Search
en-USsl-SI

Odlično obiskana prva delavnica na Drulovki

Slika: Odlično obiskana prva delavnica na Drulovki
0 13030

Odlično obiskana prva delavnica na Drulovki

Rezultat združitve evropskega projekta AGORA in participativnega proračuna Mestne občine Kranj

V Osnovni šoli Orehek Kranj je v torek, 24. avgusta 2021, potekala delavnica. Več informacij na povezavi.

V Osnovni šoli Orehek Kranj je v torek, 24. avgusta 2021, potekala prva delavnica, ki je rezultat združenja dveh projektov Mestne občine Kranj (MOK): evropskega projekta Interreg Podonavje Agora, kjer je MOK eden izmed projektnih partnerjev, in participativnega proračuna občine, ki ga MOK pripravlja za leti 2022 in 2023. Mestna občina Kranj z obema projektoma podpira participacijo javnosti, saj je ta ključnega pomena za sooblikovanje prostora, v katerem bivamo.

Namen uvodne faze projekta je bil z analizo izluščiti tista mestna območja, ki imajo neizkoriščen potencial in skozi nadaljevalni proces poiskati oziroma prepoznati ustvarjalne mehanizme in pristope za ustrezen razvoj izbranih območij ter z njihovo pomočjo razviti strategijo urbane prenove za podobna območja. To pomeni pripraviti dolgoročen načrt za prenovo prepoznanih območij, pri čemer je ključnega pomena vključevanje in povezovanje vseh zainteresiranih deležnikov, ki lahko pripomorejo k uvajanju sprememb v procesu in izboljšanju poteka dela na lokalni ravni. 

Delavnico je spremljala tudi Barbara Mušič, predstavnica Urbanističnega inštituta RS, ki pri projektu AGORA aktivno sodeluje v vlogi znanstvenega partnerja. Več na povezavi.

Priprava smernic za načrtovanje odprtih zelenih površin kot podpora spodbujanju zdravja v urbanih okoljih s telesno dejavnostjo: izkušnje iz Slovenije

Slika: Priprava smernic za načrtovanje odprtih zelenih površin kot podpora spodbujanju zdravja v urbanih okoljih s telesno dejavnostjo: izkušnje iz Slovenije
0 14129

Priprava smernic za načrtovanje odprtih zelenih površin kot podpora spodbujanju zdravja v urbanih okoljih s telesno dejavnostjo: izkušnje iz Slovenije

Predstavitev prispevka (posterja) na 17. mednarodni konferenci o zdravju v urbanih okoljih

Več informacij na povezavi.

Letošnja tema 17. mednarodne konference o zdravju v urbanih okoljih je »Preoblikovanje naše kolektivne urbane prihodnosti: učenje v času Covid-19. Konferenca se bo odvijala  virtualno od 6. do 8. julija 2021 in zajela šest tematik, ki se navezujejo na zdravje v urbanih okoljih/mestih: neenakost v urbanem okolju na področju zdravja, preoblikovanje grajenega okolja, upravljanje mest in javni zdravstveni sistem, zdravje v mestih skozi vsa življenjska obdobja, podnebne spremembe in zdravje v mestih, zdravje v mestih v Latinski Ameriki in na Karibih.

V torek, 6. julija 2021 bo v poster sekciji dr, Vita Žlender predstavila  prispevek z naslovom  »Priprava smernic za načrtovanje odprtih zelenih površin kot podpora spodbujanju zdravja v urbanih okoljih s telesno dejavnostjo: izkušnje iz Slovenije / Development of evidence-based guidelines for designing green opens spaces to promote urban health through physical activity: Experience from Slovenia«. Avtorice prispevka Ina Šuklje Erjavec, Vita Žlender in Jana Kozamernik so pri pripravi smernic za Ministrstvo za zdravje v letu 2019 sodelovale v projektu Ven za zdravje.

Kratko predstavitev vsebine si lahko ogledate v kratki video najavi (poster pitch).

Povzetek prispevka:
»Javno dostopne odprte zelene površine kot so parki, otroška igrišča in mestni gozdovi, so ključna okolja znotraj urbanega tkiva za spodbujanje telesne dejavnosti in zagotavljanje številnih drugih koristi za javno zdravje, vključno s psihološkim razbremenjevanjem in zmanjševanjem stresa ter ublažitvijo različnih škodljivih vplivov kot so pripeka, hrup ter onesnaženost zraka in vode. Da bi strokovno povezali temi tem urejanja prostora in javnega zdravja je Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) leta 2017 zagnal program z naslovom »Ven za zdravje« - Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva. Program je temeljil na pripravi celovitega pregleda raznovrstnih vidikov za ustrezno načrtovanje, prenovo in upravljanje zelenih površin za doseganje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja. Njegov namen je bil spodbuditi in strokovno usmeriti načrtovanje in razvoj mest in naselij v Sloveniji za aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh starosti in družbenih skupin. V skladu s tem smo izvedli obsežen pregled in analizo zakonodajnih in drugih dokumentov, povezanih z javnim zdravjem, spodbujanjem telesne dejavnosti in prostorskim načrtovanjem. Izvedli smo tudi delavnice in razgovore z ustreznimi strokovnjaki za javno zdravje, odločevalci in načrtovalci. Glavni rezultat programa so bile smernice za načrtovanje zelenih površin za podporo občinam pri oblikovanju ustreznih pristopov in spodbujanju telesne dejavnosti prebivalstva. Predlagani pristop je bil preverjen s pilotno študijo v občini Kočevje v Sloveniji.«

Program konference najdete na povezavi.

Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti

Slika: Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti
0 5740

Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti

rok za oddajo povzetkov je podaljšan, konferenca bo potekala v Ljubljani 16. in 17. septembra 2021

Podnebne spremembe in degradacija okolja vplivajo na življenjske navade prebivalcev mest in skupnosti. Da bi Evropa premagala ta izziv, potrebuje novo strategijo za rast za preoblikovanje Evropske unije (EU) v sodobno gospodarstvo, ki bo konkurenčno in bo hkrati učinkovito izkoriščalo razpoložljive vire. Eden bistvenih ciljev EU, opredeljenih v okviru nove finančne perspektive, je tudi ničelna vrednost emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Smernice Evropskega zelenega dogovora so temelj za možne rešitve spopadanja z izpusti toplogrednih plinov in vzpostavitev trajnostnega gospodarstva EU. Podnebne in okoljske izzive bomo spremenili v priložnosti na vseh področjih politik ter tako omogočili pogoje za prehod v pravično in vključujočo družbo. Odstranjevanje toplogrednih plinov, predvsem CO2 iz ozračja, ozaveščanje javnosti in predstavitev rešitev – vse to so teme, ki jih bomo naslovili. 

Pošljite nam svoje prispevke za znanstveno Konferenco Pametna mesta 2021: "Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti", ki se bo odvijala od 16. do 17. septembra 2021 v Ljubljani.

Rok za oddajo povzetkov prispevkov smo za nekaj dni podaljšali, oddate jih na spletni strani konference.

Po zaključku konference bomo prispevke v obliki člankov objavili v zborniku konference, izbrane članke pa v recenzirani znanstveni reviji Urbani izziv.

Več informacij.

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day) 2021

Slika: Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day) 2021
0 9899

Svetovni dan nove umetnosti (World Art Nouveau Day) 2021

Aktivnosti lokalne mreže Art nouveau Ljubljana ob 10. juniju 2021

Aktivnosti od 6. junija do 11. junija 2021

Program

10. junija praznujemo svetovni dan art nouveauja - nove umetnosti, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja spremenila podobo mest v Evropi in izven nje. Na ta dan sta umrla Antoni Gaudi in Ödön Lechner, dva izmed najbolj karizmatičnih artnouveaujevskih arhitektov, ki sta na različnih koncih Evrope umetnost popeljala v novo stoletje.

Zamisel o praznovanju svetovnega dneva art nouveauja se je leta 2013 porodila sodelavcem  madžarske revije Art Nouveau Magazine. Od tedaj vse aktivnosti ob svetovnem dnevu art nouveauja koordinirata mednarodna mreža Réseau Art Nouveau Network (RANN) v Bruslju in Ruta del Modernisme v Barceloni, katerih članica je tudi Ljubljana.

V tednu okrog 10. junija v vseh partnerskih mestih mreže RANN potekajo najrazličnejši dogodki – razstave, predavanja, vodeni sprehodi po mestih in muzejskih zbirkah. Več o svetovnem dnevu art nouveauja najdete na Fb povezavi mreže RANN.

Praznovanju svetovnega dneva nove umetnosti se pridružuje tudi Ljubljana z različnimi aktivnostmi, ki jih organizirajo člani lokalne mreže Art nouveau Ljubljana (AN Ljubljana) in so objavljene na njihovih spletnih straneh:

PROGRAM

 

Nedelja, 6. junij ob 11.00, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO, Rusjanov  trg 7).
Nedeljska ustvarjalnica s Katjo Filovski: Okamenele živali in pročelja hiš.
Prijave na: izobrazevanje@mao.si.

Četrtek, 10. junij, Narodna galerija (NG, Prešernova 24).
Projekcija filma Odstiranja: Hinko Smrekar (Življenjska pot skozi avtoportrete in avtokarikature). 
Film bo na ogled v avli Narodne galerije na Prešernovi. Prost vstop.

Četrtek, 10. junij, Muzej in galerije mesta Ljubljana (MGML, Vila Zlatica, Cesta 27. aprila 47).  
Vodeni ogled prenovljene Hribarjeve vile Zlatica ob 18.00 z Barbaro Savenc in dr. Ireno Žmuc.  
Vodeni ogledi tudi ob 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00.
Prijave na: prijava@mgml.si. Prost vstop.

Četrtek 10. junij 10.00-18.00, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO, Rusjanov  trg 7).
Razstava Predmet in zbirka. 
Razstava Ivan Jager in ljubljanska šola za arhitekturo. 
Prost vstop.

Četrtek 10. junij ob 18.00, zbirno mesto pri Prešernovem spomeniku. 
Sprehod po secesijski Ljubljani s Katarino Metelko (MAO). 
Prijave na: izobrazevanje@mao.si. Število udeležencev je omejeno.

Petek, 11. junij ob 18.00, Švicarija (MGML, Pod turnom 4). 
Vodeni ogled po Švicariji s Tatjano Adamič in Aleksandro Renčelj Škedelj, ZVKDS, OE Ljubljana.
Prijave do 11. 6. 2021 do 13.00 na: tatjana.adamic@zvkds.si. Prost vstop.

Program je za obiskovalce brezplačen. Zaradi ukrepov NIJZ je število udeležencev na vodenih obiskih omejeno in so potrebne prijave.

Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti

Slika: Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti
0 14466

Pametna mesta 2021 - Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti

oddaja povzetkov do 21. 6. 2021, konferenca bo potekala v Ljubljani 16. in 17. septembra 2021

V mestih promet ostaja eden večjih virov emisij CO2, ki se v zadnjih letih ne zmanjšujejo. V luči razvoja ogljično nevtralnih mest se postavlja vprašanje, kakšne pristope lahko uporabimo za preobrat na področju emisij, ki bo v prihodnje ohranjal ali celo izboljševal dostopnost prebivalcev do storitev in zagotavljal njihovo mobilnost. Spremembe na področju rabe goriv in razvoj informacijskih tehnologij pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in komunikaciji z uporabniki obetajo, da bodo pri tem igrali pomembno vlogo. Vendar za dosego ambiciozno zastavljenih ciljev glede emisij CO2 in širših vplivov prometa na kakovost bivanja v mestih samo te spremembe ne bodo zadostovale. Mesta bodo morala v luči teh ciljev in na novo razpoložljivih tehnologij na novo premisliti, kako bodo prebivalci živeli, delali in dostopali do ključnih storitev. Za dosego tega bo potreben uravnotežen razvoj, pa tudi močna prepletenost prostorske, prometne in digitalne dostopnosti.

Pošljite nam svoje prispevke za znanstveno konferenco Pametna mesta 2021: "Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti", ki se bo odvijala od 16. do 17. septembra 2021 v Ljubljani.

Povzetke prispevkov lahko oddate do 21. junija na spletni strani konference.

Po zaključku konference bomo prispevke v obliki člankov objavili v zborniku konference, izbrane članke pa v recenzirani znanstveni reviji Urbani izziv.

Več informacij.

Sodelujemo na 3. Nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti

Slika: Sodelujemo na 3. Nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti
0 5730

Sodelujemo na 3. Nacionalni konferenci o prehrani in telesni dejavnosti

26. in 27. maj 2021, preko spleta

Vabljeni na 3. nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki jo organizirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V sekciji Zmanjšajmo sedeči način življenja bo s prispevkom Prostorsko načrtovanje, ki spodbuja telesno dejavnost sodelovala tudi mag. Ina Šuklje Erjavec. Predstavila bo, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju zelenih površin in drugih odprtih prostorov, da so ti ustrezni in privlačni za vsakdanjo aktivno uporabo.

Konferenca bo potekala 26. in 27. maja 2021 preko spleta. 

Program konference najdete na povezavi.

IZOBRAŽEVANJE "Kolo – vozilo prihodnosti!"

Slika: IZOBRAŽEVANJE "Kolo – vozilo prihodnosti!"
0 6074

IZOBRAŽEVANJE "Kolo – vozilo prihodnosti!"

torek, 1. junij 2021, od 10.00 do 14.00, na spletu

PRIJAVA do petka 28. 5. 2021, do 12.00

PROGRAM

Vabimo vas, da si rezervirate termin za udeležbo na izobraževanju "Kolo – vozilo prihodnosti!", ki bo potekalo v torek, 1. junija 2021, od 10.00 do 14.00, na spletu. PROGRAM izobraževanja, PRIJAVA do petka 28. 5. 2021. do 12.00. 

Zadnje čase raste priljubljenost kolesa kot vsakdanjega prevoznega sredstva tudi v državah in mestih, ki niso tradicionalno kolesarska. Pandemija je aktivno mobilnost in kolesarjenje še spodbudila, zato se v mnogih evropskih mestih dogaja prava kolesarska revolucija. Žal ta val pozitivnih sprememb še ni dosegel slovenskih mest, vendar je čas, da doseže tudi nas! V okviru izobraževanja bodo predstavljene izkušnje evropskih mest s hitrim razvojem urbanega kolesarjenja ter pogled slovenskih strokovnjakov, kdaj lahko takšen trende pričakujemo tudi pri nas.

Na izobraževanju bodo z nami svoje izkušnje delili:

Maria José Rojo - koordinatorka za aktivno mobilnost in zdravje ter vodja evropskih projektov pri mreži mest Polis, kjer deluje na številnih evropskih projektih. 

Lea Rikato Ružić - predsednica Ljubljanske kolesarske mreže in prometna načrtovalka v podjetju PNZ.

Gregor Steklačič - sekretar v Sektorju za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer deluje kot nacionalni koordinator za kolesarstvo.

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta "Izobraževanje za trajnostno mobilnost" in je sedmo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, organiziranih v letih 2020, 2021 in 2022. Prednostno je namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in angleškem jeziku.

Documents to download

"Ven za zdravje"

Slika: "Ven za zdravje"
0 5709

"Ven za zdravje"

Poddaja v okviru Liber.ac 2021, 18. 5. 2021, ob 18h

PODDAJA, 18. 5. 2021, ob 18h

PROGRAM LIBER.AC2021

Na letošnjem sejmu akademske knjige Liber.ac 2021 z naslovom Stopinje v mestu bo v poddaji predstavljena tematika projekta in priročnika Ven za zdravje, ki poudarja kako pomembno je pri prostorskem načrtovanju posvetiti pozornost zelenim površinam saj spodbujajo telesno aktivnost mestnih prebivalcev in izboljšujejo njihovo zdravje. O vsem tem bosta razmišljali Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, sodelavki z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Poddaja se bo v okviru akademskega sejma knjige Liber.ac 2021 odvrtela v torek, 18. 5. 2021, ob 18. uri. Spremljate jo lahko na povezavi.
Več informacij o programu najdete na zavihku Program Liber.ac 2021.

Naravne prvine omogočajo stik z naravo, ki ima dokazano zelo pozitiven učinek na počutje in zdravje ljudi in ga ni mogoče nadomestiti, zato je izjemnega  pomena načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne aktivnosti prebivalcev. Pri urbanem prostorskem načrtovanju so tovrstni premisleki ključni, saj  prostorsko načrtovanje neposredno vpliva na zdravje ljudi. 

Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"

Slika: Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"
0 13881

Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"

Mednarodna konferenca

Podaljšan rok za oddajo povzetkov do vključno 21. 6. 2021

PROGRAM KONFERENCE

ODDAJA POVZETKOV

SPLETNA STRAN KONFERENCE

Z veseljem Vas obveščamo, da bomo v sklopu IJS, Operacije SRIP PMiS, dne 16. in 17. 9. 2021 v spletnem okolju izvedli Mednarodno znanstveno konferenco: Pametna mesta 2021, Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti. Skupaj s soorganizatorji UIRSCERZMOSISOCARP in SBRA smo se odločili, da konferenco fokusiramo na prizadevanja Evrope, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna celina. Vabimo Vas, da si ogledate poudarke konference in pripadajoči program. Cilj mednarodne znanstvene konference je prikaz možnosti za doseganje podnebne nevtralnosti mest in izboljšanje kakovosti urbanega bivanja prebivalcev mest in skupnosti.

Konferenca bo opredelila znanstveni, strokovni in poljudni vidik pametnih mest in skupnosti. V dogodku bomo povezali predstavnike občin, države in nevladnih organizacij kakor tudi predstavnike gospodarstva in razvojno-raziskovalnih ustanov. V kontekstu oddaje znanstvenih in strokovnih člankov Vas vabimo, da oddate povzetke na povezavi za oddajo prispevkov do vključno 21. 6. 2021. Vsi pomembnejši datumi za dostopni na povezavi. Program bomo sproti posodabljali. Vabljeni, da se čim bolj aktivno udeležite dogodka.

Documents to download

Sprehosad - Slike v travi

Slika: Sprehosad - Slike v travi
0 5547

Sprehosad - Slike v travi

14. 05. 2021, od 13.00 do 20.00, Polhov Gradec

Partnerji projekta Smoties vabijo na sprehod z razlogom – na Sprehosadu bomo v hribovitem zaledju občine Medvode preverjali možnosti za kreativno in participativno nadgradnjo javnih prostorov, pri tem pa zasejali tudi medovite rastline – naj se »bufetna sezona« začne tudi za čebele!

Prijava: 

Zvonka Simčič 041 214 097

zvonka.simcic@siol.net

VEČ INFORMACIJ

Partnerji projekta Smoties vabijo na sprehod  z razlogom – na Sprehosadu bomo v hribovitem zaledju občine Medvode preverjali možnosti za kreativno in participativno nadgradnjo javnih prostorov, pri tem pa zasejali tudi medovite rastline – naj se »bufetna sezona« začne tudi za čebele!

Z sejanjem bomo na različnih lokacijah po Polhograjskem hribovju zasejali pisano cvetje. S tem se bomo pridružili akcijam, ki stremijo k vrnitvi travnikov, kot so bili včasih. Semena so košček vrta iz podjetja Weleda, podjetja, ki ga je zasnoval Rudolf Steiner, utemeljitelj Goethejevega inštituta in začetnik Antropozofije.

Sejanje bomo izvedli s pohodom v petek, 14. 5. 2021. Pričetek pohoda bo ob 13. uri izpred kozolca pod Sv. Marjeto v Žlebeh. Nato bomo preko Jetrbenka podali do Katarine in nadaljevali do Belega. Na poti bomo na posameznih lokacijah zasejali cvetlice – delali cvetoče slike v travi. Glavni sejalni prostor bo na Belem na Domačiji Pr'Lenart. Slikanje v travi bosta vodili mag. akad. slikarka Zvonka T. Simčič in akad. slikarka Mojca Senegačnik. Ob zaključku sejanja bo glasbena skupina Kranjci zaigrala Vivaldijevo Pomlad in še nekaj skladb v omenjenem duhu. Zadišalo bo po domači kuhinji s presenečenji.

Več informacij o Sprehosadu, Slikah v travi na povezavi.

Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"

Slika: Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"
0 13413

Konferenca Pametna mesta 2021 "Aktivnosti Evropskih mest za dosego podnebne nevtralnosti"

Vabljeni k oddaji povzetkov prispevkov za znanstveni del do 9. 5. 2021

Ljubljana 17. in 18. 6. 2021, spletna konferenca

VEČ INFORMACIJ

Odločili smo se, da pripravimo znanstveno konferenco v luči prizadevanj Evrope, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna, k čimer vodijo nove misije Evropske komisije, med njimi tudi misija »100 podnebno nevtralnih mest do leta 2030 – za državljane«. V tej misiji bo komisija podprla in promovirala 100 evropskih mest na njihovi poti do ogljične nevtralnosti.

Teme konference bodo osvetlile nekatera vprašanja, s katerimi se srečujejo in se bodo srečevala mesta na poti do podnebne nevtralnosti. Mesta in njihovi predstavniki bodo dobili vpogled v možne predloge in rešitve za težave, ki jih čakajo pri vzpostavljanju podnebne nevtralnosti.

Konferenca bo naslovila tri teme, od katerih so vse tri enako pomembne pri doseganju podnebne nevtralnosti. Prva tema se dotika proizvodnje, shranjevanja in distribucije obnovljivih virov energije, druga tema predstavlja možne rešitve spopadanja z izpusti toplogrednih plinov, še posebno CO2, ki ga je med njimi največ. Tretja tema se bo lotila mobilnosti, in kako lahko nove oblike mobilnosti pripomorejo k zmanjšanju izpustov CO2.

Konferenca bo gostila strokovnjake z različnih področij na štirih okroglih mizah, kjer se bodo še dodatno osvetlile teme, ki nas čakajo na poti k doseganju podnebne nevtralnosti v naslednjih letih.

Cilj konference je prikaz možnosti za doseganje podnebne nevtralnosti mest in izboljšanje kakovosti urbanega bivanja prebivalcev mest.

VEČ

Documents to download

57. ISOCARP hibridni kongres »Novi časi, boljši kraji, močnejše skupnosti«.

Slika: 57. ISOCARP hibridni kongres »Novi časi, boljši kraji, močnejše skupnosti«.
0 13459

57. ISOCARP hibridni kongres »Novi časi, boljši kraji, močnejše skupnosti«.

Rok za oddajo povzetkov je 16. maj 2021

Vabimo vas k oddaji povzetkov in prispevkov za 57. ISOCARP hibridni kongres »Novi časi, boljši kraji, močnejše skupnosti«. Rok za oddajo povzetkov je 16. maj 2021. Več informacij na povezavi.

Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade

Slika: Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade
0 6108

Vidiki kakovosti zelenih površin za mlade

11. maj 2021, od 14.30 do 16.30, na platformi ZOOM

Webinar je namenjen predvsem mladim od 15 do 25 let

PRIJAVA

Kakšnih zelenih površin si želijo mladi?
Dogodek je namenjen predvsem mladim od 15 do 25 let, na njem pa bodo predstavljeni vidiki kakovosti zelenih površin in kakšni so pristopi načrtovanja zelenih površin in možnostih njihove uporabe.
Preko interaktivne razprave bomo preverili ali smo strokovnjaki pravilno prepoznali potrebe mladih glede zelenih površin in njihove uporabe oziroma ali te strokovno prepoznane potrebe držijo in so aktualne.
Na dogodku bodo imeli udeleženci možnost predstaviti v čem sami vidijo probleme pri uporabi zelenih površin in predstaviti svoje ideje za izboljšanje stanja.

Izobraževanje bo preko spleta potekalo 11. maja 2021 od 14.30 do 16.30, prijave se zbirajo preko povezave.


*Webinar organizirata Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut za zdravje in okolje v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Documents to download

"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)

Slika: "Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)
0 5425

"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia" - Sustainability (ISSN 2071-1050)

prof. dr. Lucija Ažman Momirski, Barbara Mušič in Boštjan Cotič

V posebni izdaji znanstvene revije Sustainability (ISSN 2071-1050) z naslovom “Industrial Energy Symbiosis” je bil objavljen članek avtorjev prof. dr. Lucija Ažman Momirski, Barbara Mušič in Boštjan Cotič:"Urban Strategies Enabling Industrial and Urban Symbiosis: The Case of Slovenia".

Članek je rezultat dela na projektu LUMAT (Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental Management of Functional Urban Areas - INTERREG CENTRAL EUROPE) ter nadaljnjih raziskav v okviru Raziskovalnega programa UIRS. V projektu LUMAT (http://www.uirs.si/sl-si/Raziskovanje/Projekt/id/300) smo sodelovali trije slovenski partnerji (poleg UIRS še Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Kranj). Članek temelji na podatkih pridobljenih v okviru priprave pilotnega projekta, kjer je kot zunanji strokovnjak sodelovala tudi prof. dr. Lucija Ažman Momirski iz Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

ABSTRAKT

POLNI TEKST

Anketa "Ven za zdravje"

Slika: Anketa "Ven za zdravje"
0 5388

Anketa "Ven za zdravje"

Prosimo vas, da izpolnite anketo, ki je na povezavi. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut časa.  Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

ANKETA

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajamo raziskavo, s katero želimo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajamo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želimo nadgraditi, zato vas prosimo, da nam z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga. 

Prosimo vas, da izpolnite kratko anketo, ki je na povezavi. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut časa.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo.

Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!

Slika: Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!
0 5692

Krajina. Včeraj? Danes. Jutri!

Knjižnica in pasaža Urbanističnega inštituta RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana, od 12. aprila 2021 do 30. aprila  2021

fotografska razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije

Prizori krajin izpred trideset in več let in poleg njih današnje stanje, ponujajo priložnost uvida v spremembe. Tako kot ne moremo ustaviti časa, ne moremo ustaviti niti spreminjanja krajine – lahko se le ozremo nazaj, spremembe raziščemo razumemo in ovrednotimo ter s tem znanjem začrtamo pot v prihodnost.

Ob fotografijah krajin, ki jih je pred več kot tremi desetletji posnel krajinski arhitekt profesor Dušan Ogrin in objavil v monografiji Slovenske krajine, so razstavljene fotografije istih vedut v današnjem času. Prizori izpostavljajo širok nabor sprememb, ki sega od pozidave, širjenja infrastrukture in intenzifikacije kmetijstva do opuščanja rabe, zaraščanja in naravnih procesov. Spremembe, na katere morda niti nismo (več) pozorni, nam nazorno pokažejo pari fotografij, ob katerih začutimo tudi svoj pogled na prostor in dogajanje v njem. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave, ki je vidna iz zunanje pasaže. Razstava je organizirana v sklopu Meseca krajinske arhitekture program.

Ko družba v prostoru uresničuje svoje raznolike interese, ustvarja krajino.

Pri tem nastaja mnoštvo podob – takih, ki krasijo razglednice,

in tistih vsakdanjih, ki se nam zdijo povsem običajne – 

a v vsaki se odražajo tisti, ki so jo spremenili.

Krajina je podoba družbe.

Več informacij na info@uirs.si.

Otvoritvenega dogodka zaradi ukrepov povezanih s covid-19 ne bo.

COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

Slika: COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti
0 5453

COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

webinar in panelna razprava, torek 13. 4. 2021, od 10.00 do 12.30, preko spletne platforme ZOOM

Kako so se evropska mesta odzvala na COVID-19 in pospešila spremembe v načrtovanju trajnostne mobilnosti? Kateri so najboljši primeri ukrepov in kako je pandemija pospešila prehod na trajnostno mobilnost? Odgovore na ta vprašanja poiščite na webinarju in panelni razpravi, ki bo v torek, 13. aprila 2021, od 10.00 do 12.30 na platformi ZOOM. Predstavniki akademskih krogov in evropskih mest bodo predstavili raziskave in pregled ukrepov, uvedenih po vsej Evropi v času pandemije. Rok prijave je 11. april 2021. Webinar bo potekal v hrvaškem in angleškem jeziku. Program dogodka.

Med pandemijo so številna mesta začela razširjati svojo obstoječo infrastrukturo za kolesarjenje in/ali hojo, najprej kot začasne rešitve, z namenom, da se jih sčasoma uvede kot trajne, kjer je to mogoče. Evropska mesta in države so za aktivno mobilnost namenile več kot 800 milijonov EUR in od začetka faze okrevanja po koronavirusu napovedale več kot 1.200 km kolesarske infrastrukture. Ob številnih slabih stvareh, ki jih je prineslo leto 2020, ukrepi, uvedeni med trenutno zdravstveno krizo, zagotovo dajejo upanje v boljši jutri. 

Vas ta tema zanima? Pridružite se nam in poslušajte zanimive predstavitve domačih in tujih predavateljev o tem, kako so se nekatera evropska mesta zaradi pandemije prilagodila spremembam. 

Webinar je namenjen članom mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška-JVE, prometnim strokovnjakom, predstavnikom občin, organizacij civilne družbe in znanstvene skupnosti, študentom in vsem drugim zainteresiranim deležnikom, ki delujejo na področju prometa in trajnostne mobilnosti. Več o dogodku na povezavi.

Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje

Slika: Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje
0 12574

Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje

transnacionalni seminar/srečanje, Urbanistični inštitut RS v okviru projekta CREATURES (program INTERREG ADRION), 23. 3. 2021 in 24. 3. 2021, preko spleta

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (www.uirs.si) je organiziral transnacionalni seminar/srečanje z naslovom Potenciali inovativnega turizma, kulturne dediščine in kreativnih kulturnih industrij za zeleno okrevanje.

Srečanje je bilo organizirano v okviru projekta CREATURES (program INTERREG ADRION).

Zaradi trenutne epidemiološke situacije, smo srečanje organizirali preko spleta in je potekalo  23. 3. 2021 in 24. 3. 2021. V okviru srečanja smo gostili več uglednih predavateljev, kot so:

 • Dr. Pietro Elisei, PhD., Predsednik združenja ISOCARP (International Society of City and Regional Planners),
 • Mag. Aša Rogelj, pomočnica direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije
 • Mag. Mart Grisel, direktor EUKN (European Urban Knowledge Network)
 • Gorazd Jenko, sekretar, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Mag. Petra Stušek, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana
 • Neda Rusjan Bric, vodja projekta Nova Gorica/Gorizia Evropska prestolnica kulture 2025 2025,
 • Mag. Anja Zorko, direktorica Centra za Kreativnost, (v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje)

V okviru dogodka smo prvi dan gostili 81 registriranih udeležencev ter 57 registriranih udeležencev drugi dan. V okviru dogodka smo organizirali tudi okroglo mizo z udeleženci iz 7 držav ter intervjuje z nekaterimi ključnimi deležniki iz območja ADION. Ker je namen projekta CREATURES spodbujati inovativni turizem in promocija kulturne dediščine, smo za udeležence pripravili tudi dva interaktivna študijska ogleda po Ljubljani. Prvi dan smo jih vodili po območju Metelkove, drugi dan pa smo predstavili Plečnikove mojstrovine v centru Ljubljane.

O projektu CREATURES

CreaTourES je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, spodbujanju trajnostnega in izkustvenega turizma v regiji ADRION z izkoriščanjem potenciala kreativne kulturne industrije. Skupni izziv, s katerim se spoprijemajo partnerji projekta, je povečati trajnost in konkurenčnost turističnega sektorja z izboljšanjem ključne vloge kulturne in ustvarjalne industrije in iskanjem pravega ravnovesja med inovacijami in ohranjanjem bogate kulturne dediščine. Projekt bo zato razvil ukrepe in orodja za dvig kompetenc, podprl procese odločanja in preizkusil predlagane rešitve. Vodja projekta Creatures na UIRS je Boštjan Cotič (bostjan.cotic@uirs.si).

https://creatures.adrioninterreg.eu/

http://www.uirs.si/sl-si/Raziskovanje/Projekt/id/554

O Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bil leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993. Na UIRS je trenutno zaposlenih okoli 31 uslužbencev, 26 teh je raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino strokovnjakov različnih znanstvenih disciplin.

O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

Slika: O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog
0 5363

O zelenih površinah za aktiven in zdrav življenjski slog

spletni izobraževalni dogodek ob Svetovnem dnevu zdravja, 7. april 2021, od 10.00 do 13.30, preko spletne platforme ZOOM

PRIJAVA

PROGRAM

BREZPLAČEN PRIROČNIK

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).
Po dogodku lahko udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Urbanistični inštitut RS ob Svetovnem dnevu zdravja in v Mesecu krajinske arhitekture 2021 organizira spletni dogodek osveščanja in prenosa znanja na občine ter druge zainteresirane, ki lahko s svojim delovanjem podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski ravni. Tokratno izobraževanje se bo osredotočalo na zelene površine in njihov pomen za spodbujanje gibanja prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja.
"Ven za zdravje" je slogan, ki povzema osrednjo temo dogodka, hkrati pa je to tudi naslov priročnika, ki ga je Urbanistični inštitut RS izdal leta 2019 v okviru programa, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Vabimo vas, da se pridružite brezplačnemu izobraževanju, ki bo potekalo v sredo, 7. aprila 2021, od 10.00 do 13.30, preko spletne platforme ZOOM.

Namen dogodka bo osvetliti dejavnike kakovosti zelenih površin, ki so ključnega pomena za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev in v tem kontekstu predstaviti pristop za načrtovanje zelenih površin pri pripravi občinskega prostorskega načrta. S tem bomo naslovili številna v času epidemije še bolj aktualna vprašanja o urejanju javnega prostora v občinah in naseljih. Zelo jasno se je namreč pokazala vrednost kakovostnega lokalnega okolja, bližina zelenih površin in rekreacijskih poti ter možnosti izbire in pogojev za različne telesne dejavnosti zunaj. Izostrilo se je tudi dejstvo, da obstoj in dostopnost ustrezno urejenih javnih zelenih površin in drugih odprtih prostorov nista samoumevna. Za izboljšanje kakovosti bivanja, zdravo okolje in enakovredne možnosti je potrebno zagotoviti celovito prostorsko načrtovanje, upravljanje, obnovo in vzdrževanje. Na dogodku bodo predstavljene tudi usmeritve za načrtovanje zelenih površin za zagotavljanje pogojev za aktiven življenjski slog prebivalcev. Odprta bo razprava o dejanskih možnostih za večjo vključitev zahtev po kakovostno urejenem javno dostopnem prostoru v prostorske akte.

Program dogodka je na povezavi.

Prijave zbiramo najkasneje do 6. aprila 2021 do 12.00 na povezavi. Na dan pred dogodkom vam na vaš e-mail naslov pošljemo povezavo na spletno platformo ZOOM.

Program "Ven za zdravje – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktiven življenjski slog med deležniki na lokalni ravni" sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru razpisa na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022. Program je del prizadevanj "Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano".

Člani ZAPS za udeležbo na dogodku prejmejo 3 kreditne točke / Sklop B (Teorija in referenčna praksa).
Po dogodku lahko udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.

Več o programu Ven za zdravje TUKAJ.
Naročilo brezplačnega priročnika TUKAJ.

Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"

Slika: Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"
0 5489

Sodeluj na razpravi na temo priročnikov DPR "Zeleni sistemi v mestih in naseljih" ter "Ven za zdravje"

četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom

PRIJAVA

VPRAŠANJA (do 1. 3. 2021)

Vabimo vas, da sodelujete na prvi razpravi na temo priročnikov DPR, ki jo organizira ZAPS kot nadaljevanje izobraževanj za načrtovalce. Razprava z naslovom »Uporaba usmeritev in priporočil za kakovostno načrtovanje zelenih površin v okviru priprave prostorskih aktov« bo potekala v četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 11.30, preko spletne platforme Zoom. Prijava >>.

UIRS kot izvajalec in pripravljavec vsebin k sodelovanju vabi vse občine, da na razpravo pošljejo svoje predstavnike, prostorske načrtovalce, ki se pri svojem strokovnem delu vključujejo v strateško in izvedbeno načrtovanje zelenih površin. Vsi člani ZAPS z udeležbo na razpravi prejmejo 2 kreditni točki / Sklop B - Teorija in referenčna praksa.

Izhodišča za razpravo predstavljata dva priročnika. Udeležence prosimo, da si priročnika predhodno ogledajo in nam v povezavi z njuno vsebino pisno zastavijo vprašanja, najkasneje do ponedeljka, 1. 3. 2021, preko povezave >>.
Na izobraževalnem dogodku bo v kratkem povzetku predstavljena vsebina priročnikov, sledil bo osrednji sklop z odgovori na vnaprej postavljena vprašanja ter zaključna odprta razprava.

Predlagamo, da priročnika skupaj pregledajo predstavniki različnih oddelkov vaše občine in skupaj tudi pripravijo vprašanja, ki so za vašo občino še posebej aktualna. Na vprašanja bosta odgovarjali krajinski arhitektki mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik, soavtorici obeh priročnikov z Urbanističnega inštituta RS.

Oba priročnika sta namenjena prostorskim načrtovalcem, krajinskim arhitektom, urbanistom in arhitektom ter občinskim upravam, lokalnim skupnostim in ministrstvom, kot tudi drugi strokovni javnosti. Vsebujeta usmeritve za dvig kakovosti in zagotavljanje ustreznosti načrtovanja zelenih površin ter drugih odprtih prostorov v mestih in naseljih in se medsebojno tematsko povezujeta in podpirata. 

Priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih. Usmerjanje razvoja zelenih površin (priročnik DPR, Ministrstvo za okolje in prostor) se osredotoča na celovitost usmerjanja razvoja zelenih površin z različnih vidikov zagotavljanja funkcij zelenega sistema, podaja osnovna izhodišča za razumevanje, obravnavo in načrtovanje zelenih površin in opredeljuje tipologijo zelenih površin za uporabo pri prostorskem načrtovanju na različnih nivojih. Poleg splošnih usmeritev za načrtovanje zelenega sistema ter urejanje, vzdrževanje in spremljanje stanja zelenih površin, podaja podrobnejše usmeritve in pravila za načrtovanje in urejanje po posameznih tipih zelenih površin, ki so namenjena predvsem opredeljevanju prostorskih izvedbenih pogojev in drugih določil načrtovanja na izvedbeni ravni. V prilogi so zbrana tudi različna uporabna in uveljavljena načela, smernice in standardi.

Priročnik Ven za zdravje je zaključno gradivo programa Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalstva (naročnik: Ministrstvo za zdravje) in je namenjen tako širši javnosti kot strokovnim krogom. Povezuje področje zdravja in prostorskega načrtovanja ter se osredotoča na načela in smernice kakovostnega urejanja površin za omogočanje in spodbujanje telesne dejavnosti, s tem pa tudi vpliva na zdrav življenjski slog prebivalstva. V njem so na pregleden način predstavljeni ključni vidiki obravnavane tematike: zakaj in kako sta zdravje in načrtovanje prostora povezani vsebinski vprašanji, kakšne so potrebe in značilnosti uporabnikov po gibanju in uporabi zunanjega prostora, kakšne so značilnosti in prostorske zahteve različnih vrst telesnih dejavnosti in kako pristopiti k načrtovanju zelenih površin za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti za podporo javnemu zdravju. Priročnik vsebuje tudi priporočila za načrtovanje zunanjega prostora po vrstah telesnih dejavnosti in glede vključevanja vsebin v strateške in podrobnejše planske akte. Brezplačno naročite priročnik v tiskani obliki na povezavi.

Urbanistični inštitut RS načrtuje v letu 2021 v okviru projekta Ven za zdravje 2 tudi druge dogodke, zato spremljate našo spletno stran oziroma FB 

Vabljeni k sodelovanju!

RSS
123578910Last

 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
ali p.p. 3419, 1115 Ljubljana


 Centrala + 386 (0)1 420 13 00
 Tajništvo + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00

 + 386 (0)1 420 13 31, + 386 (0)31 581 528
  knjiznica@uirs.si

Loading
 • NOVIČNIK

  Bi bili radi obveščeni o novicah
  in delu Urbanističnega inštituta RS?

  Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top