Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
Creatures logo za UIRS spletno stran2.png

CreaTourES

CreaTourES Spodbujanje kreativnega turizma z novimi izkustvenimi in trajnostnimi potmiProgram / naročnik / financer itd.:
ADRION Interreg V-B 2014-2020

Trajanje projekta:
2020 - 2023Spletna stran

Kratko o projektu:


CreaTourES je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanju trajnostnega in izkustvenega turizma v regiji ADRION z izkoriščanjem potenciala kulturne in ustvarjalne industrije. Skupni izziv, s katerim se spoprijemajo partnerji projekta, je povečati trajnost in konkurenčnost turističnega sektorja z izboljšanjem ključne vloge kulturne in ustvarjalne industrije in iskanjem pravega ravnovesja med inovacijami in ohranjanjem bogate kulturne dediščine. Projekt bo zato razvil ukrepe in orodja za dvig kompetenc, podprl procese odločanja in preizkusil predlagane rešitve:
• E-katalog in skupni program za pospeševanje bo povečal zmožnosti malih podjetij, povezanih s kulturno in ustvarjalno industrijo, ter zmogljivosti za ustanavljanje podjetij za ohranjanje kulturne dediščine in trajnostnega turizma;
• Priporočila za izvajanje politik, lokalni akcijski načrti in s tem povezane pilotne dejavnosti bodo odločevalcem zagotovila nova strateška orodja, koristna za boljšo podporo kulturne in ustvarjalne industrije na projektnih področjih;
• Mobilne aplikacije in multimedijske instalacije bodo na nove poti CreaTourES pritegnile turiste (zlasti mlade) in jih spodbudile k raziskovanju kulturne dediščine ADRION na "alternativni" način.

Projekt bo prinesel pozitivne spremembe v regiji ADRION na treh ravneh:
• ekonomski (povečana konkurenčnost malih obstoječih podjetij in ustanavljanje novih podjetij ter turističnih tokov, ki jih pritegnejo ponujene poti CreaTourES);
• kulturni (večja valorizacija kulturne dediščine);
• strateški (izboljšane politike, ki spodbujajo bolj integrirano vizijo kulturne in ustvarjalne industrije)
Izbrani pristop bo dobro uravnotežil povečano znanje in spretnosti upravičencev, bo integriran, participativen in nadnacionalnen, izkoriščal bo sektor kulturne in ustvarjalne industrije in njegovo ključno vlogo pri gospodarski rasti in kulturni valorizaciji ADRION regije in spodbujal bo izkušen pristop do kakovostne in trajnostne turistične ponudbe.


Vodja projekta:


 Boštjan Cotič univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 21
bostjan.cotic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top