Search
en-USsl-SI

Emona: Portrait of a City

Breda Mihelič, Boštjan KerblerPublisher: Izdajateljica: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana - 2015

About
Redaction Breda Mihelič, Boštjan Kerbler
Chapter author Bernarda Županek, Boris Vičič, Andrej Gaspari
Design Barbara Filipčič, Žiga Okorn
Funding sources Municipality of Ljubljana
Colophon
Concept and editing of the series: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia
Publisher: Municipality of Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
Represented by: Mayor Zoran Janković
Concept of the publication: Breda Mihelič (Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia) Editorial board:
President: Janez Koželj
Members: Breda Mihelič, Boštjan Kerbler, Tjaša Ficko, Natalija Božič, Miran Gajšek, Nataša Jazbinšek Seršen, Nada Šumi, Barbara Vajda, Kristina Ina Novak
Project coordinator: Natalija Božič (Municipality of Ljubljana)
Photographs, plans, drawings: D. Badovinac, M. Belak, T. Benedik, M. Bizjak, A. Gaspari, S. Habič, J. Hanc, A. Hodalič, S. Jeršič, U. Karer, R. Klasinc, D. Knific Lunder, I. Lapajne, T. Lauko, M. Lavrič, R. Masaryk, D. Mlekuž, C. Narobe, M. Nikšič, A. Ogorelec, Ž. Okorn, A. Ozmec, M. Paternmoster, A. Peunik, K. Pick, L. Plesničar Gec, I. Rehar, W. Schmid, D. Snoj, D. Šalehar, V. Šribar, M. Štrajhar, V. Toman, K. Toman Kracina, D. Vahen, S. Vrabič, D. Wedam, B. Županek Arhej d.o.o., Bevk Perovič arhitekti d.o.o., Lidar posnetek ©Center za preventivno arheologijo, MGML (Muzej in galerija mesta Ljubljane), MOL (Mestna občina Ljubljana), NMS (Narodni muzej Slovenije), NUK (Narodna in univerzitetna knjižnica), ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti), ZVKD (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
Translation: DEKS, d.o.o.
Print: Gorenjski tisk storitve d.o.o.
Print run: 1200  copies

OUR ADDRESS

Urban Planning institute of the Republic of Slovenia
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana, Slovenia


  + 386 (0)1 420 13 00
  + 386 (0)1 420 13 10
info@uirs.si
@UrbanInstitut
UIRS

LIBRARY

Open:
Monday to Friday: 9.00 – 13.00
Tuesdays also: 15.00 – 17.00
Summer, July–August:
Monday to Friday: 9.00 – 13.00

  + 386 (0)1 420 13 00 ext. 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NEWSLETTER

    Would you like to receive news
    about the Urban Planning Institute of RS?

    Enter your email address to subscribe!

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top