Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjektiProjekt
EU kartica 5.png

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnostiProgram / naročnik / financer itd.:
Evropski socialni sklad-ESS (OP EKP 2014-2020)

Trajanje projekta:
2021 - 2022Spletna stran

Kratko o projektu:


Urbanistični inštitut Republike Slovenije bo izvajal ocenjevanje dostopnosti javnih objektov, katerih storitve so vključene na seznam ponudnikov ugodnosti za imetnike EU kartice za invalide. Poleg ugodnosti, ki jih ponuja EU kartica, želimo zagotoviti dostopnost komercialnih in javnih objektov ter posledično uporabnost njihovih storitev predvsem za osebe z gibalnimi in senzoričnimi oviranostmi. Najprej bo v sodelovanju z mentorji invalidi izvedeno izobraževanje za nove terenske popisovalce, strokovnjake s področja urbanizma in arhitekture. Nato bo z obsežno terensko analizo fizične dostopnosti objektov po vsej Sloveniji, imetnikom EU kartice omogočen dostop do informacije o dostopnosti posameznega objekta predno ga bodo dejansko obiskali. Ob tej priliki bodo lastnik in upravitelji objektov ozaveščeni o veljavni zakonodaji s področja univerzalne graditve in uporabe objektov. Podatki o dostopnosti za 120 novo ocenjenih objektov bodo imetnikom kartice na voljo na spletni strani in mobilni aplikaciji EU kartice ugodnosti za invalide.
 
Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, s ponudbo različnih ugodnosti pa bo prispeval tudi k zmanjševanju tveganja revščine invalidov.
 
 
Projekt je skladen in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.
 
Projekt »Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti«« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.
 
 
 


Vodja projekta:


 Nina Goršič univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 00 int. 35
nina.gorsic@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top