Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
InSistPP.png

INSIST.PP

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanjaProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2016 - 2019Spletna stran

Kratko o projektu:


Projekt pojavnost poplav obravnava s treh povezanih vidikov: gibanja vode in spremljajočih procesov, poselitve in razvoja prostora, ter človekovega bivanja v njem. Ugotoviti želimo, ali njihovi učinki so-vplivajo in kako se odražajo v prostoru. Za testno območje smo izbrali Planinsko polje. Upoštevaje naravne značilnosti okolja in spremembe, ki jih vnaša človek, tematiko obravnavamo v treh sklopih: hidrogeološkem, urbanističnem in uporabniškem. Cilj projekta je te vsebine povezati v model, ki celovito obravnava pojavnost poplav in bo doprinesel k ozaveščanju o odgovornem načrtovanju ter bivanju na območjih, povezanih s poplavami. Namen projekta je razviti in pilotno testirati integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja in potrebnih ukrepov. Izhaja iz predpostavk, da je: bivanje osnovna dejavnost v prostoru, simulacijski model praktično in uporabno orodje za napovedovanje in opozarjanje ob izrednih hidroloških dogodkih, pri oblikovanju modela potrebno upoštevati tako naravne značilnosti okolja kot tudi spremembe, ki jih vnaša človek. Cilj projekta je oblikovati prostorski simulacijski model, ki bo hkrati upošteval vplive človekovega bivanja v prostoru in razvoja prostora ter dinamiko gibanja vode in spremljajočih procesov. Dosegli ga bomo z: 1. oblikovanjem hidrogeološkega, urbanističnega in uporabniškega modula ter pridobitvijo ustreznih vstopnih podatkov za posamezni modul; 2. razvojem in uporabo integralnega modela za simulacijo in vrednotenje poplav in njihovih učinkov na podlagi prej omenjenih modulov; 3. določitvijo izhodišč, kriterijev in ukrepov za poplavno vzdržno načrtovanje.


Vodja projekta:


Dr. Barbara Goličnik Marušić univ. dipl. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 46
barbara.golicnik-marusic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top