi avtorjev,
Marjan Debelak, Lidija Deu, Vladimir Furlan, Miha Pustoslemšek, Blaž Zupančič, Bogo Zupančič
Bibliografija: Neli Grafenauer, Vesna Slabe
Redakcija: Breda Mihelič, Boštjan Kerbler
Oblikovanje: Uvid.si: Barbara Filipčič, Žiga Okorn
Fotografija na naslovnici: Boštjan Martinjak
Tisk: Garamond d.o.o. Ljubljana
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana, 2017
© za fotografije UIRS, MAO, avtorji
Izid publikacije je finančno podprla Mestna občina Ljubljana.

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top