Search
en-USsl-SI
RaziskovanjeProjekti

Spletne strani projektov v delu

Spletne strani končanih projektov

4-OCPS slika za UI www.jpg

OCPS Ljutomer z okolico

OCPS Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej

podloga_3.png

KARTE za RPP

Kartografski izris Prikaza stanja prostora za regionalni prostorski plan

podloga_1.png

SPRPP-UZ KZ za RPP

Izdelava obveznih strokovnih podlag za regionalne prostorske plane (izdelava metodologij za urbanistično in krajinsko zasnovo za regionalni prostorski plan)

podloga_1.png

Morfologija/tipologija – recenzija

Morfologija/tipologija naselja – recenzija

OPP slika za UI www.jpg

Usmeritve za OPP

Usmeritve za vzpostavitev območij prijaznega prometa (in brezemisijskih con) za mesta in druga urbana naselja

podloga_3.png

REGULACIJSKI NAČRT

REGULACIJSKI NAČRT

podloga_1.png

PROSTORSKI RAZVOJ 2024 - Poročilo

Poročilo o prostorskem razvoju 2024

ETM logo za UI www.jpg

ETM 2024

Podporne aktivnosti za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2024

BeReady_logo.jpg

Be Ready

Strategija za odpornost, pripravljenost in blaženje podnebnih sprememb na območjih urbanih toplotnih otokov

podloga_3.png

VAOSVI

Vseslovenska akcija ozaveščanja o socialnem vključevanju invalidov

podloga_3.png

Blue Green GOVERNANCE

Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

gis-model.png

CRP23-GIS-modeliranje

Razvoj metod in orodij geografskega analiziranja in GIS modeliranja z uporabo sodobnih tehnologij v podporo prostorskemu planiranju in načrtovanju ter spremljanju prostorskega

srip-pmis.png

SRIP PMiS

SRIP Pametna mesta in skupnosti

dedis-logo1.png

DEDIS (CRP23_DEDIS-V5-2358-ARIS/JS)

Metodologija umeščanja fotonapetostnih naprav na stavbe kulturne dediščine in v območjih naselbinske dediščine ter posodobitev Smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

podloga_3.png

NATURO

Vključevanje ranljivih skupin v načrtovanje in upravljanje NBS z dolgoročnim mozaičnim upravljanjem

NXTLVL Parking.jpg

NXTLVL Parking

Spodbujanje k uporabi pristopa upravljanja parkiranja višje na dnevnem redu strategij zelene mobilnosti v funkcionalnih mestnih območjih

spoznaj_logo_web1.jpg

SPOZNAJ

Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji

ROAD3P LOGO_CMYK_JPG_belo ozadje.jpg

ROAD3P

Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn

logo_projekta_Ven za zdravje 3.jpg

Ven za zdravje 3

Zelene površine za aktiven življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje 3

ETM 2023.jpg

ETM 2023

ETM 2023 - Podpora MZI pri koordinaciji Evropskega tedna mobilnosti 2023

UInfo_PlanToConnect_logo.png

PlanToConnect

Vključevanje ekološke povezljivosti v sisteme prostorskega načrtovanja na območju programa Alpine Space

GIZ_logo_mali.JPG

SUMP support for WEST BALKAN (GIZ)

Priprava smernic in strokovna podpora občinam na področju izvajanja CPS - Zahodni Balkan

podloga_1.png

DISTENDER

DevelopIng STratEgies by integrating mitigatioN, aDaptation and participation to climate changE Risks

Danube Cycle Plans 27dpi 350x247p.jpg

Kolesarske politike v Sloveniji

Ocena stanja kolesarskih politik v Sloveniji

EU kartica 5.png

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

GIS_MOP_RPP.jpg

pilot MOP – področje RPP

Pilot MOP, zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni

TAP logo_350x247p_72DPI.jpg

TAP for uncertain futures (ARRS)

Načrtovanje z orodjem TAP za izboljšanje urbane dostopnosti in povezanosti v težko napovedljivi prihodnosti

civitas2020_park4sump_logo_full.jpg

Park4SUMP

Actions demonstrate how Park4SUMP will lead to achieve sustainable transport in urban areas by strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies

splet UI slika.png

SMOTIES

Humana mesta. Ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih

hesc.jpg

HESC

Kakovost bivanja v stanovanjskih soseskah iz socialističnega in postsocialističnega obdobja: primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško

PUSELHES-2.jpg

PUSH

Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji

ARRS

AGORA_logo_UIweb.png

AGORA 2

Napredne rešitve za vključevanje lokalnih potencialov

CRP-dostopnost.png

CRP - Dostopnost

CRP - Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov

Strench.png

STRENCH

STRENCH

Creatures logo za UIRS spletno stran2.png

CreaTourES

CreaTourES Spodbujanje kreativnega turizma z novimi izkustvenimi in trajnostnimi potmi

Ven za zdravje 2.png

VEN ZA ZDRAVJE 2

Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni

podloga_2.png

POZ 2.0

Partnerstvo za okolje in zdravje 2.0

CRP-sodisca.png

CRP - Mobilnost na sodiščih

Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

openSpaceAlps.jpg

OpenSpaceAlps

Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja

WAND 2021 landscape6.png

WAND/RANN

Svetovni dan nove umetnosti

RPP-prirocnik.png

MOP RPP

navodila za pripravo Regionalnih prostorskih planov

life_1 resize.jpg

CARE4CLIMATE

CARE4CLIMATE - Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, OVE in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rabo tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo

LIFE

ZD-dostopnost.png

Dostopnost ZD

Dostopnost ZD

CROSSMOBY_1_CMYK_edited.jpg

CROSSMOBY

Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

INTERREG ITALIJA-SLOVENIJA

foto_mala ulica.jpg

Urban Vertical Green 2.0 - ARRS

Vertical greening for liveable cities - co-create innovation for the breakthrough of an old concept

JPI Urban Europe

CRP CPS Pogled mesto kolesarska steza.png

CRP PrometProstor

Integracija CPS in OPN s celovito obravnavo dostopnosti v prostorskem načrtovanju

ARRS

Pcone_logo_w-300.png

CRP Poslovne cone

Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije

ARRS

VODNIK.png

Vodnik (MDDSZ)

Ocena dostopnost objektov v javni rabi

MDDSZ

HR-SLO.jpg

BILATERAL PROJECT SLO-HR

Urbana revitalizacija mestnega središča na primeru Ljubljane: primerjava z mestnim središčem Zagreba

ARRS

UIRS-Logo.png

Raziskovalni program UI RS 2018

Raziskovalni program UI RS 2018

ARRS

logo_venzazdravje1_www_300_200_verzija 6.png

VEN ZA ZDRAVJE

Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnh dejavnosti prebivalstva

MZZ

SDUO.png

SDUO

Priprava strokovnega gradiva za določitev meril in kriterijev socialne degradacije urbanih območij

MOP

primerjava DUO_logo.png

DUO primerjava

Povezava nalog, ki obravnavata degradirana območja, opredelitev do izdelanih metodologij in oblikovanje predloga rešitve

MOP

BhENEFIT.png

BhENEFIT

Built heritage, energy and environmental-friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas

CENTRAL EUROPE

CONNECTING.png

CONNECTING NATURE

CONNECTING NATURE Coproduction with nature for city transitioning, innovation and governance

H2020

Parkirni standardi MOP.png

Parkirni standardi MOP

Analiza in izhodišča za prenovo mirujočega prometa v urbanih naseljih v povezavi na prometno politiko

MOP

demografija-s.loka.png

Simulacija demografskega razvoja

Simulacija demografskega razvoja Škofje Loke

Občina Škofja Loka

qaps-logo.png

QAPS

Model za kakovostno staranje v odmačem bivalnem okolju

ARRS

krasen-logo.png

KRASen

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora

ARRS

C3places_logo_ready.png

C3PLACES (ARRS)

C3Places Using ICT for Co-creation of inclusive public places

JPI Urban Europe

logo-and1.png

DANUBE ART NOUVEAU

Sustainable protection and promotion of ART NOUVEAU heritage in the Danube Region

INTERREG Podonavje

ASTUS interreg 2 CMJN.jpg

ASTUS

Premišljene prometne in urbane strategije za območje Alp

Alpine Space

Pluralps_logo_with_ERDF_reference_RGB.png

PlurAlps

Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space

Alpine Space

LOS_DAMA_logo_positive_RGB.png

LOS_DAMA!

Razvoj krajine in odprtega prostora na alpskih metropolitanskih območjih

Alpine Space

kmetijeCRP.png

CRP_Kmetije

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov

ARRS

logo_ppn1.png

CRP MORJE

Razvoj procesa in postopkov integralnega pomorskega prostorskega načrtovanja

ARRS

OPN MOL_logo.png

OPN MOL SD

Spremembe in dopolnitve Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

SV-Ljutomer-Ormoz.png

ŠV Ljutomer Ormož

Študija variant za vzpostavitev kolesarske povezave med Ljutomerom in Ormožem

Občine

Prosperity.png

PROSPERITY

Podpora lokalnim in nacionalnim upravam pri izboljšanju kakovosti in uvajanju Celostnih prometnih strategij. / Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans.

H2020

LUMAT-RGB.png

LUMAT

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas (skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj)

CENTRAL EUROPE

CPS-MONM.png

CPS NM

Celostna prometna strategija Novo mesto

Občina Novo Mesto

stanovanja_NM.png

Stanovanja NM

Izdelava sprememb občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto: Novelacija študije potreb po stanovanjih

Mestna občina Novo mesto

InSistPP.png

INSIST.PP

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja

ARRS

Inspiration_logo.png

INSPIRATION

INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

H2020

zmoremo-logo.png

ZMOREMO

Promoting equality and combating discrimination of persons with disabilities

PROGRESS

Human Cities_fotoarhiv UIRS Humana mesta 2.png

UCITIES

Humana mesta: izzivanje merila mesta / Human Cities: Challenging the City Scale

Creative Europe Culture

informes.png

Informes

Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji

ARRS

dostopnost-izobraževanje.png

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam - strokovno izobraževanje

Slovenski etnografski muzej

Push-Pull.png

PUSH&PULL

PUSH&PULL - Upravljanje parkiranja in zagotavljanje vzpodbud, kot uspešna in preverjena strategija za energetsko učinkovit mestni promet

IEE STEER

Evidence.png

EVIDENCE

EVIDENCE - Dokazi o preverjenih ekonomskih koristih pobud za trajnostno mobilnost, z namenom olajšanja učinkovite vključitve v celostne prometne strategije

IEE STEER

razsirimo obzorja kulturnega_www.png

Razširimo obzorja kulturnega

Razširimo obzorja kulturnega – invalidi in pripadniki različnih narodov: spodbujevalci razvoja kulture

Beletrina

sphera.png

SPHERA

Spatial planning and health systems: enhancing territorial governance in Alpine Space

Alpine Space

MER_logo.png

MER

Upravljanje in trženje industrijskih območij

MED

SUNSHINE_logo.jpg

SUNSHINE

Energetska učinkovitost s pomočjo prostorskega načrtovanja

CIP

STATUS_logo.png

STATUS

Strateška teritorialna agenda za majhna in srednje velika mesta

SOUTH EAST EUROPE

genderste.png

GenderSTE

Networking the way to gender equality in science and technology

COST

ann-children.png

ANN children online activities

ANN children online activities

Creative Europe Culture

clear_www.png

CLEAR

Dostopnost do kulturne dediščine in prostočasnih okolij za vse

Mestna občina Kranj

knjige.png

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

Prostorska analiza dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo

MZK

partageplus.png

PartagePlus

Digitising Art Nouveau for Europeana, ICT Policy Support Programme

ICT Policy Support

kolesarka.png

CyCity

CyCity: WHICH WAY URBAN CYCLISTS REALLY GO?Research project: Quantitative analysis of the route choice preferences of cyclists using GPS-tracking and questionnaires.Part of the Swedish Research Programme CyCity, Work Package 6b

CYCITY

adapt2dc.png

ADAPT2DC

Izboljšanje upravljanja javne infrastrukture in storitev v demografsko ogroženih regijah in mestih

CENTRAL EUROPE

podloga_2.png

Zasebni najem

Model za vzpostavitev učinkovitega najemnega stanovanjskega trga v Sloveniji

ARRS

WEB_art nouveau & ecology.png

Art Nouveau & Ecology, website

Art Nouveau & Ecology / Nova umetnost in narava; oblikovanje in vzdrževanje spletne strani projekta

Creative Europe Culture

Human Cities_fotoarhiv UIRS Humana mesta 2.png

HUMAN CITIES 2

HUMAN CITIES 2: Reclaiming the public space

Creative Europe Culture

Poslovne cone_Copyright 2006 PC Komenda.png

Poslovne cone

Interaktivna spletna stran

JAPTI

art nouveau & ecology1.png

Art Nouveau & Ecology

Art Nouveau & Ecology / Nova umetnost in narava

Creative Europe Culture

demochange.png

DEMOCHANGE

Demografske spremembe v Alpah: prilagoditvene strategije za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj / Demographic change in the Alps: adaptation strategies to spatial planning and regional development

Alpine Space

muzeji javnost dostopnsoz.png

Muzeji, javnost, dostopnost

Muzeji, javnost, dostopnost

ARRS

COBRAMAN_logo.png

COBRAMAN

COBRAMAN is a European-funded project dealing with the revitalisation of brownfield sites. All over Europe, revitalisation of brownfield sites plays an important role in avoiding urban sprawl and improving the quality of the urban environment.

CENTRAL EUROPE

ukrepi.png

Dostopnost

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir

MDDSZ

dostopnsoz.png

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju

Enake možnosti v prostorskem načrtovanju : priporočila za prostorske analize na lokalni ravni

Urad vlade RS

Genderalp.png

GenderAlp! Prostorski razvoj za moške in ženske

Spatial development for women and men

Alpine Space

kd.png

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine

ARRS

karta.png

Interaktivna karta dostopnosti

Interaktivna karta dostopnosti za gibalno ovirane ljudi v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana

grad.png

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost

ARRS

analiza.png

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju

ARRS

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top