Search
sl-SIen-GB
RaziskovanjeProjektiProjekt
podloga_3.png

SPO

Sistemska podpora odlo čanju pri urbani prenovi slovenskih naselij  z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z  lokalnimi viri v soseskaProgram / naročnik / financer itd.:
ARRS

Trajanje projekta:
2016 - 2018

Kratko o projektu:


Triletni projekt izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Cilj projekta je predlagati postavitev podatkovno podprtega sistema za odločanje pri prenovi urbanih sosesk z vidika njihove energijske in trajnostne učinkovitosti. Model vrednotenja trajnostne učinkovitosti lokalnega okolja temelji na petih temeljnih kategorijah: a) energijske učinkovitosti, b) okoljske učinkovitosti, c) racionalne rabe in ureditve grajenega prostora, d) stopnje aktivnosti prebivalcev (skupnosti) in e) stopnje uporabe pametnih tehnologij/rešitev. Obravnavane so tri temeljne ravni: raven 1) stavbe oziroma gospodinjstva, 2) javnega/vmesnega prostora in 3) organizacije prometa in infrastrukture. Zasnovo modela vrednotenja bo predvidoma spremljala empirična obravnava šestih slovenskih pilotnih sosesk.


Vodja projekta:


Dr. Matej Nikšič univ. dipl. inž. arh. 
+386 (0)1 420 13 44
matej.niksic@uirs.si


KONTAKT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  info@uirs.si
  @UrbanInstitut

KNJIŽNICA in INDOK CENTER

Delovni čas:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00,
ob torkih tudi popoldne: 15.00 – 17.00.
Poletni delovni čas julij in avgust:
od ponedeljka do petka: 9.00 – 13.00.

  + 386 (0)1 420 13 31
  knjiznica@uirs.si

NOVIČNIK

Bi bili radi obveščeni o novicah
in delu Urbanističnega inštituta RS?

Vpišite svoj e-naslov in se naročite!

Loading
Copyright 2019 by UIRS
Back To Top