Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
stanovanja_NM.png

Stanovanja NM

Izdelava sprememb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto: Novelacija študije potreb po stanovanjihProgram / naročnik / financer itd.:
Mestna občina Novo mesto

Trajanje projekta:
2016 - 2016

Kratko o projektu:


Osrednji namen Novelacije študije potreb po stanovanjih za Mestno občino Novo mesto je pridobitev sodobne, izboljšane prostorsko planske osnove, ki bo omogočila načrtovanje potrebnih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.  Naloga analizira stanje in potrebe po stanovanjih za Mestno občino Novo mesto ter za posamezna naselja znotraj občine in podaja oceno potreb po stanovanjih. Predstavlja prostorsko plansko osnovo za načrtovanje potrebnih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo.


Vodja projekta:


Dr. Sabina Mujkić univ. dipl. inž.geod. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 14
sabina.mujkic@uirs.si


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 21000 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 00 int. 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top