Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Human Cities: Challenging the city scale 2014-2018: Public spaces for local life / Javni prostori za lokalno življenje

Matej Nikšič, Nina Goršič, Biba TomincZaložba: Urbanistični inštitut Republike Slovenije - 2017Prelistaj ali prenesi PDF

Kratka predstavitev


Spletni katalog je bil izdan v okviru evropskega projekta Humana mesta: izzivanje merila mesta / Human Cities_Challenging the city scale (www.humancities.eu), ki ga sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa 2014–2020. S projektom raziskujejo, kako prebivalci ponovno izumljajo sodobno mesto z eksperimentiranjem, uporabnim raziskovanjem in soustvarjanjem urbanega prostora.

Oblikovanje Marko Klemen: Skupaj na ploščad!, Po dežju
Finančni vir Projekt / Project: Humana mesta: izzivanje merila mesta / HUMAN CITIES_Challenging the City Scale, 2014-2018 S pokroviteljstvom / With the patronage of: Ustvarjalna Evropa 2014-2020 / Creative Europe 2014-2020
Kolofon
Projekt / Project:
Humana mesta: izzivanje merila mesta / HUMAN CITIES_Challenging the City Scale, 2014-2018

S pokroviteljstvom / With the patronage of:
Ustvarjalna Evropa 2014-2020 / Creative Europe 2014-2020

S partnerji / With the Partners:
• Cité du design (FR), mednarodni vodja projekta / international lead partner, citedudesign.com,
• Politecnico di Milano (IT), dipartimentodesign.polimi.it,
• Urbanistični inštitut Republike Slovenije / Urban Planning Institute of The Republic of Slovenia      (SLO), uirs.si,
• Clear Village (UK), clear-village.org,
• Grad Cieszyn / The Castle Cieszyn Design Centre (PL), zamekcieszyn.pl,
• Beograjski teden oblikovanja / Association Design Week Belgrade (RS), belgradedesignweek.com,
• Pro Materia (BE), promateria.be,
• Univerza Aalto / Group X from Aalto University (FI), groupxaalto.fi,
• Fh Joanneum (AT), fh-joanneum.at,
• Zveza oblikovalcev Estonije / Association of the Estonian designers (EST), edl.ee,
• BEAZ/Bilbao-Bizkaia Design & Creativity Council (ES), beaz.bizkaia.eus,
• Culture Lab (BE), culturelab.be.

Naslov kataloga / The title of the catalogue:
Humana mesta: javni prostori za lokalno življenje – skupne vrednote / Human Cities: Public Spaces for local life
– Shared Values

Odgovorni partner kataloga / The leading partner of the catalogue:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije / Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia

Uredništvo kataloga / Editorial of the catalogue:
Matej Nikšič, Nina Goršič, Biba Tominc: Urbanistični inštitut Republike Slovenije / Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia

Vsebine prikazane v katalogu so nastale na podlagi materialov zbranih v projektu Humana mesta: izzivanje merila mesta (Ustvarjalna Evropa 2014-2020) / The contents of the catalogue is based on the material collected in Human Cities_Challenging the city scale project (Creative Europe 2014-2020).

Grafično oblikovanje / Graphic design:
Marko Klemen: Skupaj na ploščad!, Po dežju

Katolog izdal / Catalogue published by:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije / Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia

Več informacij / More information:
www.humancities.eu
http://humancities.uirs.si
info@humancities.uirs.si

Ljubljana, 2017

Katalog v pdf formatu dostopen na /
Catalogue in pdf format available at:
http://www.uirs.si/pub/Human_Cities_Catalogue_Ljubljana2017.pdf

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
728.011(4)(083.82)(0.034.2)
711.582(4)(083.82)(0.034.2)
HUMAN cities [Elektronski vir] : challenging the city scale 2014-2018 : public spaces for local life = javni prostori za lokalno življenje : catalogue = katalog / [uredništvo Matej Nikšič ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije = Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (UIRS), 2017
ISBN 978-961-6390-48-4 (pdf)
1. Nikšič, Matej
290343680

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top