Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
podloga_3.png

HABITAT III

Strokovno gradivo za nacionalno poročilo o urbanem razvoju – Habitat IIIProgram / naročnik / financer itd.:
MOP

Trajanje projekta:
2016 - 2016

Kratko o projektu:


Strokovno gradivo za Nacionalno poročilo o urbanem razvoju - Habitat III orisuje aktualno stanje in prihodnje izzive urejanja urbanega prostora v Sloveniji. Opredeljuje urbanizirani prostor v Sloveniji ter predstavlja njegove ključne razvojne izzive in priložnosti, s končnim in glavnim ciljem ohranjanja in dviga bivalne kvalitete in ekonomske uspešnosti urbanih središčih. Glavni poudarek je na izzivih in dobrih praksah na ravni urbanih središč. Splošnemu opisu stanja na posameznih vsebinskih področjih, ki so opredeljana kot: »Demografske razmere in izzivi« , »Načrtovanje prostorskega razvoja mest«, »Okolje in razvoj mest«, »Upravljanje mest in pravni okvir«, »Urbana ekonomija«, »Stanovanja in storitve v urbanih območjih«, sledi opis ključnih izzivov oz. usmeritev za prihodnje urejanje. Predstavljeni so tudi primeri iz prakse in relevantni pristopi, ki lahko pripomorejo k uspešnemu naslavljanju izpostavljenih izzivov.

Vodja projekta:


Mag. Ina Šuklje Erjavec mag. inž. kraj. arh. 
+386 (0)1 420 13 19 M:+386 (0)40 296 201
inas@uirs.si


 

KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut

 

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

Loading
  • NOVIČNIK

    Bi bili radi obveščeni o novicah
    in delu Urbanističnega inštituta RS?

    Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Copyright 2019 by UIRS
Back To Top