Search
en-USsl-SI

Ven za zdravje

Slika: Ven za zdravje
0 3809

Ven za zdravje

Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

Pred kratkim je izšel priročnik Ven za zdravje: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. V njem zbrane vsebine so rezultat dela in spoznanj programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva (VEN ZA ZDRAVJE), ki ga je je izdelala strokovna skupina UIRS pod vodstvom krajinske arhitektke mag. Ine Šuklje Erjavec. Program je, z namenom pridobiti strokovno podporo za vključevanje v procese usmerjanja razvoja zdravega in kakovostnega bivalnega okolja in zagotavljanja prostorskih pogojev za aktivni življenjski slog prebivalcev, sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za obdobje 2017—2019, »Dober tek Slovenija« za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Gre za prvi slovenski celostni pristop povezovanja področij prostorskega načrtovanja in javnega zdravja, ki posebno skrb namenja ustvarjanju okolja, ki spodbuja telesno dejavnost za vse skupine prebivalstva. Njegov namen je utemeljiti pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstaviti relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih okolij za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij.

Priročnik obsega celovit pregled obravnavane tematike, od oblikovane vizije v dokumentih in resolucijah do izsledkov raziskav o zdravju prebivalstva v povezavi s telesno dejavnostjo in zelenimi površinami, o potrebah ljudi in vrstah telesne dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje zdravja, o zelenih površinah mest in naselij, njihovi pojavnosti in funkcijah ter njihovem načrtovanju za doseganje ustrezne kakovosti. Poseben poudarek je na priporočilih za zagotavljanje kakovosti načrtovanja zelenih površin za strokovnjake na področju načrtovanja prostora in za občine.

Priročnik je v celoti na voljo na naši spletni strani.

Vljudno vabljeni k branju!

Nova številka Urbanega izziva

Slika: Nova številka Urbanega izziva
0 10319

Nova številka Urbanega izziva

Letnik 30, št. 2, december 2019

Nova številka Urbanega izziva prinaša 6 znanstvenih člankov domačih in tujih strokovnjakov s področja urbanizma, arhitekture in prostorskega načrtovanja. Članki prinašajo nova spoznanja o:  oblikovanju smernic za prenovo območij kulturne dediščine, dojemanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev, družbenih vidikih bivanja v varovanih soseskah, vlogi zelenih površin v mestih pri zmanjševanju učinkov toplotnega otoka, nosilni sposobnosti prostora za rekreacijo v primestnem območju ter spoznanja primerjalne analize fengšuiskih priporočil za arhitekturno oblikovanje.
 
Članki so v celoti dostopni na spletni strani Urbanega izziva v slovenskem in angleškem jeziku.

Lepo vabljeni k branju!

Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«

Slika: Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«
0 3815

Foto natečaj »Mobilnostni rokenrol ulic / Streets’ Mobility Rock ’n’ Roll«

Foto natečaj v okviru konference CS4

V okviru konference City Street 4, ki bo potekala v Ljubljani med 23. in 26. septembrom, se odpira foto natečaj “ Mobilnostni rokenrol ulic  - Streets’ Mobility Rock ‘n’ Roll“. Vabimo vse nadobudne fotografe in ljubitelje fotografije, da se pridružijo natečaju in sodelujejo s fotografijo in njenim podnapisom, ki prikažeta različne načine mobilnosti na ulicah sodobnih mest. Avtor naj si prizadeva zajeti prizor, kjer je prikazan več kot en način mobilnosti – fotografija naj prikazuje prepletenost različnih načinov mobilnosti v vsakdanjem življenju mestnih ulic. Več ljudi in načinov njihove mobilnosti na ulici, boljši rokenrol!

Več informacij o fotografskem natečaju v angleškem jeziku najdete TUKAJ, za informacije v slovenskem jeziku prosimo pišite na citystreet4@posta.uirs.si.  

Hkrati, bi vas radi spomnili, da se danes, 14.1. 2020, ob polnoči zaključuje rok za oddajo izvlečkov, zato vas vabimo, da jih pravočasno oddate.

Organizacijski odbor konference CS4

Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti

Slika: Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti
0 3185

Prijavi se na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti

Sreda, 12. februar je dan 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme, se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti in do prenove nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na delavnico se lahko prijavite TUKAJ.

Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka, 3. 2. 2020, do 12h.


AGENDA 4. nacionalne konference o trajnostni mobilnosti

Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij

Slika: Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij
0 3131

Dostopnost in upravljanje historičnih urbanih območij

Projekt BhENEFIT

V projektu BhENEFIT zagovarjamo celovit pristop k upravljanju grajene stavbne dediščine (Historic Built Areas-HBA), pri se čemer upošteva širok spekter med sabo povezanih vidikov, ki zadevajo tako dnevno vzdrževanje kulturne dediščine, prostorsko načrtovanje in lokalno okolje. Zagotavljanje dostopnosti do dediščine sodi med principe celostnega ohranjanja dediščine. Celovito načrtovanja prostora teži k načrtovanju ureditev, ki dvigajo kvaliteto življenja v historičnih jedrih z ustreznim dostopom do družbene in gospodarske javne infrastrukture. Ob zaključevanju projekta BhENEFIT tudi v Sloveniji organiziramo serijo dogodkov.

Tako je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija organizirala seminar na temo dostopnosti historičnih urbanih območij v povezavi s pilotnim območjem v Idriji (UNESCO). Seminar je vodila dr. Vlasta Vodeb z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. V seminarju smo preko dobrih in slabih praks iz tujine in Slovenije predstavili, kaj pomeni dostopnost s širšega vidika in kako vpliva na vsakdanje življenje v historičnih urbanih območij. V razpravi smo se spraševali o možnostih in ovirah uvajanja dostopnosti na pilotnem območju v Idriji, ki je kot UNESCO dediščina deležna posebnega varstva.


Več o projektu TUKAJ.

Voščilo

Slika: Voščilo
0 3496

Voščilo

Vesele praznike in srečno novo leto 2020


Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS

Slika: Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS
0 3556

Spremenjen delovni čas knjižnice UIRS

Praznični delovni čas

OBVESTILO!

V času praznikov, bo knjižnica delovala s spremenjenim delovnim časom in sicer;

24. 12 od 9.00 do 13.00

27. 12 od 8.00 do 11.00

31. 12 od 8.00 do 11.00

Hvala za razumevanje!

Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps

Slika: Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps
0 10267

Začelo se je izvajanje projekta OpenSpaceAlps

Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja

OpenSpaceAlps – Trajnostni razvoj odprtega prostora v Alpah z izboljšanjem načrtovanja in upravljanja – je eden od petnajstih projektov, odobrenih na četrtem razpisu programa INTERREG V B za Območje Alp. Prostorsko se nanaša na alpski prostor in na območje, ki ga zajema EUSALP - Strategija EU za alpsko regijo. V izvajanje projekta je vključenih sedem ustanov iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Slovenije. Partner iz Slovenije je Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Poglavitni cilj projekta OpenSpaceAlps je prispevati k trajnostnemu razvoju alpskega prostora z ohranjanjem okoljsko in naravno visoko vrednih delov odprtega prostora. V alpskih dolinah se obseg odprtega prostora zmanjšuje zaradi širjenja naselij in prometnih površin, na višje ležečih območjih pa ta prostor pogosto razvrednotijo infrastrukture, povezane z gozdarsko, kmetijsko in turistično dejavnostjo. V projektu si prizadevamo spodbuditi procese, ki vodijo k uvajanju novih pristopov v prostorskem načrtovanju v alpskih državah, in za jačanje upravljanja s prostorom na transnacionalni ravni.

Začetni sestanek partnerjev projekta je potekal v Altenmarktu v Avstriji 5. in 6. novembra 2019. Razen dogovarjanja o prvih korakih pri izvajanju projekta je program sestanka zajemal tudi predstavitev razvoja orodij za načrtovanje odprtega prostora v Zvezni deželi Salzburg in v drugih avstrijskih deželah, na Bavarskem in v Švici.

Za dodatne informacije o projektu, prosimo, stopite v stik s predstavnikom vodilnega partnerja, Salzburškega inštituta za regionalno načrtovanje in stanovanja, Philippom Veselyjem (+43 662 623 455/29, E-mail), ali s predstavnikom Urbanističnega inštituta Republike Slovenije Andrejem Guličem (+386 1 420 1317, E-mail ).

                                                                                           

Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!

Slika: Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!
0 2869

Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti!

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost, ki je nastala v sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis in informacijska točka slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam in strokovnjakom, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Želite biti vključeni in informirani o bodočih dogodkih in novostih na tem področju?

Naročite elektronski povzetek aktualnih novic, praks in razpisov.

Projekt BhENEFIT

Slika: Projekt BhENEFIT
0 3546

Projekt BhENEFIT

Urbani sprehod po mestnem jedru v Idriji

V obdobju okoljskih, gospodarskih in socialnih vprašanj, je vzdržnost postala pomembna tema za sodobno varstvo dediščine, ki presega zaščito zgolj posameznih stavb, ampak upošteva prostorske celote in vrednote kulturnega okolja. Trajnostno upravljanje stavbne dediščine mora ustrezati sodobnim potrebam spreminjajočega se sveta. V projektu BhENEFIT zagovarjamo celovit pristop k upravljanju historičnih urbanih območij (Historic Built Areas-HBA), pri se čemer upošteva širok spekter med sabo povezanih vidikov, ki zadevajo tako dnevno vzdrževanje kulturne dediščine, prostorsko načrtovanje in lokalno okolje.

Ob zaključevanju projekta BhENEFIT tudi v Sloveniji organiziramo serijo dogodkov.

V oktobru sta Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Urbanistični inštitut republike Slovenije organizirala urbani sprehod po mestnem jedru v Idriji. Sprehod je bil namenjen spodbujanju aktivnega vključevanja prebivalcev in drugih uporabnikov mestnega jedra v urejanje mestnega prostora. Sodelovale so institucije, ki upravljajo s stavbno dediščino na tem območju, izvajalci storitev in upravljavci, tisti, ki v mestnem jedru bivajo, ustvarjajo, se družijo ali so kako drugače aktivni, kot tudi vsi tisti, ki bdijo nad razvojem tega dela mesta ali se zanj še posebej zanimajo.

Tema sprehoda je bil pogovor o kulturni dediščini v mestnem jedru in načini, kako ljudje uporabljajo mesta. Dogodek sta vodila g. Cveto Koder in dr.Vlasta Vodeb. Na sprehodu smo se spraševali o prilagojenosti historičnih objektov sodobnim rabam in potrebam, predvsem pa o dostopnosti objektov za ljudi s posebnimi potrebami.

Več o projektu TUKAJ.

Knjižice z informacijami za priseljence

Slika: Knjižice z informacijami za priseljence
0 3556

Knjižice z informacijami za priseljence

Knjižnice z osnovnimi informaciji o občinah Jesenice, Postojna in Kamnik

Knjižice z informacijami za priseljence "Jesenice, moj novi dom", "Kamnik, moj novi dom" in "Postojna, moj novi dom" smo pripravili kot eno od pilotnih aktivnosti v okviru projekta PlurAlps:  Priseljevanje, kulturna raznolikost in pluralizem kot priložnosti za območje Alp (program INTERREG Območje Alp).

Prinašajo osnovne informacije o razpoložljivih storitvah na področju sociale, zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, učenja slovenščine, pomoči pri sporazumevanju ter informacije o kulturnih, športnih in društvenih dejavnostih v lokalnem okolju vsake od treh pilotnih občin.

S knjižicami želimo priseljencem olajšati prve korake v novem okolju in jih spodbuditi, da se vanj dejavno vključijo. Pripravljene so za občine Jesenice, Kamnik in Postojna, ki so se dejavno  odzvale našemu povabilu, da se vključijo v projekt in da z izvedbo pilotnih aktivnosti prispevajo k bolj vključujočemu okolju za priseljence.

Informativne knjižice so pripravljene v štirih jezikih in sicer: v albanskem, angleškem, bosanskem in makedonskem. Brezplačni tiskani izvodi so na voljo pri ponudnikih storitev (centri za socialno delo, upravne enote, zdravstveni domovi, ljudske univerze…) v posameznih občinah.  


Knjižice lahko prelistate TUKAJ. 

Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce

Slika: Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce
0 3661

Izdelava mobilnostnih načrtov za ustanove - izobraževanje za izdelovalce

Izobraževanje v sklopu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE

Sreda, 4. decembra 2019 na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru

Spoštovani,

V sklopu projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE bo v sredo, 4. decembra 2019, na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Krekova ulica 2, Maribor potekalo brezplačno izobraževanje izdelave mobilnostih načrtov za ustanove.

Osvojeno znanje boste lahko uporabili pri upravljanju mobilnosti in dostopnosti voznega parka ter kot del poslovne strategije ustanove spodbujali alternativne načine potovanja in izboljšali zdravje zaposlenih. Mobilnostni načrt je lahko pomemben strateški dokument, saj bi njegovo izvajanje pomenilo dolgoročno konkurenčno prednost, hkrati pa prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, kar je zaveza tako države kot tudi gospodarskih subjektov, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti.

Program izobraževanja je v priponki.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, ki je dostopen na povezavi PRIJAVA NA DOGODEK

Za več informacij pa lahko pošljete sporočilo na care4climate.fgpa@um.si

Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost

Slika: Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost
0 2956

Interierji v obdobju art nouveauja; Raziskovanje, prenova in dostopnost

Mednarodni simpozij

Bruselj; CIVA in Palača Akademije, 29. – 30. september 2019

Réseau Art Nouveau Network (RANN) - mednarodna mreža za raziskovanje, varovanje in valorizacijo dediščine art nouveauja, praznuje dvajset let svojega obstoja.

Ob tej priložnosti Urban.brussels in RANN v sodelovanju s Hortovim muzejem in Centrom za moderno arhitekturo CIVA gostijo mednarodni simpozij, posvečen tematiki interiejev v obdobju art nouveauja (The interiors of Art Nouveau period: analyse, restore, make accessible), ki bo potekal 29. in 30. novembra 2019 v Centru za moderno arhitekturo CIVA in v palači Akademije (Palais des Academies,  Bruxelles).

Najpomembnejša cilja mreže RANN sta raziskovanje in poglabljanje znanja o novi umetnosti. Medtem ko si dediščino artnouveauja vsakdo lahko ogleda z ulice in artnouveaujevske fasade krasijo številna evropska mesta, pa notranjščine tako v akademski svetu kot pri širši publiki odpirajo vrsto vprašanj o njihovi dostopnosti, njihovem poznavanju in načinih občutljive obnove, ki jo zahtevajo. 

Tematika artnouveaujevskih notranjščin na ravni cele Evrope doslej še ni bila znanstveno raziskana; namen tega simpozija je predstaviti različne  raziskovalne prakse, primerjati poznavanje, načine ohranjanja in vrednotenje artnouveaujevskih interierjev ter določiti nove raziskovalne izzive.

Program simpozija in ostale praktične informacije si lahko ogledate TUKAJ.

Spremljevalni  program ogledov povezanih z notranjščinami  in bruseljsko dediščino art nouveauja dobite TUKAJ.

Registracija za člane RANN je brezplačna.


2020 RSA Annual Conference

Slika: 2020 RSA Annual Conference
0 2999

2020 RSA Annual Conference

Transformations: Relational Spaces, beyond Urban and Rural

Letna konferenca Združenja za regionalne študije (RSA), Ljubljana, 17. – 20. junij 2020

Letna konferenca Združenja za regionalne študije (RSA) 2020 bo največje zbiranje znanj in mreženje do sedaj. Potekala bo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Štiridnevna konferenca združuje znanstvenike in oblikovalce politik, da si izmenjajo novice, poglede in rezultate raziskav s področij regionalnih študij in znanosti, regionalnega in gospodarskega razvoja, politike in načrtovanja.

Na konferenci bo več kot 450 predstavitev, odmevnih govorcev, številne seje, delavnice, sprehodi in izleti. Socialni program bo vključeval konferenčno večerjo in sprejem, stranske prireditve, športne aktivnosti, razstavne stojnice in pokonferenčne  oglede po Sloveniji.

Konferenca #RSA20 bo obravnavala teme povezane z regionalnim in urbanim razvojem, politiko in raziskavami. Poleg prispevkov abstraktov bomo veseli tudi predlogov za posebne seje, mrežne dogodke, izdaje knjig, itd.

Poudarek konference bo na naslednjih temah:

I. Pametna mesta in regije

II. Regionalna razsežnost podnebnih prihodnosti

III. Mobilnost

Več o konferenci si lahko preberete na: https://www.regionalstudies.org/events/2020rsaannualconf/.

Navodila za pošiljanje abstraktov pa dobite: https://3ftfah3bhjub3knerv1hneul-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/06/Slovenia-Call-for-Papers-050619-final-2.pdf


Prijave na konferenco se odprejo 1. decembra 2019.

City Street 4 / Mestna ulica 4

Slika: City Street 4 / Mestna ulica 4
0 10245

City Street 4 / Mestna ulica 4

Ulice za 2030: Predlogi urejanja ulic za povezano mobilnost za vse

Konferenca Mestna ulica 4, Ljubljana, med 23. in 26. septemberom 2020

V imenu organizacijskega odbora CS4 vas vljudno vabimo k sodelovanju na prihajajoči konferenci City Street 4  (CS4), ki bo potekala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, med 23. in 26. septembrom 2020.

Konferenco Urbanistični inštitut RS (UI RS) soorganizira v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani (UL FA)  ter Fakulteto za arhitekturo, umetnost in oblikovanje Ramez Chagoury Univerze Notre Dame Louaize (NDU FAAD).

Vabimo vas, da izvlečke prispevkov oddate najpozneje do 14. Januarja 2020​. Postopek lahko začnete z registracijo na spletni strani. Veselimo se srečanja v Ljubljani v septembru 2020!

organizacijski odbor CS4
dodatne informacije na citystreet@ndu.edu.lb  

Okrogla miza: Ven za zdravje

Slika: Okrogla miza: Ven za zdravje
0 3826

Okrogla miza: Ven za zdravje

Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

Poročilo o dogodku, ki je potekal 17.10. 2019

Okrogla miza Ven za zdravje, ki je potekala 17. oktobra 2019 na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, je bila organizirana ob zaključku programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva. Projekt je Urbanistični inštitut izvajal med leti 2017 in 2019 v okviru programa Ministrstva za zdravje Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Projekt je vodila krajinska arhitektka mag. Ina Šuklje Erjavec.

Na dogodku sta krajinski arhitektki Jana Kozamernik in dr. Vita Žlender predstavili zaključno publikacijo Ven za zdravje: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga, ki povezuje področji javnega zdravja in načrtovanje zelenih površin kot ključnih odprtih prostorov za gibanje na prostem. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali dr. Peter Otorepec (Nacionalni inštitut za javno zdravje), viš. pred. Andrea Backović Juričan (Nacionalni inštitut za javno zdravje, recenzentka priročnika Ven za zdravje), dr. Matej Nikšič (Urbanistični inštitut Republike Slovenije), dr. Vlasta Vodeb (Urbanistični inštitut Republike Slovenije), Radovan Romih (RC Planiranje in predsednik matične sekcije krajinskih arhitektov, ZAPS), mag. Jelka Hudoklin (Acer Novo mesto), dr. Petra Vertelj Nared (LUZ)  in Maja Šinigoj (Locus). Okroglo mizo je moderirala Natalija Vrhunc. Dogodka se je udeležilo približno 30 udeležencev.

V okviru okrogle mize s širšo vključujočo razpravo so bila izpostavljena številna aktualna vprašanja, nekatere ugotovitve in pobude so strnjene v spodnjih alinejah:

 • Potrebno se je zavedati, da se obravnavani problematiki na področju prostorskega načrtovanja in javnih površin posveča premalo pozornosti ali da ta sploh ni predmet strokovnega dela. Javni prostor se obravnava kot samoumevna dobrina, povečuje se privatizacija zemljišč, kapital prerašča interes javnega dobra (kljub temu, da zakonodaja ohranja načela javnega dobra, se v realnosti tega ne izvaja), opazno je tudi prednostno načrtovanje za potrebe turizma namesto za prebivalce.
 • Očitne so razlike med urbanimi in podeželskimi naselji. Na podeželju je stanje glede prostorov, ki bi omogočali izvajanje telesne aktivnosti, slabše, vse pogosteje se omejuje dostopnost, predvsem pa ni urejenih večnamenskih javnih zelenih površin (prebivalci se velikokrat tega niti ne zavedajo in ne postavljajo zahtev). Vzroki za to so verjetno povezani s predpostavko, da na podeželju zaradi kmetovanja ni potreb po načrtovani telesni dejavnosti; vendar pa je na podeželju vse več nekmečkega prebivalstva, poleg tega sodobno kmetovanje večinoma ni okvir za telesno dejavnost kot zdrav življenjski slog.   
 • Očitne so razlike tudi med posameznimi deli naselij – v zadnjem času se urejenost odprtega prostora izboljšuje v osrednjih območjih naselij (ki so turistično atraktivna), predmestja pa nazadujejo (motorizacija, nerešena lastniška vprašanja ipd.)  
 • Potrebno je zagotoviti predvsem ustrezno infrastrukturo (za udejstvovanje zunaj), z načrtovanjem se zagotovijo ustrezne ureditve, z vzpostavitvijo jasnega namena prostorov (njihove rabe) se zmanjša konfliktnost in zagotavljajo možnosti za ustrezno upravljanje (dogovori, vzdrževanje itd.), pri čemer je nujno treba določiti nosilce oz. upravljavce.
 • Potrebno je ustrezno načrtovanje zelenih površin in drugega odprtega prostora – nujna je zahteva po izdelovanju projektne dokumentacije za te ureditve, potrebno je uvesti obveznost izdelave načrta krajinske arhitekture oziroma druge vrste načrtov za vse površine, ki so v javni rabi, ter tako zagotoviti ustrezno kakovost ter varnost in evidence.   
 • Potrebno se je zavedati, da zdravje nastaja v skupnosti. Načrtovanje prostora je pomembno tudi zato, ker vpliva na vrednote ljudi in zavedanje o kakovostnem okolju, h kateremu prispevamo vsi, ki v njem živimo in delujemo.
 • Potrebno je prepoznati potrebe v posameznih občinah, saj so te odvisne od družbenih, gospodarskih, prostorskih in okoljskih razmer. Treba je razviti kazalce ali uporabiti njihovo kombinacijo (gibalne navade, dvojni kazalci kot povezava med stanji v zdravju prebivalcev in prostorom) za namen identificiranja problemov in argumentacijo glede potrebnih izboljšav na tem področju.  Na podlagi dolgoročnega spremljanja takih kazalcev bi se v prihodnosti lahko izoblikovale dodatne usmeritve.
 • Potrebno je načrtno spremljanje stanja v prostoru in povezati ugotovitve analiz glede stanja zdravja v občinah ter določiti, kaj se želi doseči; tem ciljem pa prilagoditi (ter medsebojno uskladiti) vse aktivnosti.   
 • Potrebna je aktivna in ciljno usmerjena komunikacija med resorji zaradi kompleksnosti in povezanosti področij (zdravje, prostor, šport, infrastruktura, izobraževanje, kmetijstvo, gozdarstvo, itd.) ter participativen pristop k izboljševanju prostorskih pogojev za aktiven življenjski slog (aktivna vloga končnih uporabnikov v različnih fazah procesa).
 • Potrebno je izpostaviti primere dobre prakse kot promocijo zdravega življenjskega sloga in odprtega prostora za gibanje, dvigniti ozaveščenost ljudi (npr. osnovanje platforme z dobrimi primeri pristopov in ureditev, izvesti konkretne izboljšave v občinah kot zgled).
 • Potrebno je uvesti strokovne presoje načrtovanih ureditev in njihovega izvajanja - tudi z vidika zagotavljanja ustreznih prostorov za izvajanje telesnih dejavnosti.

Okrogla miza: Zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj

Slika: Okrogla miza: Zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj
0 3411

Okrogla miza: Zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj

Poročilo o dogodku, ki je potekal 14.10.2019

V ponedeljek, 14.10.2019, je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja ter Urbanističnega inštituta Republike Slovenije potekala okrogla miza na temo zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj ter o vlogi različnih deležnikov za doseganje tega cilja. Dogodek je bil sestavljen iz strokovnih predavanj, kjer so sodelovali predstavniki Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor ter Fakultete za družbene vede. V nadaljevanju je sledila okrogla miza, kjer so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor g. Aleš Prijon, direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin (tudi kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije), profesor na Fakulteti za arhitekturo mag. Tadej Glažar ter predstavnica gibanja Kje bomo pa jutri spali? ga. Maša Hawlina. Okroglo mizo je moderiral dr. Richard Sendi.

Strokovna predavanja so obravnavala tematike kot so analiza izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, zagotavljanje primernih lokacij za javno najemno stanovanjsko gradnjo skozi vidik občinskega prostorskega načrta, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja pri načrtovanju dostopnih stanovanj ter rezultate raziskave o vrednotah prebivalcev Slovenije glede bivanja.

V okviru dogodka so bila izpostavljena naslednja vprašanja, ugotovitve in dane sledeče pobude:

 • Potrebna je hitrejši izvedba nekaterih ukrepov iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu v obdobju 2015-2025 ter redno preverjanje zadovoljstva uporabnikov v okviru pilotnih projektov ter prenos izkušenj v prakso.
 • da je občinski prostorski načrt (OPN) močno orodje, ki ob upoštevanju različnih vidikov (promet, zelene površine) omogoča površine za stanovanjsko gradnjo. OPN za Ljubljano namenja skoraj 44 odstotkov stavbnih zemljišč za stanovanjsko rabo, poleg tega pa tudi omogoča površine tudi za nove tipologije in oblike eksperimentalne stanovanjske gradnje.
 • Da skrb za stroške pri gradnji najemnih stanovanj ne sme vplivati na kvaliteto bivanja
 • Da je potrebno uskladiti pravilnike, predvsem s področja tehničnih zahtev gradnje večstanovanjskih objektov, saj imajo projektanti zaradi nekaterih težave pri prostorskem umeščanju objektov
 • vrednote prebivalcev Slovenije, vezane na bivanje in poselitev so v zadnjih desetletjih zelo stabilne. Še vedno si večina anketirancev želi prebivati v enodružinski hiši v manjšem kraju, prav tako pa si velika večina prebivalcev želi imeti nepremičnino v svoji lasti in ne v najemu.
 • Da si vsak prebivalec Slovenije ne more zagotoviti lastnega bivališča, ter da je dostopnost mladih do stanovanj še posebej slaba, saj povprečna plača začetnika ne zadostuje za najemnino ali stanovanjski kredit in ostale življenjske stroške.
 • Koalicijske stranke so se s tem mandatu vlade dogovorile, da bodo povečale sredstva za področje stanovanjske problematike in sicer samo za najemna stanovanja. Hkrati bo nov Stanovanjski zakon zagotavljal večjo varnost tako najemnikom kot najemodajalcem skozi različne ukrepe.
 • Občine prevzemajo vedno večjo vlogo pri zagotavljanju učinkovitega najemnega trga. Predstavljen je bil primer občine Ajdovščina, kjer odkupujejo zemljišča, jih komunalno opremijo ter jih prodajo na trgu s cenami okrog 40 EUR na kvadratni meter.
 • Najemniški trg ne deluje dobro, saj se pojavljajo oderuške najemnine, predvsem pa oblike najema niso dovolj varne in stabilne za mlade družine in druge ranljive skupine.
 • Potrebno je podpreti alternativne oblike zagotavljanja stanovanj, kot so stanovanjske zadruge, sobivanje, stanovanja za starejše
 • Potrebno je temeljito raziskati, kje se nahajajo prazna stanovanja, kakšno je njihovo dejansko število in ali jih je sploh mogoče aktivirati.


Dogodka se je udeležilo 40 udeležencev.

Povzetek pripravila: Zala Jerman, MOP in Boštjan Cotič, UIRS


Na dogodku je bila prisotna tudi novinarska ekipa RTV SLO zato si lahko TUKAJ ogledate tudi njihov prispevek (začetek ob 2:10min).

Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva

Slika: Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva
0 14155

Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva

Torek, 22. 10. 2019 ob 17.00 uri v prostorih Urbanističnega inštituta v Ljubljani.

Spoštovani!

Vabimo vas na Okroglo mizo ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva, v katerem je Zbornik prispevkov letošnjega 30. Sedlarjevega srečanja.

Okrogla miza bo v torek, 22. 10. 2019 ob 17.00 uri v prostorih Urbanističnega inštituta v Ljubljani, Trnovski pristan 2 (knjižnica, pritličje, vhod s pasaže).

Na okrogli mizi se bomo spomnili tematik Sedlarjevega srečanja z naslovom Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks za mesta in podeželje, ki je bilo 31. maja 2019 v Fužinskem gradu – v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.
Predstavili bomo zaključne ugotovitve srečanja, ki smo jih v juniju poslali na MOP, MK, občine in druge ustanove.

Na voljo bodo tudi revije Urbani izziv.

Več v vabilu.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni!

Organizacijski odbor 30. Sedlarjevega srečanja DUPPS in
uredništvo revije Urbani izziv, strokovna izdaja  

Ven za zdravje – Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

Slika: Ven za zdravje – Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga
0 3480

Ven za zdravje – Načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga

Okrogla miza

četrtek, 17.10.2019 od 11. do 15. ure, prostori Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana (zgornja predavalnica, 2. nadstropje).

Vabimo vas na okroglo mizo Ven za zdravje, ki bo v četrtek, 17.10.2019 od 11. do 15. ure v prostorih Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana (zgornja predavalnica, 2. nadstropje).

Program Ven za zdravje je obsegal pripravo celovitega pregleda raznovrstnih vidikov za ustrezno načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja. Rezultat programa je priročnik, ki utemeljuje pomen in možnosti povezovanja vsebin prostorskega načrtovanja in javnega zdravja ter celovito predstavlja relevantne vidike načrtovanja ustreznih in privlačnih zelenih površin za aktivno uporabo zunanjega prostora mest in naselij. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Namen okrogle mize je podrobnejša predstavitev strokovnih vidikov, ki jih obravnava priročnik ter izmenjava mnenj in pogledov glede možnosti njegove uporabe pri prostorskem načrtovanju, ki spodbuja zdrav življenjski slog.

Program dogodka:

10.45 – 11:00     Prihod in registracija

11:00 – 11:40     Uvodni nagovori (dr. Marjeta Recek, MZ in dr. Igor Bizjak, UIRS)

                            Kratka predstavitev programa in priročnika (Jana Kozamernik in dr. Vita Žlender, UIRS)

11:40 – 12.00     Odmor s prigrizkom

12:00 – 15:00     Okrogla miza z vabljenimi gosti in širša vključujoča razprava
(Peter Otorepec,  NIJZ; Andrea Backović Juričan, NIJZ; Matej Nikšič, UIRS; Vlasta Vodeb, UIRS; Radovan Romih, RC Planiranje in ZAPS; dr. Petra Vertelj Nared, LUZ; mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto; predstavniki občin). Okroglo mizo bo moderirala Natalija Vrhunc.


Zaradi lažje organizacije prosimo za predhodno informativno prijavo.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na povezavi.

Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja

Slika: Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja
0 4452

Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja

Okrogla miza

 14. oktober 2019 ob 13:00, dvorana "Veliki stolp", Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana.

Vabimo vas, da se 14. 10. 2019, ob 13:00 udeležite okrogle mize z naslovom »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, ki bo potekala v dvorani »Veliki stolp« Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana.

Dogodek bo organiziran v okviru Meseca prostora kot okrogla miza z uvodnimi predavanji. Tema okrogle mize je vezana na eno od izpostavljenih tem ob svetovnem dnevu HABITAT 2019 in na 11. svetovni cilj trajnostnega razvoja o mestih – »zagotavljanje ustreznih in dostopnih stanovanj«.

Dostopnost do stanovanja predstavlja zmožnost prebivalcev, da si zagotovijo funkcionalno primerno stanovanje za svoje potrebe. Primarni cilj stanovanjske politike  je, da zagotovi ustrezno število stanovanj po dostopnih cenah kot tudi dostopnost do ponudbe kakovostnih stanovanj. Država naj bi pri tem najbolj pomagala ranljivim skupinam, predvsem mladim in tudi starejšim, katerih delež v družbi se zaradi pospešenega staranja prebivalstva zelo hitro povečuje. Države to uresničujejo s pomočjo spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbo pilotnih projektov, z usklajenim izvajanjem javnih politik itd. Slovenija ima glede dostopnosti do stanovanj zaveze zapisane v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu in akcijskem načrtu, opredeljene pa ima tudi predvidene učinke izvajanja programa in načrta.


Ključna vprašanja okrogle mize:

 • Ali si res lahko vsak prebivalec Slovenije sam zagotovi bivališče?
 • Najemna ali lastniška stanovanja – kakšna je percepcija prebivalcev, zlasti mladih generacij do najemnih stanovanj?
 • Kako lokalne skupnosti načrtujejo  razvoj najemnega trga (od planiranja, preskrbe z zemljišči, opremljanja zemljišč do gradnje)?
 • Kaj je »kakovostno bivališče« (funkcionalnost stanovanja, dostopnost do storitev, dostopnost do zelenih površin; dostopnost do javnega potniškega prometa…)?
 • Alternativne oblike zagotavljanja najemnih stanovanj.


Za lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da udeležbo potrdite preko spletne prijavnice: https://www.1ka.si/a/231922.

Vljudno vabljeni!


PROGRAM

13.00-13.15       Uvodni pozdrav      

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, generalna direktorica

dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, direktor

13.15- 14.15      Sklop predavanj

∙ dr. Richard Sendi in dr. Boštjan Kerbler, UIRS: Dostopnost do stanovanja: izvajanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu

∙ dr. Liljana Jankovič Grobeljšek, DUPPS: Zagotavljanje primernih lokacij za (javno) najemno stanovanjsko gradnjo na primeru OPN Mestne občine Ljubljana

∙ Monika Fink Serša, ZAPS: Kvalitetno projektiranje cenovno dostopnih stanovanj

∙ Luka Javornik, DKAS: Načrtovanje kvalitetnega zunanjega prostora območij za stanovanja

∙ dr. Marjan Hočevar, FDV: Rezultati Javnomnenjske raziskave družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija 2003 – 2018

14.15- 16.00      Okrogla miza

     moderator: dr. Boštjan Kerbler, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

udeleženci:

∙ Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

∙ Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

∙ Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, Skupnost občin Slovenije

∙ Prof. mag. Tadej Glažar, Fakulteta za arhitekturo

∙ Klemen Ploštajner, gibanje Kje bomo pa jutri spali?

Pogostitev v Kavarni MAO

Sodelujoči:

 • Društvo urbanistov in prostorskih Planerjev Slovenije
 • Društvo Krajinskih arhitektov Slovenije
 • Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede


RSS
First34568101112Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top