Search
en-USsl-SI
RaziskovanjePublikacijeKnjiga

Emona: Portret mesta

Breda Mihelič, Boštjan KerblerZaložba: Izdajateljica: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana - 2015

Kratka predstavitev
Redakcija Breda Mihelič, Boštjan Kerbler
Avtorji poglavij Bernarda Županek, Boris Vičič, Andrej Gaspari
Oblikovanje Barbara Filipčič, Žiga Okorn
Finančni vir Mestna občina Ljubljana
Kolofon
Idejni koncept in uredništvo zbirke: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Izdajateljica: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
Zanjo: Župan Zoran Janković Vsebinska zasnova: Breda Mihelič (Urbanistični inštitut RS)
Uredniški odbor:
Predsednik: Janez Koželj
Člani: Breda Mihelič, Boštjan Kerbler, Tjaša Ficko, Natalija Božič, Miran Gajšek, Nataša Jazbinšek Seršen, Nada Šumi, Barbara Vajda, Kristina Ina Novak
Koordinatorka projekta: Natalija Božič (Mestna občina Ljubljana)
Fotografije, načrti, risbe: D. Badovinac, M. Belak, T. Benedik, M. Bizjak, A. Gaspari, S. Habič, J. Hanc, A. Hodalič, S. Jeršič, U. Karer, R. Klasinc, D. Knific Lunder, I. Lapajne, T. Lauko, M. Lavrič, R. Masaryk, D. Mlekuž, C. Narobe, M. Nikšič, A. Ogorelec, Ž. Okorn, A. Ozmec, M. Paternmoster, A. Peunik, K. Pick, L. Plesničar Gec, I. Rehar, W. Schmid, D. Snoj, D. Šalehar, V. Šribar, M. Štrajhar, V. Toman, K. Toman Kracina, D. Vahen, S. Vrabič, D. Wedam, B. Županek Arhej d.o.o., Bevk Perovič arhitekti d.o.o., Lidar posnetek ©Center za preventivno arheologijo, MGML (Muzej in galerija mesta Ljubljane), MOL (Mestna občina Ljubljana), NMS (Narodni muzej Slovenije), NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica), ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti), ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
Prevajanje: DEKS, d.o.o.
Tisk: Gorenjski tisk storitve d.o.o.
Naklada: 1200 izvodov

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top